DEVET MJESECI PRIMAO PLATU U PRVOJ BANCI I DRI

Jeliću pare od države i od Đukanovića

Stevo Muk tražio od Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da utvrdi da li je član Senata DRI u konfliktu interesa
206 pregleda 13 komentar(a)
Zoran Jelić, Foto: Savo Prelević
Zoran Jelić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa (IA) Stevo Muk zatražio je od Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da utvrdi da li je Zoran Jelić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije i Zakon o državnoj revizorskoj institucji, jer je duže od devet mjeseci istovremeno bio član Senata Državne revizorske institucije (DRI) i član Odbora revizora Prve banke.

Jelić je za to vrijeme primao nadoknadu od 1.650 do 1.750 eura kao državni revizor, dok je mjesečno u Prvoj banci prihodovao 665 eura, navodi se u imovinskom kartonu koji je dostavio ASK-u. U zahtjevu upućenom 19. marta direktoru ASK-a Sretenu Radonjiću, Muk je podsjetio da je Jelića u Senat DRI izabrala Skupština Crne Gore i da je shodno Zakonu o sprečavanju korupcije on javni funkcioner.

Muk je naveo da je Jelić član Odbora za reviziju banaka što je “poslovna djelatnost“ jer je za to primao naknadu, imajući u vidu opseg nadležnosti i obaveza koje imaju članovi Odbora za reviziju banaka shodno Zakonu o bankama - od toga da analiziraju i prate funkcionisanje sistema upravljanja rizicima kojima je banka izložena do toga da pripremaju predloge, mišljenja i stavove za odlučivanje na odboru direktora.

Zbog toga je, naveo je Muk, Jelić prekršio Zakon o DRI koji u članu 35 kaže da “član Senata ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost”. Muk navodi da prema članu 12 Zakona o sprečavanju korupcije “javni funkcioner ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica”. Shodno Zakonu o bankama, podsjeća se u zahtjevu, Odbor za reviziju je nadzorni organ.

“Jelić je, suprotno citiranom članu, tokom više od devet mjeseci kao javni funckioner bio angažovan u nadzornom tijelu pravnog lica, odnosno u Odboru za reviziju Prve banke”, naveo je Muk.

On je citirao član 7 Zakona o sprečavanju korupcije koji kaže da “sukob interesa u vršenju javne funkcije postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije”.

“Paralelnim obavljanjem javne funkcije, člana Senata DRI i članstvom u Odboru za reviziju Prve banke, Jelić je faktički bio u situaciji koja, prema slovu navedene odredbe može predstavljati sukob interesa”, kaže Muk.

Podsjetio je da Odbor direktora banke bira Odbor za reviziju, dok Odbor direktora banke bira Skupština akcionara u kojoj, u slučaju Prve banke, najveći udio, od 39,22 odsto, ima Aco Đukanović.

“Činjenica je da je javni funkcioner Zoran Jelić angažovan u ime poslovne banke i za njen račun čiji je najveći akcionar (ali i posredno poslodavac) rođeni brat predsjednika partije (Mila Đukanovića) koja ima najveći broj poslanika u

Skupštini, kao i najveći broj ministara u Vladi, te čiji kadrovi upravljaju najvećim brojem subjekata revizije, može dovesti u pitanje integritet člana Senata DRI”, naveo je Muk.

Ovo bi, dodaje on, bilo naročito osjetljivo prilikom odlučivanja u vezi sa revizijom partija, kako DPS-a, tako i njihove konkurencije. 

Jelić je dugogodišnji funkcioner DPS-a čije je ime sinonim za afeu “Snimak"

Jelić je dugogodišnji funkcioner DPS-a čije je ime sinonim za afeu “Snimak”. Na tonskim zapisima se čuje kako Jelić na organima DPS-a govori da zapoljšavanje jednog člana neke porodice donosi DPS-u četiri glasa. On je bio dugogodišnji direktor Zavoda za zapošljavanje, a prozivan je zbog konflikta interesa jer je nekoliko godina istovremeno bio poslanik i službenik Zavoda za zapošljavanje na čijem čelu je tada bila njegova supruga Vukica.

Prva banka može znati sve o drugim bankama 

Muk podsjeća da Jelić rukovodi sektorom DRI koji je, između ostalog, nadležan i za reviziju završnih računa privrednih društava čiji je osnivač država, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privrednih društava u kojima država ima većinsko vlasništvo.

“Ovo je očigledno iz izvještaja o kontrolnoj reviziji Opštine Budva gdje se na više mjesta daju brojne informacije o poslovnim odnosima opštine i privrednih društava (javnih preduzeća) čiji je osnivač opština sa komercijalnim bankama. U tom smislu je članu Odbora za reviziju jedne komercijalne banke – Prve banke Crne Gore, omogućen pristup poslovnoj dokumentaciji drugih komercijalnih banaka (ugovorima, aneksima ugovora i slično) o njihovoj saradnji sa ovim pravnim subjektima”, zaključio je Muk.Nije prijavio da ima firmu za trgovinu kompjutera na veliko

Muk je nešto ranije, 12. marta, tražio od Radonjića da pokrene postupak protiv Jelića jer Agenciji nije prijavio da je jedan od osnivača podgoričke firme “ET KOM”.

Muk navodi da Jelić u imovinskom kartonu navodi da nema udjela “u vlasništvu drugih pravnih lica”, iako je ova kompanija, prema Centralniom registru privrednog suda i dalje aktivna.

Firma, u kojoj se Jelić navodi kao jedan od četiri osnivača, registrovana je 2002. a kao djelatnost kojom se bavi navedena je “trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima”. Sjedište firme je u Ulici Đoka Miraševića u Podgorici. Muk navodi da Jelić tu firmu nije prijavio ni u jednom od imovinskih kartona od 2008.