okrugli sto o izmjeni Zakona o priznavanju inostranih isprava

Kurpejović: Prepoznata potreba da se tržište rada zaštiti od manje kvalitetnih diploma

„Nije nam naravno cilj da otežamo situaciju bilo kome ko je obrazovanje ili studije završio na renomiranim ustanovama, i čije znanje, vještine i kompetencije nijesu upitne, niti želimo da usporimo internacionlaizaciju i mobilnost. Zapravo, njima će proces biti i olakšan. Fokus ovih izmjena su dakle one situacije gdje postoje značajne neusaglašenosti i diskrepance u obrazovnim ispravama, i ishodima učenja,“, istakla je Kurpejović
1604 pregleda 7 komentar(a)
Sa okruglog stola, Foto: MPS
Sa okruglog stola, Foto: MPS

U Ministarstvu prosvjete održan je Okrugli sto u okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, na kojem je predstavljen Nacrt zakona, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Ključne izmjene tiču se unapređenja postupka i kriterijuma priznavanja, koji se, između ostalog, odnose na: ishode učenja, strukturu obrazovnih programa, nivo vještina i kompetencija, uslove upisa, obim i trajanje praktične nastave, prava koja obrazovna isprava daje u zemlji izdavanja i dr.

Otvarajući okrugli sto, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje Mubera Kurpejović rekla je da je prepoznata potreba da se crnogorski obrazovni sistem i tržište rada zaštite od onih diploma koje su prepoznate kao manje kvalitetne i koje dolaze sa ustanova koje ne karekteriše tradicija i dobar položaj na međuanrodnim rang listama, a da se istovremeo obezbijedi kvalitetan i konkurentan kadar.

„Nije nam naravno cilj da otežamo situaciju bilo kome ko je obrazovanje ili studije završio na renomiranim ustanovama, i čije znanje, vještine i kompetencije nijesu upitne, niti želimo da usporimo internacionlaizaciju i mobilnost. Zapravo, njima će proces biti i olakšan. Fokus ovih izmjena su dakle one situacije gdje postoje značajne neusaglašenosti i diskrepance u obrazovnim ispravama, i ishodima učenja,“, istakla je Kurpejović.

"Cilj nam je, takođe, da usmjerimo buduće studente da prilikom izbora ustnova na kojima žele nastaviti obrazovanje povedu računa o njihovom statusu, kao i kako ih poslodavci cijene“, dodala je.

Na okruglom stolu bilo je razgovora o institutu eksperta, koji je takođe predložen ovim zakonom, a koji bi, kada Ministarstvo to od njega zatraži, davao mišljenje o obrazovnoj ispravi, uz prijedlog za prihvatanje odnosno odbijanje zahjeva za priznavanje.

„Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu nastaviti da poštuje principe propisane Lisabonskom konvencijom i drugim pratećim aktima, uvažavajući internacionalizaciju i mobilnost uz istovremenu zaštitu crnogorskog sistema obrazovanja“, zaključila je Kurpejović.