PREDALI DOPIS AGENCIJI ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

Media centar: Otkad je praksa da Javni servis prati jubilej privatnog medija

“S obzirom na to da RTCG ne želi da saopšti podatak o prihodima od marketinga u vezi sa direktnom prenosom svečanosti ovog privrednog društva, tj. podatak o broju naplaćenih sekundi i ukupnom iznosu prihoda po ovom osnovu, vjerujemo da RTCG nije naplatila troškove marketinga koristeći cjenovnik utvrđen za marketing”
1062 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada RTCG, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković
Zgrada RTCG, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković
Ažurirano: 18.11.2019. 13:20h

Media centar dostavio je dopis direktoru Agencije za elektronske medije (AEM) Goranu Vukoviću povodom svečanosti “Nove Pobjede”, organizovane u Crnogorskom narodnom pozorištu u četvrtak 24. oktobra 2019. godine, koju je direktno prenosila TVCG, saopšteno je iz Dragoljub Vuković, predsjednik Skupštine Media centra.

Media centar je u svom dopisu podsjetio direktora AEM-a da je “Nova Pobjeda” privatni, komercijalni medij registrovan u Crnoj Gori, a da je tokom prenosa ovog događaja na bini CNP-a bio vidno istaknut naziv medija (“Pobjeda”) kao i da su tokom programa emitovani drugi sadržaji u kojima se promoviše ovaj medij.

“S obzirom na to da RTCG ne želi da saopšti podatak o prihodima od marketinga u vezi sa direktnom prenosom svečanosti ovog privrednog društva, tj. podatak o broju naplaćenih sekundi i ukupnom iznosu prihoda po ovom osnovu, vjerujemo da RTCG nije naplatila troškove marketinga koristeći cjenovnik utvrđen za marketing”, kazao je Vuković.

Ukoliko RTCG nije naplatila troškove marketinga od “Nove Pobjede”, smatramo da je došlo do kršenja stava 1 člana 85 Zakona o elektronskim medijima koji zabranjuje prikrivene komercijalne audiovizuelne komunikacije. Za prikriveno reklamiranje propisana je prekršajna kazna za pravno lice od 500-6000 eura (član 146 stav 1 tačka 34 Zakona).

“Kako je Agencija za elektronske medije (član 12 stav 1 tačka 9 Zakona o elektronskim medijima) nadležna da vrši nadzor nad primjenom Zakona o elektronskim medijima, dok je direktor AEM odgovoran za poslovanje i zakonitost rada Agencije (stav 3 člana 40 Zakona), tražimo od Vas da provjerite ovaj poslovni aranžman RTCG i informišete nas o preduzetim mjerama”.

"Media centar je poslao novi dopis Savjetu RTCG povodom ovog slučaja kojim traži od ovog tijela da informiše javnost o troškovima direktnog prenosa na TVCG 1, odnosno o iznosu sredstava utrošenih za angažovanje tehnike i ljudstva TVCG za potrebe direktnog prenosa", tražio je Vuković.

On je kazao da su iz Media centra tražili i objašnjenje sa kojim prioritetima i dokumentima se direktno prenose događaji i svečanosti privatnih medija iz Crne Gore.

"Da li je RTCG na ovaj način uvela novu praksu u svoj rad, koja podrazumijeva praćenje jubileja i svečanosti drugih privatnih medija iz Crne Gore? Ukoliko je RTCG naplatila troškove direktnog prenosa koristeći cjenovnik utvrđen za marketing, tražimo od Saveta RTCG da javno saopšti podatak o broju naplaćenih sekundi i ukupnom iznosu prihoda po ovom osnovu", kazao je Vuković.

Preporučujemo za Vas