ELABORAT "ECO ENERGY CONSULTINGA"

Izgradnja mHE "Lještanica": Tvrde da neće ugroziti rijeku i mještane

Uticaj na vodotoke se ogleda u smanjivanju protoka u dijelu rijeke obuhvaćene sistemom mHE “Lještanica”, navodi se u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu
1649 pregleda 1 komentar(a)
Lještanica, Foto: Euromost, Euromost, Euromost
Lještanica, Foto: Euromost, Euromost, Euromost

Izgradnja i funkcionisanje male hidroelektrane “Lještanica” neće imati uticaja na vodosnabdijevanje područja, ne postoji opasnost od zagađenja rijeke, a uticaj na vodotoke se ogleda u smanjivanju protoka u dijelu rijeke obuhvaćene sistemom mHE.

To se navodi u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu te mHE, koju je za potrebe investitora konzorcijuma „Hydro Lještanica“, uradila firma „Ecoenergy consulting“, a koji je od prekjuče na javnoj raspravi.

Navodi se da se lokacija na kojoj se planira izgradnja mHE ne nalazi u zakonom zaštićenom području, odnosno nema zakonom zaštićenih prirodnih dobara na tom prostoru.

“Međutim, u neposrednom okruženju nalazi se prostor koji je zbog svojih prirodnih karakteristika predložen za zaštitu prema PUP-u opštine Bijelo Polje - Kanjon rijeke Stožernice“, navodi se u Elaboratu i dodaje da je prema tom dokumentu predloženo da cijeli prostor oko Novakovića pećine, kanjona rijeke Stožernice, koji se zove i Novakovića stijene, bude stavljen pod zaštitu kao Spomenik priode.

Autori ističu i da lokacija nije prepoznata kao EMERALD (područje od posebnog interesa za zaštitu), kao ni područje od međunarodnog značaja za biljke i od značaja za boravak ptica, a na tom području nisu identifikovane rijetke i zaštićene biljne vrste predložene za zaštitu.

Projekat mHE predviđa vodzahvat predviđa izgradnju cjevovod u dužini od 3.975 metara, do mašinske zgrade.

„Zahvaćena površina tokom izvođenja radova se procjenjuje na 33.400 metara kvadratnih. Vremenski period u kom je planirano izvođenje projekta je oko dvije godine. Kako se cjevovod od vodozahvata do mašinske zgrade polaže djelimično preko proplanka, a zatim uz postojeći put, čelični cjevovod se pokazao kao optimalno rješenje sa stanovišta sigurnosti i dugotrajnosti. Potreban prostor za iskop kanala bagerom je oko šest metara plus širina kanala. Prostor zauzet iskopom kanala bi iznosio oko 24.000 kvadrata“, piše u elaboratu.

Mašinska zgrada će imati oko 300 metara kvadratnih. Planirano je da u mHE „Lještanica“ bude zaposleno šest radnika. U elaboratu se navodi da je proizvodni proces uz korišćenje vodotoka Lještanica bez uticaja na ukupnu količinu i kvalitet vode. „Radi se o smanjenom protoku na dionici između vodozahvata i mašinske zgrade, nakon koje se sva količina vode vraća u vodotok Lještanice.

Za vrijeme redovnog rada mHE neće biti emisije štetnih gasova u vazduh.

„U toku redovnog korišćenja mHE ne postoji opasnost od zagađenja vodotoka, a uticaj na vodotoke se ogleda u smanjivanju protoka u dijelu rijeka obuhvaćene sistemom mHE. Ovaj uticaj je prihvatljiv uz obezbjeđivanje ekološki prihvatljivom protoka koritom rijeke. To je minimalna količina vode koja se mora pustiti u rječno korito i koja će omogućiti vodotoku da održi zdrave, prirodne ekosisteme i njihovu upotrebljivost“, piše u elaboratu. Kada je u pitanju uticaj na vodosnabdijevanje, u elaboratu se navodi da je izgradnja postrojenja planirana u rijetko naseljenom području koje nije obuhvaćeno sistemom vodosnadbijevanja.

„Individualni poljoprivrednici će i dalje moći da iz vodotoka zahvataju vodu za potrebe navodnjavanja svojih parcela u sušnom periodu godine“, navodi se u elaboratu.

Konzorcijum „Hydro Lještanica“ čine „SINERGY“ i „VODENI ZDROJE“ iz Češke. Ugovor o koncesiji je sklopljen sa Ministarstvom ekonomije 13. januara 2017. godine, na vrijeme od 30 godina.