Kada građani časte gorivo, Rožaje daleko kao Moskva

Dokumenta do kojih su “Vijesti” došle pokazala da se za službena putovanja davalo i dvaput više novca nego što je trebalo, da su mnogi dobijali dnevnice da sa svog posla dođu na sjednicu DIK-a...
12863 pregleda 9 komentar(a)
Članovi Državne izborne komisije sa predstavnicima OEBS-a, Foto: OEBS
Članovi Državne izborne komisije sa predstavnicima OEBS-a, Foto: OEBS

Državna izborna komisija (DIK) dobro pazi svoje članove kad su u pitanju svi mogući benefiti, pa su tako pojedini od njih za novac, koji im je fakturisan za gorivo tokom samo jednog neizbornog mjeseca 2018, mogli da stignu iz Podgorice do Moskve i nazad.

To pokazuje dokumentacija o troškovima za gorivo, naknade, dnevnice... članova DIK-a za 2017, 2018, i skoro polovinu 2019.

Tako je DIK na ove naknade i benefite 2017, 2018. i do maja 2019. potrošio blizu 200.000 eura.

Komisiju čine predsjednik, sekretar i članovi, koji rade i odlučuju na sjednicama.

Predsjednik i sekretar dužnost obavljaju profesionalno, članovi mjesečno primaju po 300 eura, a u periodu od raspisivanja izbora do proglašenja konačnih rezultata i bonus u mjesečnom iznosu od dvije i po prosječne zarade u Crnoj Gori (nešto preko hiljadu eura za izborni mjesec).

Dnevnice i za prelazak ulice u radno vrijeme

Pored toga, Odluka o utvrđivanju naknada za rad u DIK-u propisuje i troškove za dolazak na sjednicu tog tijela i to u visini jedne dnevnice za službeno putovanje u zemlji.

To znači da se članovima DIK-a isplaćuju dnevnice u visini službenog putovanja u zemlji, iako su neki od njih zaposleni na nekoliko stotina metara od kancelarija tog tijela.

Sjedište Komisije se nalazi u samo centru, a među onima koji rade samo nekoliko stotina metara su Nataša Pešić i Ljiljana Radonjić (Vlada) i Aleksandar Jovićević (Skupština).

U glavnom gradu, prema imovinskim kartonima, žive sekretar Komisije Veljo Čađenović i dva člana - Dražen Medojević i Zoran Vujičić.

Takođe, uvidom u zapisnike, sjednice se nerijetko održavaju tokom radnog vremena zaposlenih članova, što isplatu dnevnica čini upitnom.

Prihode po osnovu dnevnica u posljednjim godišnjim imovinskim kartonima prijavio je samo Vujičić, mada im Zakon o sprečavanju korupcije to omogućava.

Kad se putuje, pune dnevnice i za vlast i za opoziciju

Dokumentacija do koje su “Vijesti” došle pokazuje da je sekretar Veljo Čađenović (DF), u periodu od 2017. do marta 2019, imao ukupno 18 službenih putovanja.

Dokumentacija u vezi sa službenim putovanjima Čađenovića vrlo često je nepotpuna - nema agendu ili pozivno pismo, dok za neka službena putovanja ne postoji nikakva propratna dokumentacija.

Uvid u agendu i pozivno pismo sa službenog putovanja su bitni zbog načina obračunavanja dnevnice.

Na primjer, za službeno putovanje u Norvešku u periodu od 6. do 13. septembra 2017, Čađenoviću i Pešić (DPS) isplaćeno je po 686 eura (ukupno 1.372 eura), što je osam punih dnevnica, čija je vrijednost u zavisnosti od zemlje u koju se putuje, propisana Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru.

U pozivnom pismu Ambasade Norveške naglašeno je da su troškovi pokriveni od strane domaćina.

“Norveško Ministarstvo vanjskih poslova i Ambasada u Beogradu pokriće sve troškove programa, a transport u i do Osla, smještaj i hrana takođe su uključeni”, navodi se u pozivu u koji su “Vijesti” imale uvid.

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru propisuje da „ako je na službenom putovanju u inostranstvo obezbijeđena ishrana, dnevnica se umanjuje za 60 odsto“. Dakle, Čađenoviću i Pešićevoj po zakonu nije moglo biti obračunato osam punih dnevnica, zbog troškova koje je pokrivala zemlja domaćin. Iznos dnevnica morao je biti umanjen za 60 odsto. U konačnom, sekretaru i članici Komisije je za ovo službeno putovanje po osnovu dnevnica trebalo biti isplaćeno po 274.40 eura (ukupno 548.80 eura), što znači da im je isplaćeno 824 eura više nego što je trebalo.

Isti slučaj je sa putovanjem u BiH, gdje su svi troškovi pokrili domaćini.

“Centralna izborna komisija BiH će osigurati smještaj u hotelu za dvije noći, obroke i konferencijski materijal”, navodi se u pozivu upućnom u januaru 2017. za putovanje krajem februara.

Uvidom u izvještaj o isplatama, naznačeno je da je 27. februara 2017. isplaćeno je na ime dnevnice za BiH 152,25 eura. Nije jasno kako su obračunate pune tri dnevnice, ako se uzme u obzir da su svi troškovi pokriveni, pa je morala biti umanjena za 60 odsto, odnosno da im je za to putovanje trebalo da bude isplaćeno najviše 60,90 eura.

Dautoviću za gorivo dali materijalnu pomoć države za 11 porodica

Komisija isplaćuje naknade članovima za korišćenje sopstvenih automobila u službene svrhe, koja se, propisano je Odlukom o utvrđivanju naknada za rad, isplaćuje “u visini od 20 odsto cijene litra benzina po pređenom kilometru.”

U visini isplate po ovom osnovu prednjači Mersudin Dautović, kojem je prošle godine isplaćeno preko 10.000 eura samo za gorivo.

Dautović
Dautović (desno)(Foto: OEBS)

Iz dokumentacije proizlazi da je Dautović u prosjeku mjesečno dobijao po 836 eura samo za troškove goriva. Tokom 2018. održano je 58 sjednica, dominantno u prvom dijelu godine, zbog predsjedničkih i 13 lokalnih izbora.

Dautović iz Rožaja dolazi na sjednice Komisije, računajući razdaljinu između Rožaja i Podgorice koja u dva pravca iznosi oko 360 km, dolazi se do računice da je za potrebe rada u DIK-u prešao oko 21.000 kilometara.

Dakle, Dautoviću je po osnovu naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe trebalo biti isplaćeno maksimalo 6.300 eura, a ne 10.032 eura i to pod uslovom da je bio prisutan na svakoj sjednici i zaista dolazio iz Rožaja.

Dautović, koji je i član Izvršnog odbora DPS-a, gdje mu je mjesečna plata 1.030, samo od članstva u DIK od januara 2017. do maja 2019. godine prihodovao skoro 34.000 eura. Njemu je u decembru prošle godine, samo za gorivo, isplaćeno 1.475 eura, iako su tog mjeseca održane samo dvije sjednice.

Kada se obračuna razdaljina od Podgorice do Rožaja i nazad, sljedovalo ga je nepunih 200 eura.

Sa novcem koji je dobio za decembar, mogao je da pođe do Moskve i nazad, odnosno pređe maksimalno 5.900 kilometara.

dautović
Za novac koji je Dautović primio za gorivo, mogao je do Moskve i nazad(Foto: Screenshot)

Taj iznos bi podijelilo 11 socijalno ugroženih porodica sa pet ili više članova, jer je prosječno socijalno davanje za ovu kategoriju 127 eura.

Vozila koriste, ali naloge nemaju

Državna izborna komisija raspolaže sa dva službena vozila.

Kopije putnih naloga nije dostavila jer, kako su naveli iz ove institucije, oni ne postoje, što ukazuje da ta institucija ne postupa pa zakonu, odnosno nema putne naloge za službena vozila.

Troškovi goriva za dva službena vozila su 2017. godine iznosili malo više od 4.200 eura, a prošle nepunih 9.300 eura. Do aprila ove godine potrošili su skoro 3.220 eura.

Posebno zanimljiv je period od 12. do 24. decembra, kada je za samo 13 dana za gorivo uplaćeno 1.689 eura.

Kad bi se uzela u obzir standardna potrošnja goriva, to bi značilo da se u tom periodu od 13 dana sa dva službena vozila prešlo blizu 15.000 kilometara. Nije jasno zbog čega je ovako velika potrošnja goriva, kada je iz dokumentacije jasno da većina članova Komisije koristi sopstveno vozilo u službene svrhe za koje im se isplaćuje naknada, a takođe radi se o periodu u kojem nisu održavani izbori, a sazvane su samo dvije sjednice 17. i 21. decembra 2018.

Nije bilo radnih tijela

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog djelokruga, izrade predloga akata, izvještaja i drugih dokumenata, Komisija može obrazovati radno tijelo iz reda članova komisije i drugih lica, propisano je Poslovnikom.

“Vijesti” su pitale DIK da li su imali tokom prošle godine ovakvih tijela, što bi moglo objasniti visoke troškove za gorivo, na primjer.

“Državna izborna komisija do sada nije formirala radna tijela koja bi razmatrala pitanja iz njene nadležnosti. Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavlja stručna služba DIK-a,” saopšteno je “Vijestima” iz ove institucije.

Bonus video: