Pribilović: Nastavićemo da odgovaramo na potrebe civilnog sektora

Obrazovan je, kako je navela ministarka, i Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO
720 pregleda 0 komentar(a)
Sa konferencije, Foto: MJU
Sa konferencije, Foto: MJU

Ministarstvo javne uprave (MJU) će kofinansiranjem i dobro osmišljenim saradničkim ulogama na projektima Evropske unije (EU), nastaviti da odgovara na potrebe nevladinih organizacija (NVO), poručila je resorna ministarka, Suzana Pribilović.

Ona je, na konferenciji "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“, kazala da je uspostavljen stabilan institucionalan okvir za koordinaciju politika iz oblasti saradnje organa državne uprave i NVO.

“MJU će, ne samo kofinansiranjem, već i drugim oblicima saradnje, prije svega, dobro osmišljenim saradničkim ulogama na EU projektima nastaviti da odgovara na potrebe NVO, odnosno određenih grupa i cijelog društva”, istakla je Pribilović.

Ona je objasnila da su poslovi registracije NVO, donošenje i praćenje propisa koji se odnose na njihov rad i saradnju sa institucijama države objedinjeni u MJU.

Obrazovan je, kako je navela, i Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO.

Pribilović je kazala da je okosnica legislativnog okvira Zakon o NVO i podzakonska akta.

Kako je navela, završena je treća godina programiranja prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u tim oblastima u skladu sa izdvajanjem od najmanje 0,3 odsto tekućeg budžeta za tu namjenu i oblast zaštite osoba sa invaliditetom u skladu sa izdvajanjem od 0,1 odsto tekućeg budžeta.

„I u prošloj i ovoj godini više od 4,4 miliona eura opredijeljeno je samo po tom pravnom osnovu za projekte/programe NVO iz državnog budžeta”, kazala je Pribilović.

Kako je dodala, kofinansiranje projekata podržanih iz EU fondova još jedna je praksa na koju su ponosni.

„Delegacija EU je podrškom u toj oblasti uspjela da pomakne stvari u boljem pravcu”, istakla je Pribilović.

Šef Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Herman Špic, kazao je da je projekat koji se danas završava predstavljao tehničku pomoć.

“Sa 700 hiljada eura, najveći je projekat finansiran od Fonda za civilno društvo (CSF), koji je najvažniji izvor finansiranja civilnog društva u Crnoj Gori”, naveo je Špic.

Cilj projekta, kako je objasnio, je razvijanje i njegovanje saradnje Vlade i organizacije civilnog društva.

Špic je ocijenio da je proteklih godina EU uspostavila dobru saradnju sa organizacijama civilnog društva u Crnoj Gori.

On je istakao da je pomoć u razvoju civilnog društva i jačanju njegove uloge u demokratskom društvu jedan od prioriteta EU.

To se, kako je kazao, odražava na kontinuirano povećavanje finansijskih okvira za IPA fondove civilnog društva.

Špic je kazao da posljednji Izvještaj o napretku EU potvrđuje da se pravno, institucionalno i finansijsko okruženje u kom djeluju organizacije civilnog društva poboljšalo tokom prethodnih nekoliko godina.

On je naveo da očekuje da će Savjet za saradnju sa NVO dodatno ojačati svoju ulugu i vidljivost u monitoringu implementacije razvoja Vladine strategije za razvoj NVO, kao i da će to doprinijeti smislenom političkom dijalogu između Vlade i civilnog društva.

Rukovodilac EU projekta tehničke pomoći, Igor Vidaček, ocijenio je da su reforme u području saradnje Vlade i NVO u kreiranju i implementaciji javnih politika među najkompleksnijim u procesu pristupanja Uniji, jer zadiru u promjenu stilova upravljanja na svim nivoima državne uprave i traže promjene obrazaca ponašanja i uvjerenja.

On je zahvalio timu MJU, Delegaciji EU u Crnoj Gori i NVO koje su podržale implementaciji projekta.

U okviru konferencije održan je panel “Unapređenje podsticajnog okruženja za djelovanje NVO u Crnoj Gori – trenutni status i buduće aktivnosti”, sa ciljem razmjene iskustva u dosadašnjem djelovanju NVO i ostvarenoj međusektorskoj saradnji.

Panel je, kako se navodi, bio prilika i za definisanje preporuka za poboljšanje normativnog okvira i predloga za otvaranje novih vidova međusektorske saradnje.

Na konferenciji su, kako su kazali iz MJU, predstavljeni rezultati primjene Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO od prošle do sljedeće godine.

Bonus video: