Nuhodžić: Građanima veći nivo zaštite ličnih podataka

„Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima je od presudnog značaja za adekvatno ostvarivanje prava građana, ali i razvoj domaćih kompanija koje u svom poslovanju koriste podatke o ličnosti, jer se tako obezbjeđuje pravna i socijalna sigurnost vlasnika podataka“
722 pregleda 5 komentar(a)
Mevludin Nuhodžić, Foto: MUP CG, MUP CG
Mevludin Nuhodžić, Foto: MUP CG, MUP CG

Usvajanjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti crnogorskim građanima biće omogućen veći nivo zaštite ličnih podataka koji ima Evropska unija (EU), rekao je ministar unutrašnjih poslova (MUP) Mevludin Nuhodžić.

On je na otvaranju međunarodne konferencije GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori, rekao da će crnogorski normativni okvir usvajanjem Zakona u koji će biti transponovane odredbe Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) biti usklađen sa onim koji se primjenjuje u EU.

„Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima je od presudnog značaja za adekvatno ostvarivanje prava građana, ali i razvoj domaćih kompanija koje u svom poslovanju koriste podatke o ličnosti, jer se tako obezbjeđuje pravna i socijalna sigurnost vlasnika podataka“, kazao je Nuhodžić.

Kako je naveo, te zakonske regulative donose novine, omogućavaju bolju zaštitu pojedinca i njegovog prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, jačaju ulogu državnih organa za zaštitu ličnih podataka i predviđaju mogućnost da nadzorni organi izriču novčanu upravnu kaznu rukovaoce koji prekrše zakon.

Pojava društvenih mreža i globalna ekspanzija komunikacionih kanala rezultirale su sveopštom digitalizacijom poslovnih tokova, koja je, kako je naveo, pretvorila korporativne sisteme u virtuelni svijet bez granica.

„To znači da se brojni lični podaci nalaze širom interneta, u masovnim bazama podataka, ne samo društvenih mreža, već i banaka, telekom operatera, kao i svih organizacija čija djelatnost zahtijeva skladištenje i obradu korisničkih podataka", kazao je Nuhodžić.

Prema njegovim riječima, sve to učinilo je lične podatke izuzetno dostupnim, ali i ranjivim.

„Prijetnja zloupotrebe ličnih podataka je postala alarmantna, a krađa identiteta skoro svakodnevna pojava“. kazao je Nuhodžić.

Crna Gora će, kako je naveo, primjenom GDPR uredbe omogućiti korisnicima korporativnih sistema veću kontrolu nad svrhama u koje se njihovi podaci koriste radi jačanja njihovog povjerenja u digitalne ekosistemE.

„Iako je u ovom trenutku teško predvidjeti tačan uticaj koji će GDPR uredba, odnosno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti imati u Crnoj Gori, važno je prepoznati da postoje pozitivni uticaji ovih zakonskih mjer“, rekao je Nuhodžić.

Prema njegovim riječima, primjena odredbi GDPR-a ne treba da se posmatra kao još jedna zakonska obaveza, već kao novi standard poslovanja.

Nuhodžić je ukazao na značaj podizanja kolektivne svijesti državne administracije, menadžmenta kompanija i zaposlenih o značaju nove regulative za održivost poslovanja, što će doprinijeti ukupnom poboljšanju sigurnosti podataka i poslovnih procesa u organizacijama.

„Nakon donošenja novog zakona, MUP će prioritet dati informisanju i edukaciji širokog kruga društvenih aktera. Takođe, Ministarstvo će organizovati obuke državnih službenika i namještenika koji vrše obradu ličnih podataka, sa ciljem da ona bude zakonita i transparentna“, kazao je Nuhodžić.

Učešće svih relevantnih subjekata, kako je rekao, garancija je da će poruke konferencije doprinijeti da se svijest o značaju zaštite ličnih podataka podigne na još viši nivo“.

Na konferenciji su govorili dekan Pravnog fakulteta Aneta Spaić, ministarka javne uprave Suzana Pribilović i izvršni direktor Sky Express Majo Mićović.