Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Podaci mogu uz saglasnost radnika

Društvo

Podaci mogu uz saglasnost radnika

15. Decembar 2021, 20:02 h
Uvid u karton samo uz saglasnost

Društvo

Uvid u karton samo uz saglasnost

18. Novembar 2021, 18:42 h 2