Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Stekli se uslovi za smjenu Đokaja

Politika

Stekli se uslovi za smjenu Đokaja

27. April 2023, 08:41 h 52
Đokaj leti iz Savjeta AZLP?

Politika

Đokaj leti iz Savjeta AZLP?

19. April 2023, 06:30 h 29 125
Podaci mogu uz saglasnost radnika

Društvo

Podaci mogu uz saglasnost radnika

15. Decembar 2021, 20:02 h
Uvid u karton samo uz saglasnost

Društvo

Uvid u karton samo uz saglasnost

18. Novembar 2021, 18:42 h 2