Pripremaju Luku Risan za koncesiju

“Cilj izrade koncesionog akta je stvaranje uslova za razvoj lučke djelatnosti i izgradnju savremene pomorske infrastrukture shodno važećoj Državnoj studiji lokacije za sektor 10, kojim je Luka Risan prepoznata kao gradska luka i luka nautičkog turizma”
3218 pregleda 0 komentar(a)
Uklanjanje objekata iz Luke, Foto: Morsko dobro
Uklanjanje objekata iz Luke, Foto: Morsko dobro

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore počelo je radove na uklanjanju komunalnog nereda i uređenju oštećenih objekata koji su se nekad koristili u okviru Luke Risan.

U sklopu ovih aktivnosti ove nedjelje je očišćen prostor objekata i prilaznih platoa na kojima su se nalazile oštećene barke, polomljeni pločnici, nebezbjedna metalna ograda i kabasti otpad.

“JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je za tu namjenu angažovalo kompaniju d.o.o. “Đokić group”, a ukupna vrijednost radova iznosi 13.490 eura. Sa Komunalnom inspekcijom iz Kotora je dogovoreno da za havarisana vozila i barke sprovedu postupak inspekcijskog nadzora i daju nalog za njihovo uklanjanje”, saopšteno je juče iz “Morskog dobra”.

Inače, to JP je, po okončanoj proceduri javne nabavke, odabralo ponuđača za izradu Elaborata o građevinskom stanju Luke Risan i potrebnim investicijama na infrastrukturnom opremanju luke i raspisalo javni poziv za izradu Ekonomsko-finansijske analize Nacrta koncesionog akta za ustupanje u dugoročni zakup luke u tom malom bokeljskom gradiću. Do prije nekoliko godina, Lukom Risan je kao koncesionar upravljalo preduzeće “Bastion Commerc” iz Kotora.

“Cilj izrade koncesionog akta je stvaranje uslova za razvoj lučke djelatnosti i izgradnju savremene pomorske infrastrukture shodno važećoj Državnoj studiji lokacije za sektor 10, kojim je Luka Risan prepoznata kao gradska luka i luka nautičkog turizma”, saopštavaju iz “Morskog dobra” uz napomenu da bi Nacrt koncesionog akta trebalo da bude proslijeđen Vladi na usvajanje u prvoj polovini naredne godine

Bonus video: