Realizacija projekta predviđena u dvije faze

CANU u novom ruhu od 9,1 milion eura

Najprije će biti izgrađena nova zgrada, a potom i rekonstruisano postojeće zdanje
20354 pregleda 27 komentar(a)
Budući izgled kompleksa na Gorici, Foto: Uprava javnih radova
Budući izgled kompleksa na Gorici, Foto: Uprava javnih radova

Do 9,1 milion eura biće utrošeno na rekonstrukciju stare i izgradnju nove zgrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) na brdu Gorica, u Podgorici.

Realizacija projekta predviđena je u dvije faze - najprije će biti izgrađen novi objekat. “Novi objekat će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati oko 5.300 metara kvadratnih, a u njemu su, između ostalog, planirani centralni atrijum, svečana i skupštinska sala sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteka i više manjih sala za sastanke”, stoji u odgovoru Uprave javnih radova.

U toj fazi predviđeno je i uređenje terena, sadnjom istih ili novih biljnih vrsta, na način da se, kako su kazali, doprinese ukupnom ambijentalnom izgledu prostora. Panirana su i 42 parking mjesta.

Predviđen veliki broj parking mjesta i uređivane okoline
Predviđen veliki broj parking mjesta i uređivane okoline

Drugom fazom planirana je rekonstrukcija postojećeg sjedišta na oko 700 metara kvadratnih, a obuhvata kancelarijski prostor, salu za sastanke, atelje za akademike, sanitarne i tehničke prostorije.

Radovi su planirani na južnoj strani kompleksa, u dijelu koji pripada CANU i prostoru oko njega. Radovi, napominju iz Uprave, nisu predviđeni na sjevernom dijelu lokacije, odnosno parku koji pripada Vili “Gorica”.

Skupština Crne Gore je još 1997. godine donijela odluku o finansiranju izgradnje nove zgrade Akademije, kod mosta Milenijum.

Budući izgled kompleksa na Gorici
Budući izgled kompleksa na Gorici

Izgradnja je započeta prije skoro deset na lijevoj obali Morače, na Bulevaru Ivana Crnojevića, i potrošeno je više od šest miliona eura, ali nije završena.

U međuvremenu, na zahtjev Vlade, u tu zgradu treba da se preseli neki od sudova. Premijer Duško Marković poručio je prije dvije godine da će za Upravu jedan od prioriteta biti upravo sjedište CANU.

Iz Uprave su istakli da su kriterijumi za vrednovanje ispravnih ponuda najniža ponuđena cijena, kvalitet i rok izvođenja radova.

“Kompanija čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija obavezna je da prije zaključenja ugovora dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od pet odsto ugovorene vrijednosti, kojom garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje posla”, napomenuli su u odgovorima.

Budući izgled kompleksa na Gorici
Budući izgled kompleksa na Gorici

Prema tenderskoj dokumetaciji dostupnoj na Portalu javnih nabavi, rok izvođenja radova je 730 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao najkasnije 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Isplata onome ko dobije ovaj višemilionski ugovor će se izvršiti putem odloženog plaćanja, od čega sljedeće godine iznos do 1,5 miliona eura, a ostatak 2021. i 2022. godine.