"Mitropolija je registrovana, odakle Raduloviću dokumenta iz aktivnog predmeta?"

"Navodeći da je u listu nepokrenosti za crkvu u Rogame, upisan „Mitropolit“ kao fizičko lice a ne Mitropolija Crnogorsko-primorska, kao pravno lice, imenovani gospodin je navedenu činjenicu prikazao na manipulativan i obmanjujući način, jer u istome listu nepokrenosti („B“ listu) je upisan PIB Mitropolije Crnogorsko-primorske a ne Jmbg. Mitropolita Amfilohija"
41235 pregleda 122 komentar(a)
Dalibor Kavarić, Foto: Zoran Đurić
Dalibor Kavarić, Foto: Zoran Đurić

Advokat Mitropolije crnogorsko primorske, Dalibor Kavarić reagovao je na izjave predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore, Branislava Radulovića koje su iznešene u emisiji "Načisto sa Petrom Komnenićem".

Kavarić smatra da je Radulović u navedenoj emisiji iznio nekoliko netačnih činjenica,kao i da je neke od njih prikazao na manipulativan i obmanjujući način.

"Gospodin Radulović je naveo da Mitropolija Crnogorsko-primorska nije registorovana u Crnoj Gori te da nema „legitimaciju“. Ovakav navod je očigledno netačan. U prilogu netačnosti navoda imenovanoga, dostavljam izvode iz centralne državne statistike Crne Gore br. 07-12/256 od 19.06.2009. godine i od 19.09.2019. godine kao i Rješenje Poreske Uprave br. 31/31-00323-3 od 06.10.2004. godine", kazao je Kavarić.

Izvod iz centralne državne statistike Crne Gore br. 07-12/256 od 19.06.2009. godine
Izvod iz centralne državne statistike Crne Gore br. 07-12/256 od 19.06.2009. godine(Foto: Privatna arhiva)
Izvod iz centralne državne statistike Crne Gore od 19.09.2019. godine
Izvod iz centralne državne statistike Crne Gore od 19.09.2019. godine(Foto: Privatna arhiva)
Rješenje poreske uprave
Rješenje poreske uprave(Foto: Privatna arhiva)

On je istakao, da je Mitropolija Crnogorsko-primorska bila, i još uvijek jeste stranka u desetinama postupaka, sporova, notarskih ugovora i drugih pravnih situacija (jedan od postupaka je i onaj koji je Radulović ponio u emisiju- napominje Kavarić)) a što svakako ne bi bilo moguće kada MCP ne bi bila pravno lice i kada ne bi imala „legitimaciju“ kako tvrdi Radulović.

"Navodeći da je u listu nepokrenosti za Crkvu u Rogame, upisan „Mitropolit“ kao fizičko lice a ne Mitropolija Crnogorsko-primorska, kao pravno lice, imenovani gospodin je navedenu činjenicu prikazao na manipulativan i obmanjujući način, jer u istome listu nepokrenosti („B“ listu) je upisan PIB Mitropolije Crnogorsko-primorske a ne Jmbg. Mitropolita Amfilohija, a istome kao pravniku je nesumljivo jasno da je kriterijum identifikacije vlasnika; PIB broj za pravna lica a Jmbg. broj za fizička, dok se svi ostali podaci apsolutno upodobljavaju ovom broju", kazao je Kavarić.

Lista nepokretnosti
Lista nepokretnosti(Foto: Privatna arhiva)

"U prilog prednjem i činjenica da je u postupku koji je Radulović ponio u emisiji i sam organ uprave u postupku kao stranku prepoznao Mitropoliju Crnogorsko-primorsku, da svi pozivi u postupku glase na njeno ime (Mitropolije) kao i da sva rješenja u postupku glase na njeno ime, pa je imenovani upravo imao za cilja da zbuni kako sveštenika (koga predstavlja kao priijatelja) ali nažalost i cijelu javnost" dodaje Kavarić.

On je pozvao Radulovića da što prije u formi krivične prijave obavijesti Vrhovnog državnog tužioca o "kriminalnim radnjama i saznanjima" do kojih je došao u vezi upisa MPC u Katastru.

"A dobro bi bilo i da Radulović, prilikom podnošenja te krivične prijave objasni i to: kako je došao do predmeta iz nekonačnog (trajućeg) upravnog postupka (s obzirom da nije ni stranka u postupku niti zainteresovano lice), koji velikodušno nudi Svešteniku i javnosti, i kakav je način pravne kulture i principijelnosti da se iz državnoga organa uprave uzimaju aktivni predmeti i postupci koji su u toku i koji nisu pravosnažno riješeni, i da se po restoranima i kafanama vodi rasprava o njima i da se pred medijima „presuđuje“ u tim postupcima i na taj način utiče na organe uprave kako da postupaju, koji kako kažem (orgna uprave) još nije donio ni konačnu niti pravosnažnu odluku u tom postupku", kazao je Kavarić.

Advokat MCP je pitao Radulovića, da je imajući u vidu da se „ekspertskim i ustavnim“ Zakonom o slobodi vjerospovijesti“ planira da se upravo kroz takvu vrstu postupaka (upravni postupak) preuknjižava i crkvena imovina, je li mislio da isto tako i crkvene predmete u vrijeme njihovoga trajanja uzima iz Katastra, da ih nosi kući i da raspravlja o njima sa ekspertima iz njegovoga udruženja i da „presuđuje“ po televiziji, iako, a kako i sam zna, da bi po tome vrlome „Zakonu o slobodi vjerospovijesti“ upravni postupak trebao da se vodi po pravilima parničnoga postupka i po materijalnim pravilima svojinskoga prava.

"Zamislite, da neko aktivni sudski predmet, i to neko ko nije stranka u sudskom postupku, za vrijeme trajanja toga postupka u Sudu, dobije taj predmet od suda i da ga nosi po gradu i po televiziji i daje lekcije i skicira presude? Nadam se da je javnosti još malo jasnije zašto Mitropolija nema i neće imati povjerenja u ovakvu vrstu postupaka, a događaj od sinoć je samo malo potvrda toga opravdanoga nepovjerenja i slika kako su Radulović i njegovi drugovi planirali da zakonito i ustavno presude Crkvi. Ne sporim javni interes i pravo da pojedine prodavačice i taksisti budu obaviješteni o Zakonu u pitanju, i da Radulović treba da im pojasni sve što im nije jasno, ali sporim da to čini na način, da uzima predmete iz katastra dok su u toku, i da prezentira te predmete po ulicama, barem ne, dok predmeti ne budu okončani", kazao je Kavarić.

On je dodao i da je Raduloviž "zlonamjerno i izvitopereno" predstavio navod da je crkva izgubila spor u Strazburu i da je to završeno.

"Ovo predstavlja klasičan primjer obmane na naizgled formalno tačan način. Naime Radulović je tačnu informaciju, a to je da je jedna od Eparhija SPC u Crnog Gori i pojedini Manastiri vodila spor u Strazburu, koji je okončan tako što je predstavka proglašena nedopuštenom (procesna kategorija) i koji je postupak nesporno negativno okončan za tu Eparhiju, tu činjenicu manipulativno predstavio kao da je cijelo pitanje imovine „riješeno“. Pri tome je prevario javnost, uskraćivanjem saopštavanja činjenica da je u tom postupku traženo da država Crna Gora donese Zakon o restituciji imovine Crkvi (oduzete nakon II Sv. Rata) s obzirom da je postojećim Zakonom o resituciji imovine drugim fizičkim i pravnim licima navedeno da će se u ondosu na Crkvu donijeti poseban Zakon" kazao je Kavarić.

Ovom prilikom Sud u Strazburu je istina, odbio tužbu Eparhije iz razloga jer jer smatrao da Sud nije nadležan da obaveže državu kada će vremenski uraditi ali ne sporeći da imovina crkvi treba da bude vraćena.

"U prilog prednjem: vašem mediju i javnosti dostavljam izvod iz predstavka gdje se vidi šta je traženo u tom postupku kao i zadnju stranicu presude Suda u Strazburu gdje se vidi šta je odbijeno, a neka svaki čitalac (posebno pravnik) procijeni da li je to ono kako je predstavio g-din Radulović", kazao je Kavarić.

Spor eparhije u Strazburu
Spor eparhije u Strazburu(Foto: Privatna arhiva)
Spor eparhije u Strazburu
Spor eparhije u Strazburu(Foto: Privatna arhiva)
Zadnja stranica presude suda u Strazburu
Zadnja stranica presude suda u Strazburu(Foto: Privatna arhiva)

"Naravno Zakon o restituciji oduzete imovine Crkvi Vlada nikada nije donijela ali je zato donijela „Zakon o slobodi vjerospovijesti“ kojim je ozbiljno i temeljito riješila da otme i ono što je ostalo neoteto, uključujući i same Hramove, Crkve i Manastire, doduše za razliku od predhodne vlasti na „zakonit i ustavan način“ i naravno ovaj put u „javnom interesu“, kazao je Kavarić.

Bonus video: