Perović: Nelegalne deponije veliki problem u Nikšiću

Na odlagalištima se nalaze različite vrste otpada uključujući i opasni, medicinski, veterinarski i životinjski
1318 pregleda 0 komentar(a)
Aleksandar Perović NVO Ozon, Foto: Luka Zeković
Aleksandar Perović NVO Ozon, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 21.01.2020. 13:23h

Nikšić je jedina opština u Crnoj Gori koja nema lokalni plan upravljanja otpadom koji se godinama deponuje na neuređenom gradskom smetlištu, divljoj deponiji Mislov do, na planini Budoš, saopštili su iz nevladine organizacije Ozon.

Izvršni direktor te NVO Aleksandar Perović kazao je agenciji MINA da se ta lokacija koristi 15 godina za odlaganje otpada i da su pored toga najviše ugroženi naseljeni djelovi grada koji gravitiraju ka rijekama Bistrici, Gračanici, Zeti i Mrkošnici.

„Korita rijeka tokom sušnog perioda godine izazivaju jezu kod prolaznika, jer apokaliptične scene izazivaju uznemiravajući osjećaj kod svakog ko shvata posledice i potencijalne prijetnje po ljudsko zdravlje i životnu sredinu“, rekao je Perović.

On je ocijenio da Nikšić ima gorući problem sa divljim deponijama, jer su sva odlagališta van zakonskog okvira, na kojima se nalazi svakakve vrste otpada, uključujući i opasni, medicinski, veterinarski, životinjski.

Perović je kazao da se ovaj problem, koji ima karatker alarmantnog, može riješiti jedino sistemski, uvođenjem pametnog, ekološki prihvatljivog i ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom.

„To bi podrazumijevalo poštovanje važećih zakonskih i strateških rješenja, primjenu savremenih standarda i političku volju donosilaca odluka, što u ovom momentu očigledno ne postoji“, rekao je Perović.

Prema njegovim riječima, Opština Nikšić ne posvećuje dovoljno pažnje ovom problemu.

„Situacija na terenu i u praksi pokazuje da se ovom problemu mora što hitnije dati status prioritetnosti jer se radi o suštinski životno važnom problemu, od čega uzročno posledično zavisi mnogo toga vezanog za nivo kvaliteta života“, rekao je Perović.

Kako je kazao, ne treba zaboraviti ni ulogu Vlade, jer su na tom nivou izvršne vlasti odgovorni za primjenu zakona.

“Partijska pripadnost i pozicija unutar partija diktira kako će se odnositi prema nezakonitim aktivnostima, ignorisanju i ponižavanju zakonskog okvira i sistema od strane lokalnih funkcionera, kojima je očigledno to dozvoljeno i koji to koriste neograničeno“, kazao je Perović.

Ozon je veliki dio svoj rada, kako je kazao, posvetio oblasti upravljanja otpadom, u dijelu doprinosa usklađivanju nacionalnog zakonodavstva.

“Radimo na podizanju svijesti javnosti za aktivno učešće u procesu donošenja odluka iz oblasti upravljanja otpadom i pokušavamo da utičemo na institucije sistema da građanima obezbjede kvalitet života dostojan civilizacijskih dostignuća i vremena u kom živimo, rekao je Perović.

On je kazao da je potrebno argumentovano ukazivati na potrebu prioritizacije uspostavljanja pametnog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori.

Perović je kazao da je posledica višedecenijske sistemske nebrige, problem nekontrolisanog odlaganja otpada dobio i kulturološku dimenziju.

Prema njegovim riječima, potrebno raditi na promjeni pogubnih navika, kroz obrazovni sistem i javne kampanje, što zahtjeva multidisciplinarni pristup i učešće svih relevantnih institucija.

“Donosioci odluka moraju da uvaže ono što im predlažemo i da konačno pokažu političku volju da riješe ovaj problem”, zaključio je Perović.

Bonus video: