DIONICA OD STAROG STADIONA "KOMA" DO ZLATIČKOG POTOKA

Mještani Zlatice: Bez treće trake nema posla ni puta do kuća

Mještani Zlatice zbog izgradnje bulevara traže sastanak sa nadležnima iz Ministarstva saobraćaja i Glavnog grada, tvrde da im predviđeno rješenje nanosi štetu
3106 pregleda 0 komentar(a)
Bulevar na Zlatici, Foto: Savo Prelević
Bulevar na Zlatici, Foto: Savo Prelević

Više od pedeset mještana Zlatice traži od Ministarstva saobraćaja i Glavnog grada hitan sastanak, jer smatraju da sadašnje rješenje projekta bulevara od starog stadiona “Koma” do budućeg kružnog toka prije Zlatičkog potoka, koji je priključak na petlju za auto-put na Smokovcu, nije valjano. Kažu da se tim planom nanosi velika šteta građanima. Dobili su pismeni odgovor iz resora Osmana Nurkovića, ali insistiraju na ličnom susretu i održavanju sastanka.

Mještani tvrde da se broj kolovoznih traka sa tri smanjuje na dvije.

“Treća ili isključna traka na tom potezu je osnova za planiranje kod isključenja desno. Bulevarom bez treće, i uz to izdvojene trake, obesmišljava se cio ovaj potez i njegov značajan ekonomski potencijal. Kardinalna greška je neshvatljiv propust i planera i projektanta saobraćaja i revidenata, jer se do teretne željezničke stanice ne može doći vozilima, kamionom, prikoličarem i drugim prevoznim sredstvima većeg gabarita”, piše o dopisu mještana.

Kako su pojasnili, dužina te dionice za koju je u toku izrada saobraćajnog projekta je oko 660 metara, a ukoliko se usvoji napraviće se haos “građanima koji žive sa obje strane bulevara na potezu stari stadion Koma – most na zlatičkom potoku”.

“Drastičnim smanjenjem saobraćajnih kapaciteta i prihvatanjem rješenja iz Detaljnog urbanističkog plana ‘Zlatica B’ izmjene i dopune za okolne saobraćajnice, kao i naslanjanjem na rješenje DUP-a ‘Murtovina’ potez C1, koji je donesen u neregularnom postupku bez javne rasprave, napraviće se nenadoknadiva šteta”, navodi se u dopisu mještana.

“Mnogi od nas imaju poslovne prostore čijom valorizacijom bi bila otvorena radna mjesta, međutim, ovim rješenjem bulevara zatvara se prilaz do tih objekata, čime nam se nanosi ekonomska šteta”, rekao je “Vijestima” mještanin Vladan Ivanović.

Kretanje teretnih vozila Dunavskom ulicom u profilu kolovoza od 5,5 metara, sa trotoarima od 1,5 metara, s obzirom na postojeću izgrađenost je, kažu, jednostavno nemoguće.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva kazali su da su, kao investitor na projektu izgradnje auto-puta Bar-Boljare, prepoznali neophodnost izgradnje nedostajućeg dijela bulevara na Zlatici kako bi se obezbijedio kontinuitet do buduće veze za petlju Smokovac. Dodaju i da se stoga pristupilo izradi Glavnog projekta predmetnog putnog pravca. Naveli su da je veza auto-puta Bar-Boljare preko petlje Smokovac predviđena na magistralni put Podgorica-Kolašin.

“Kako bi se priključenje, odnosno isključenje sa auto-puta odvijalo bezbjedno i nesmetano u komunikaciji sa Glavnim gradom, Ministarstvo je pristupilo izradi Glavnog projekta rekonstrukcije Bulevara Vilija Branta od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružne raskrsnice-veza sa dionicom Smokovac-Mateševo, auto-puta Bar- Boljare, kao i reviziji predmetnog projekta, a sve u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje prostora i izgradnja objekata”, piše u odgovoru resora Nurkovića.

Dodaju i da su postupajući po propisu mještana, u saradnji sa Glavnim gradom, projektantom i revidentom Glavnog projekta analizirali njihove navode.

“Položaj osovine bulevara kojim je definisano saobraćajno rješenje sadržano u Glavnom projektu je usklađeno sa važećim planovima. Za određene korekcije u odnosu na planski dokument u zoni raskrsnice sa Jadranskom ulicom, je dobijena saglasnost vlasnika parcela kojima se ulazi u urbanističke parcele. Na raskrsnici sa Dunavskom ulicom je zbog smaknutih rakrsnica iz oba kontaktna plana (DUP Zlatica B i DUP Murtovina), iz razloga bezbjednog odvijanja saobraćaja, odnosno eliminisanja potencijalnog mjesta konflikta, u glavnom projektu zatvoreno ostrvo, tako da nema lijevih skretanja ni iz jednog smjera. Broj saobraćajnih traka je istovjetan sa brojem iz DUP-a ‘Zlatica B’ izmjene i dopune, izuzev u zoni raskrsnice sa Dunavskom ulicom. U ovoj zoni su projektovane tri trake: dvije za smjer pravo i jedna za desno iz smjera Podgorice ka Kolašinu, dok su u suprotnom smjeru projektovane dvije trake. Radijusi ivične geometrije rakrsnice Bulevara i Dunavske zadovoljavaju, saglasno izjašnjenju projektanta, prohodnost teškog teretnog vozila”, kažu iz Ministarstva saobraćaja.

Preporučujemo za Vas