PO GLAVI STANOVNIKA

Crna Gora i dalje rekorder po broju tužbi podnijetih sudu u Strazburu

Po broju predatih tužbi po glavi stanovnika, iza Crne Gore nalaze se Bosna i Hercegovina, Srbija, San Marino i Moldavija...
5080 pregleda 8 komentar(a)
Protiv Crne Gore 2019. donijete tri presude, Foto: Hudoc.echr.coe.int
Protiv Crne Gore 2019. donijete tri presude, Foto: Hudoc.echr.coe.int

Crna Gora je i dalje rekorder kada je riječ o broju tužbi podnijetih Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, po glavi stanovnika.

Prema godišnjem izvještaju o radu i statistici Evropskog suda, državljani Crne Gore predali su lani 427 tužbi, što je za 25 odsto više u odnosu na 2018. godinu. To je 6,86 tužbi na 10.000 stanovnika, što je 13 puta više u odnosu na evropski prosjek. Po broju predatih tužbi po glavi stanovnika, iza Crne Gore nalaze se Bosna i Hercegovina, Srbija, San Marino i Moldavija...

Tužbe protiv države Strazburu su najrjeđe podnosili građani Velike Britanije, Njemačke, Irske, Francuske i Danske, te Belgije.

Statistika Evropskog suda pokazuje da za Crnu Goru u 2019. godini donesene tri presude, što je smanjenje u odnosu na godinu ranije kada ih je bilo 13. U dvije presude tokom prošle godine pronađena je najmanje jedna povreda prava koja su garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima...

Tokom prošle godine Evropski sud utvrdio je da je Crna Gora prekršila pravo na slobodu i bezbjednost prilikom produžavanja pritvora Slobodanu Šaranoviću. 

U martu iste godine, ovaj sud je utvrdio i da je Crna Gora Ljubu Bigoviću prekršila prava na zabranu torture, zbog uslova u kojima je boravio u pritvoru i na slobodu ličnosti, jer nije postojalo opravdanje za pritvor u kojem je proveo pet godina i pet mjeseci. U oktobru 2019. donesena je i treća presuda protiv Crne Gore, jer je sud donio odluku da država isplati materijalnu štetu kompaniji Kips d.o.o. u iznosu od oko 4,5 miliona eura. 

Povod za predstavku pred sudom u Strazburu te kompanije bilo je odbijanje države da izda građevinsku dozvolu KIPS-u za gradnju tržnog centra u Podgorici.

Prema podacima suda, 442 tužbena zahtjeva lani su proglašena neprihvatljivim ili odbačena, što je za 40 odsto više u odnosu na 2018.

U izvještaju piše da je od 1959. do 2019. godine doneseno 59 presuda za Crnu Goru, od kojih je u 48 utvrđeno kršenje najmanje jednog konvencijskog prava. Najveći broj kršenja odnosio se na dužinu trajanja sudskog postupka u zemlji.