NAJMANJE 50, NAJVIŠE PO 200 EURA

Za nepuna dva mjeseca Glavni grad isplatio 40.480 eura jednokratne pomoći

Za poboljšanje materijalne situacije i liječenje građana je 23. januara isplaćeno 20.150, a u februaru još 20.300 eura
5 komentar(a)
Podgorica, Foto: Shutterstock
Podgorica, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 26.02.2018. 06:38h

Glavni grad Podgorica je za nepuna dva mjeseca tekuće godine isplatio 40.480 eura za jednokratne socijalne pomoći.

Budžetom Glavnog grada za tekuću godinu je za tu namjenu predviđeno 270.000 eura.

U toku samo jednog dana - 23.januara, Grad je za poboljšanje materijalne situacije i liječenje građana, preko nekoliko banki, isplatio 20.150 eura. Preostalih 20.330 eura socijalne pomoći Grad je isplatio dvanaestog, trinaestog i četrnaestog februara.

Uvidom u analitičke kartice Glavnog grada vidi se da je najmanji iznos koji je isplaćen za jednokratne socijalne pomoći 50 eura, a najveći 200 eura. Pomoć od 200 eura je isplaćena samo jednom, 12. februara.

Građanska prava iz oblasti socijalne zaštite, koja se ostvaruju u Sekretarijatu za rad, mlade i socijalno staranje, predviđaju da pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti pojedinci i porodice, koje se nalaze u stanju izuzetno teške materijalne situacije, koju ne mogu samostalno prevazići.

To se odnosi na slučajeve kada građani ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe, u slučaju teške invalidnosti, bolesti i u drugim slučajevima, prema procjeni nadležnog organa.

O zahtjevima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, a na osnovu prethodno prikupljenih podataka o postojanju činjenica i okolnosti istaknutih u zahtjevu, odlučuje pomenuti Sekretarijat.

Glavni grad je iz tekućih budžetskih rezervi, od 20. januara do 18. februara, isplatio 10.703 eura. Od tog iznosa je na račun pomoći za poboljšanje materijalne situacije potrošeno 3.000 eura, pomoći za liječenje 5.200 eura i pomoći za školovanje 950 eura. Analitička kartica pokazuje da je iz tekućih budžetskih rezervi 23. januara isplaćeno i 1.553 eura Demokratskom savezu Albanaca - Nikola Camaj, koji je na izborima u Tuzima nastupio pod sloganom “Smjelo za Malesiju koju volim”.

Uvidom u analitičke kartice potrošačkih jedinica Glavnog grada, vidi se da je Sekretarijat za finansije od 23. januara do 16. februara preusmjerio 2,3 miliona eura. Novac je usmjeren za eksproprijacije, bankarske usluge, sudska izvršenja iz radnog dosnosa, usluge javnih izvršitelja, kamate za sudska izvršenja iz radnog odnosa, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i druge usluge.

Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje je u istom periodu preusmjerio 109.361 eura, a Služba Skupštine 62.756 eura. Služba je novac uplatila političkim partijama, Službenom listu za objavljivanje dokumenata, naknade odbornicima…

Direkcija za imovinu glavnog grada je potrošila 41.232 eura. Novac je usmjeren Upravi za nekretnine za procjenu nepokretnosti, za usluge notara i advokata...

Ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci je potrošila 50.043 eura za laboratorijski materijal, opremu restorana i druge usluge.

Sekretarijat za kulturu i sport je do 13. februara potrošio 27.922 eura, od čega je 5.000 eura usmjereno knjižari “Karver” za festival “Odakle zovem”, za međunarodnu kulturnu saradnju - 2.380 eura, dok su po 500 eura dobili džudo i džiu džitsu klub “Stara varoš” , FK “Stari aerodrom I drugi klubovi.

Javna ustanova “Muzeji i galerije” je potrošila 43.590 eura, Gradsko pozorište 65.952 eura, a KIC “Budo Tomović” 72.967 eura.

JU “Dječji savez” je potrošio 18.167 eura.

Za reprezentaciju, hotelu “Hilton” isplatili 2.060 eura Služba gradonačelnika je do 8. februara potrošila 61.891 eura. Od tog iznosa je skoro 5.000 eura isplaćeno firmi „Porta aperta“ za ostale ugovorene usluge, hotelu „Hilton“ 2.060 eura za usluge reprezentacije, „Dnevnim novinama“ za objavljivanje odluka, nacrta i oglasa 654,50 eura...

Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je potrošio 74.933 eura, od kojih je većina novca preusmjerena preduzeću „Putevi“ za tekuće održavanje javne infrastrukture. Sekretarijat za planiranje prostora je potrošio 49.142 eura.

Preporučujemo za Vas