ZAKAZANA HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

Odbornici upozoravaju da Budvi prijeti ekološka i finansijska katastrofa

Od gradonačelnika Budve Marka Carević zatraženo da dostavi informacije o poslovanju sa Njemcima
2767 pregleda 2 komentar(a)
Ulaz u postrojenje koje su Njemci nedavno napustili, Foto: Vuk Lajović
Ulaz u postrojenje koje su Njemci nedavno napustili, Foto: Vuk Lajović

Šef budvanskog parlamenta Krsto Radović (Demokrate) zakazao je, nakon kolegijuma kome su prisustvovali predstavnici odborničkih klubova, za ponedjeljak hitnu sjednicu Skupštinu opštine, na kojoj će se razmatrati aktuelna situcija oko napuštanja njemačko-austrijskog koncerna WTE/EVN postrojenja za tretman otpadnih voda i brojnih problema sa kojima se Opština suočava.

Radović je kazao "Vijestima" da je kolegijum, kome su prisustvovali predsjednici odborničkih klubova Mijomir Pejović, Đorđije Pribilović, Božena Jelušić, Snežana Kuč i Milica Petrićević, jednoglasno prihvatio predlog za sazivanje sjednice SO po hitnom postupku.

"Kolegijum jednoglasno zahtjeva od predsjednika Opštine Budva Marka Carevića da do petka dostavi pisanu informaciju o aktuelnoj problematici koja se odnosi na firmu WTE/EVN, odnosno na postrojenje za tretman otpadnih voda u Bečićima", kazao je Radović.

On je pojasnio da mu Poslovnik o radu Skupštine opštine daje mogućnost da u roku manjem od deset dana sazove hitnu sjednicu u slučaju "nastupanja okolnosti kojima se ugrožava život i zdravlje ljudi ili imovina veće vrijednosti ili postojanja neodložne potrebe za rješavanjem i razmatranja određenog pitanja čije nerješavanje bi prouzrokovalo ili moglo prouzrokovati štetnje posljedice".

"Izražavajući svoju zabrinutost i imajući u vidu činjenicu da neblagovremeno razmatranje i nepreduzimanje aktivnosti u cilju rješavanja problema vezanih za firmu WTE/EVN i postrojenje za tretman otpadnih voda može rezultirati kako izazivanjem ekološke katastrofe i ugoržavanje zdravlja i života ljudi, tako i negativnim materijalnim posljedicama po Opštinu, za šta je pored građana Budve zainteresovana i cjelokupna javnost, sazvao sam sjednicu SO po hitnom postupku. Razmatrajući ovaj problem predstavničko tijelo će se bliže upoznati sa aktuelnom situacijom i svim relevantnim činjenicama, kako bi se inciralo preduzimanje konkretnih mjera za rješavanje problema“, kazao je Radović.

Opština Budva uspjela je da izbjegne milionsku blokadu računa, na kojoj je insistirala njemačka kompanija WTE, na čiji zahtjev je javni izvršitelj donio rješenje o prinudnoj naplati osam miliona eura od Opštine i zatražio od Centralne banke da momentalno blokira njen račun.

Podgorički Privredni sud odlučivaće da li su fakture koje je dostavila na naplatu njemačka kompanija, a koja je do skoro upravljala postrojenjem za tretman otpadnih voda, validne.

Time će se u Privrednom sudu praktično voditi tri spora, ukupne vrijednosti 23 miliona eura, koliko njemačko-austrijski koncern WTE/EVN potražuje na ime faktura koje je Opština trebalo da izmiri. Naime, prije dvije i po godine WTE je takođe dostavio fakture prvo u iznosu od 9,5 miliona eura, a potom u iznosu od pet i po miliona eura, što je Opština odbila da plati, jer je riječ o fakturama iz vremena DPS vlasti, pa je nakon prigovora koji je tada izrekla kancelarija advokata Gorana Rodića koja je zastupala lokalnu upravu, spor preseljen u Privredni sud, koji i dalje traje.

Istražitelji Specijalnog državnog tužilaštva već kontrolišu kompletnu dokumentaciju. Na zahtjev Opštine Budva, Osnovni sud u Kotoru donio je rješenje izuzimanju dokaza, pa vještaci ekonomsko-finansijske, mašinske, elektro, građevinske, informativno - tehničke struke, kao i zaštite životne sredine, koji su angažovani, dužni su do kraja februara da dostave nalaze.

Izvršni direktor kompanije "WTE otpadne vode Budva" Miloš Banjević podnio je krivičnu prijavu protiv tog preduzeća, a u prijavama Specijalnom državnom tužilaštvu i Sektoru za privredni kriminal optužio ih je za nelegalno poslovanje u privredi. On tvrdi da je njegov potpis falsifikovan na brojnim ugovorima o kreditu za zaposlene u firmi.

"Obavljao sam dužnost izvršnog direktora i preduzimao samo određene aktivnosti, dok su ovlašćeni zastupnici tog privrednog društva imali neograničena ovlašćenja, i to lica Huberts Josef, Herbert Šute i Šulc Volfgang. Dakle, navedena lica su imala sva ovlašćenja, u ime i za račun firme, a obavljali su većinu aktivnosti iz djelokruga rada navedene firme, odlučivali, zastupali, vodili pos love u firmi, bez ikakvih konsultacija sa mnom”, piše u prijavi Banjevića, u koju je “Dan” imao uvid.