Andrijaševićevu zloupotrebu ne vide samo na Univerzitetu

Prema dokuzmentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, i Univerzitet Crne Gore, odnosno njegov Centralni informacioni sistem (CIS), mogao bi uskoro biti predmet nadzora kontrole nad zaštitom ličnih podataka
13073 pregleda 24 komentar(a)
Branio se zloupotrijebljenim dokumentima: Andrijašević, Foto: Zoran Đurić
Branio se zloupotrijebljenim dokumentima: Andrijašević, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 22.02.2020. 20:53h

Profesor Filozofskog fakulteta Živko Andrijašević zloupotrijebio je lične podatke studenta tokom procesa pred Etičkim odborom Univerziteta Crne Gore.

To je, u rješenju od 17. februara potvrdila Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Agencija je zabranila Filozofskom fakultetu u Nikšiću da, prilikom izdavanja javne isprave, dostavlja na korišćenje lične podatke trećem licu, bez pravnog osnova.

Prema dokuzmentaciji u koju su “Vijesti” imale uvid, i Univerzitet Crne Gore, odnosno njegov Centralni informacioni sistem (CIS), mogao bi uskoro biti predmet nadzora kontrole nad zaštitom ličnih podataka.

“Vijesti” su krajem novembra objavile da je Andrijaševića Etičkom odboru prijavio student Filozofskog fakulteta i to zbog toga što ga je navodno “ponižavao tokom polaganja ispita”.

Etički odbor je, saznajemo, pritužbu studenta odbio kao neosnovanu, a sa UCG ne odgovaraju na pitanja u vezi sa tim slučajem.

Ta ustanova nije odgovorila ni na pitanje da li Etički odbor, shodno svojim ovlašćenjima, tražio od Agencije za zaštitu ličnih podataka mišljenje da li je profesor Andrijašević zloupotrijebio na bilo koji način lične podatke studenta u svom odgovoru na prijavu. Prema Etičkom kodeksu UCG, Etički odbor može uputiti inicijativu odgovarajućem organu, ako “nađe da postoje uslovi za neku drugu odgovornost.

Ostaje da se vidi i koje će mjere, nakon ove odluke Agencije, preduzeti Filozofski fakultet UCG.

U obrazloženju odluke Agencije se, međutim, navodi da je Andrijašević kazao da se usmenim putem obratio Studentskoj službi da mu dostave dokument o položenim ispitima studenta.

Uvjerenje je, stoji u dokumentima Agencije, lično preuzeo saradnik u nastavi Ivan Tepavčević i predao ga profesoru Andrijaševiću.

Agencija konstatuje da je, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, uvjerenje o položenim ispitima sastavni dio zbirke ličnih podataka evidencije o ispitima.

“Lični podaci moraju se obrađivati na pošten i zakonit način i ne mogu obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti,” navodi se u zapisniku o nadzoru.

U rješenju Savjeta Agencije se ističe da su kontrolori jasno i nedvosmisleno utvrdili činjenično stanje.

“Uvjerenje o položenim ispitima kao javne isprave ostvarenje prava studenta na koja se uvjerenje odnosi i to na dječji dodatak, porodičnu penziju, invalidski dodatak, zdravstvenu legitimaciju, povlašćenu vožnju za gradski saobraćaj, studentski dom, studentski kredit, stipendiju, regulianje vojne obaveze i slučno. Iz navedenog jasno proizilazi da uvjerenje o položenim ispitima lice na koje se ono odnosi, a ne neko treće, može dalje koristiti kao javnu ispravu prilikom ostvarivanja i zaštite nekog svog prava”, stoji u rješenju Savjeta, donijetom nakon izvršenog nadzora.

Navodi se i da je “nadzorom je nedvosmileno utvrđeno da je predmetno uvjerenje profesor Andrijašević kao neovlašćeno lice vršio dalju obradu ličnih podataka studenta...”.

“...Na način što je isto koristio u postupku pred Etičkim odborom, što je suprotno svrsi za koje je uvjerenje namijenjeno, čime je učinio povredu iz člana 2 stav 2 Zakona, odnosno načelu poštenja obrade ličnih podataka”, navodi se u dokumentu.

Kontrolisaće i kako UCG koristi lične podatke

U rješenju Agencije dodaje se i da je, u vezi sa činjenicom da Andrijašević, kroz elektronsku aplikaciju SNIKE preko CIS-a ima uvid u sljedeće lične podatke i to: datum početka studija, studijski program, položeni ispiti (predmet, godina, ocjena, datum ispita, ECTS kredit, godina nastavnog plana) na kojima nije predmetni nastavnik, a koja nije od bitnog značaja za predmet ovog nadzora, kao i usljed činjenice da je administrator CIS-a Univerzitet Crne Gore, proizilazi potreba da se u odvojenom postupku nadzora izvrši kontrola nad zaštitom ličnih podataka kod ove institucije.

Bonus video: