OPŠTNA RASPISALA OGLASE ZA NOVA RADNA MJESTA

Tivat: U kampanji se sjetili da im trebaju radnici

Ako je suditi po aktuelnim oglasima za zapošljavanje koje je u posljednje vrijeme raspisala lokalna administracija, opštinske ili državne ustanove i preduzeća u Tivtu, samo u Opštini i njenim organima je od polovine januara do danas kreirano čak 20 novih radnih mjesta, mnoga nakon raspisivanja izbora
5493 pregleda 8 komentar(a)
Upravna zgrada Opštine Tivat, Foto: Siniša Luković
Upravna zgrada Opštine Tivat, Foto: Siniša Luković

Iako po važećim propisima u Crnoj Gori ne bi smjelo da bude zapošljavanja u javnom sektoru u vrijeme od raspisivanja do održavanja izbora, u Tivtu se to intenzivno čini pred lokalne izbore koji će se u tom gradu održati 5. aprila, kako od Opštine, tako i od drugih državnih institucija koje kontrolišu vladajuće partije DPS, SD i HGI.

Ako je suditi po aktuelnim oglasima za zapošljavanje koje je u posljednje vrijeme raspisala lokalna administracija, opštinske ili državne ustanove i preduzeća u Tivtu, samo u Opštini i njenim organima je od polovine januara do danas kreirano čak 20 novih radnih mjesta, mnoga nakon raspisivanja izbora.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović 4. februara raspisao je lokalne izbore u Tivtu, a članom 33 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano je ograničenje zapošljavanja lica na određeno vrijeme odnosno zaključivanje ugovora za obavljanje privremenih i povremenih poslova u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i državnim fondovima, u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora. To je po zakonu, moguće isključivo ako su ispunjena tri uslova: radi obezbjeđivanja neometanog i redovnog odvijanja i funkcionisanja procesa rada tih organa vlasti, na osnovu odluke nadležnog organa ovih subjekata, i samo ako je to predviđeno aktom o sistematizaciji radnih mjesta. U tim slučajevima, sve odluke o zapošljavanju, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, dostavljaju se Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) u roku od tri dana od dana donošenja odluke o zapošljavanju.

Uprkos tim ograničenjima, administracija gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS) “sjetila” se u sred izborne kampanje da Opštini nedostaje koordinator za protokol u kabinetu gradonačelnika, pa je 21. februara raspisala oglas za zapošljavanje kadra na neodređeno vrijeme na tom, kako se navodi, novootvorenom random mjestu. Istog dana raspisan je i oglas sa zapošljavanje na nedoređeno vrijeme na takođe novootvorenom radnom mjestu samostalni savjetnik/ca II za rodnu ravnopravnost, ljudska i manjinska prava u opštinskom Sekretarijatu za mlade, sport i socijalnu politiku.

Opština je 19. februara raspisala i oglas za zapošljavenje na neodređeno vrijeme na novootvorenom radnom mjestu samostalnog referenta za evidenciju poreza, naknada i ostalih javnih prihoda u Sekretarijatu za finansije. Nešto ranije, Opština je 7. februara raspiala oglase za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na novootvorenom radnom mjestu viši savjetnik/ca III za obavljenje administrativno tehničkih i upravnih poslova u Upravi za inspekcijske poslove, odnosno na novootvorenom radnom mjestu referenta za vozni park u opštinskoj Službi zaštite i spašavanja, takođe na neodređeno vrijeme. Samo dan nakon što je Đukanović rapisao izbore u Tivtu, lokalna uprava je 5. februara na sajtu Zavoda za zapoljavanje objavila oglase za zapošljavanje na nedodređeno na novotvorenom radnom mjestu referent/kinja - administrativni izvršilac/teljka” u Službi zaštite i spašavanja, te na čak osam novootvorenih radnih mjesta “vatrogasac - spasilac” u istoj Službi, takođe na neodređeno vrijeme. Istog dana Opština je raspisala i oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme dvije čistačice na novotvorenim radnim mjestima u Službi za opšte i zajedničke poslove Opštine, kao i tri izvršioca na novootvorenim radnim mjestima viši savjetnik/ca za utvrživanje i naplatu poreza, taksi i ostalih javnih prihoda u Sekretarijatu za finansije. Istog dana nedavno osnovana nova opštinska JU “Dnevni centar” za djecu i mlade sa smetnjama i teškočama u razvoju”, raspisala oglas za zapošljavanje direktora na period od četiri godine. Turistička organizacija Tivat je 17. februara raspisala oglas za zapošljavanje novog direktora na period od četiri godine, iako je nedugo prije toga TO dobila v.d. direktoricu čiji mandat po zakonu, može trajati šest mjeseci, pa se zapošljavanje novog direktora nije moralo odraživati usred izborne kampanje.

Osnovna škola “Drago Milović” 12. februara raspisala je čak sedam oglasa za zapoljavanje na određeno vrijeme na upražnjenim i novootvorenim radnim mjestima, tražeći dva nastavnika stručnih predmeta, dva nastavnika razredne nastave, po jednu vaspitačicu i čistačicu, te saradnika u socijalnoj inkluziji đaka iz romsko-egipanske populacije. Dom zdravlja Tivat 10. februara raspisao je oglase za zapošljavanje na određeno vrijeme RTG tehničara i izabranog doktora za djecu.

Prifalilo radnika i u “Parking servisu”

Opštinska firma “Parking servis” Tivat, dan nakon raspisivanja izbora, 5. februara objavila je oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme jednog izvršioca na upražnjenom radnom mjestu operatera. Ovo preduzeće bilo je veoma aktivno tražeći nove radnike i u prethodnih tridesetak dana, raspisavši 29. januara oglas za zapošljavanje na neodređeno vrijeme jednog izvršioca na novotvorenom radnom mjestu poslovođe smjene, 17. januara dva izvršica na određeno vrijeme od četiri mjeseca na upražnjenim radnim mjestima inkasanata, odnosno jednog izvršioca na određeno vrijeme od četiri mjeseca, na novootvorenom radnom mjestu administrativnog tehničara. Posljedneg dana januara oglase za prijem ukupno osam radnika na raznim, ali prvenstveno novootvorenim radnim mjestima, raspisale su i opštinske firme Komunalno, Autobuska stanica Tivat i PPOV koje upravlja postrojenjem za prečišćčavanje otpadnih voda na Klačini. Centru za kulturu tada je zahvalio novi radnik na mjestu bibliotekara, dok je Srednjoj mješovitoj školi “Mladost” zatrebalo da raspiše oglase za zapošljavanje još osam raznih profesora i nastavnika na određeno vrijeme. Opština Tivat je 17. januara raspisala i oglas za zapošljavanje na nedodreno vrijeme jednog izrvšioca na novootvorneom radnom mjestu “viši savjetnik/ca III za pravne poslove”.