"PREKO MINISTARSTAVA I MJEŠOVITIH KOMISIJA"

Vlada: Nastavak unaprjeđenja saradnje sa Islamskom i Jevrejskom zajednicom

Na sjednici je usvojen Objedinjeni izvještaj o radu Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade i Islamske zajednice u Crnoj Gori i o radu Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori
1341 pregleda 3 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada će, preko resornih ministarstava za ljudska i manjinska prava, prosvjete i kulture, kao i djelovanjem mješovitih komisija, nastaviti da unaprjeđuje saradnju sa Islamskom i Jevrejskom zajednicom.

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Objedinjeni izvještaj o radu Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade i Islamske zajednice u Crnoj Gori i o radu Mješovite komisije za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori.

Kako se navodi, u diskusiji je iskazano zadovoljstvo uspješnim radom komisija i ostvarenim rezultatima.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, kojom su, u skladu sa novim zakonskim rješenjima, definisane izmjena nadležnosti pojedinih ministarstava i organa državne uprave

Kako je saopšeno, donijeta je i Odluka o obrazovanju Komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva.

Odlukom je određen novi sastav, mandat članova i zadatak Komisije.

"Zadatak Komisije je da, u skladu sa Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva, izvrši procjenu rizika za aerodrome Podgorica i Tivat, uz uvažavanje metodologije Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (ECAC)", kaže se u saopštenju.

Propisano je da Komisija procjenjuje rizik najmanje jednom godišnje, o čemu obavještava Nacionalni odbor za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, organ državne uprave nadležan za poslove vazdušnog saobraćaja i Agenciju za civilno vazduhoplovstvo.

Komisija se obrazuje na period od četiri godine.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Programa za realizaciju preporuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021 na osnovu rezultata studije PISA 2015, za 2019. godinu.

U Izvještaju je konstatovano da se u dosadašnjem toku sprovođenja Programa aktivnosti realizuju u skladu sa definisanim strateškim ciljevima.

"Budući da će naredno PISA testiranje biti organizovano 2021. godine, naglašeno je da je u narednom periodu neophodno posvetiti pažnju promovisanju značaja rezultata ovog testiranja za obrazovni sistem zemlje", navodi se u saopštenju.

Usvojen je Izvještaj o Strategije inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori 2019-2025, za 2019. godinu

Strategija uključuje principe, teorijska i praktična dostignuća u pravcu razvoja potencijala djece sa posebnim obrazovnim potrebama, ali i samog društva. Vodeće načelo Strategije je - Promocija, zaštita, osiguranje punog i ravnopravnog učešća sve djece sa posebnim obrazovnim potrebama u inkluzivnom obrazovanju, bez diskriminacije, isključivanja i na osnovu jednakosti sa drugima.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović je podnio Vladi Usmenu informacija o sprovođenju Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

U raspravi je konstatovano da se Zakon uglavnom poštuje, i da su subjektima kod kojih je utvrđeno kršenje zakonskih odredbi određivane propisane kazne.

"Vlada je iskazala odlučnost i istrajnost u primjeni Zakona, kao i podršku nadležnim organima u obavljanju kontinuiranog inspekcijskog nadzora i dosljednog sprovođenja propisanih normi", saopštili su iz Vlade.

Preporučujemo za Vas