Gdje završavaju Bećirovićeve otpadne vode?

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Ski-centar “Kolašin 1450” nema sistem za prečišćavanje i koristi neku vrstu septičke jame koja se nalazi u neposrednoj blizini Paljevinske rijeke
12067 pregleda 9 komentar(a)
Zoran Ćoćo Bećirović, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević, Savo Prelević
Zoran Ćoćo Bećirović, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević, Savo Prelević

Nadležni u Kolašinu ne znaju ili neće da saopšte kako se tretiraju otpadne vode iz restorana privatnog Ski-centra “Kolašin 1450”, odnosno da li se ispuštaju u Paljevinsku rijeku koja teče ka izvorištu sa kojeg se grad snabdijeva pijaćom vodom.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, skijalište Zorana Ćoća Bećirovića nema i nikada nije ni imalo sistem za prečišćavanje i koristi neku vrstu septičke jame koja se nalazi u neposrednoj blizini Paljevinske rijeke.

“Taj rezervoar, odnosno septičku jamu, nekad prazne tako što pozovu cisternu Komunalog, a nekad samo ispuste sadržaj u obližnji vodotok. U jeku sezone, to se obično radi nako što gosti odu. Vidio sam takav način pražnjenja bar pet-šest puta tokom prošle zime”, rekao je sagovornik “Vijesti”, koji je na skijalištu obavljao povremene poslove.

Na pitanja da li imaju sistem za prečišćavaje vode, ili koriste septičku jamu i na koji način je prazne, iz Ski-centra nijesu precizno odgovorili. Direktorica Dijana Bulatović kazala je “Vijestima” da “ni na koji način ne ugrožavaju vodotoke u blizini”.

Na pitanja nijesu odgovorili ni iz Sekreterijata za urbanizam, u okviru kojeg radi i komunalni inspektor čija bi briga trebalo da bude i tretman otpadnih voda. Nezvanično, znaju kako će biti tretirane otpadne vode za buduće turističke objekte na tom dijelu Bjelasice, ali ne i kako se to sada radi.

Iz Sekreterijata za zaštitu životne sredine navode da “odgovor na pitanje kako se trenutno vrši zbrinjavanje otpadnih voda iz restorana Ski-centra ‘Kolašin 1450’ mogu dati nadležne inspekcijske službe”.

“Pretpostavljam da imaju septičku jamu ili tankove za sada, jer još nijesu izgrađeni planirani hoteli“, kazao je sekretar Mile Glavičanin.

U preduzeću “Vodovod i kanalizacija” tvrde da skijalište koristi “upojne nepropustive bunare, pa ni na jedan način ne može biti ugrožena životna sredina”.

Ne postoje ni pouzdana zvanična istraživanja iz kojih bi se moglo saznati da li vodotoci sa tog dijela Bjelasice imaju veze sa izvorišem gradskog vodovoda Mušovića rijeka.

Nadležni nemaju pouzdane informacije o tome da li voda Paljevnske rijeke, odnosno Ljevaje u koju se ulijeva, dolaze u kontakt sa gradskim vodoizvorištem.

Paljevinska rijeka protiče pored restorana i skijašnice
Paljevinska rijeka protiče pored restorana i skijašnice(Foto: Dragana Šćepanović)

Nije potpuno jasno ni da li su sadašnji ski-centri, ali i lokacije na kojima su planirani brojni hoteli i apartmanska naselja, u zoni sanitarne zaštite izvorišta gradskog vodovoda.

Prema riječima direktora “Vodovoda i kanalizacije” Momčila Bulatovića, “nijesu rađena nikava istraživanja” koja bi pokazala povezanost vodoizvoriše u Mušovića rijeci sa otpadnim vodama iz dva ski-centra, privatnog i državnog “Kolašin 1600”.

“Ono što preduzeće redovo prati je ispravnost kvaliteta vode, koja podrazumijeva i prisustvo bakterija. Sva testiranja do sada su pokazala bakteriološku i svaku drugu ispravnost vode”, tvrdi Bulatović.

Sličnog je stava Glavičanin, pa podsjeća da “prema nekim istraživanjima, površinske i podzemne vode u blizini ski-centara nemaju veze sa vodama na gradskom vodoizvorištu”.

Izvor u Mušovića rijeci navodno se snabdijeva vodom ispod masiva planine Ključ.

Prema riječima Glavičanina, zoniranje gradskog vodoizvorišta rađeno je projektom od prije više decenija, pa treba što prije uraditi novi projekat zaštite vodoizvorišta.

Bulatović kaže da lokacije sadašnjih ski-centara, za sada, ne pripadaju zoni vodoizvorišta, ali da nije isključeno da će u budućnosti biti, na osnovu dokumenata kojim će biti precizran planski razvoj tog dijela Bjelasice.

S druge strane, u Eleboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za budući Hotel D, kojeg će graditi Bećirović u neposredoj blizini skijališta, precizirano je da je taj objekat u drugoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta Mušovića rijeka. To je, navodno, “definisano i ucrtano na topografskoj podlozi 1980. godine”.

No, kako je objašnjeno, taj dokument nije važeći, jer “za navedene zone sanitarne zaštite izvorišta Mušovića rijeka ne postoji rješenje Uprave za vode”.

Ipak, autori Elaborata predlažu strogo poštovanje ekoloških standarda, koji se na privatnom ski-centru, prema onome što je poznato, ne primjenjuju.

Za budući hotel predviđeni strogi ekološki standardi

Za budući Bećirovićev hotel predviđen je SBR reaktor sa cikličkim odvijanjem procesa, u kojem će se smjenjivati različiti postupci pročišćavanja otpadnih voda. Tek nakon prečišćavanja, otpadne vode, preko revizionog okna za uzimanje uzoraka i kontrolu kvaliteta, biće ispuštene u obližnji potok.

“S obzirom da zaštita izvorišta vodosnabdijevanja nema cijenu i ne smije se dovoditi u pitanje, obavezno je sprovesti hidrogeološka istraživanja za potrebe utvrđivanja i ažuriranja zona sanitarne zaštite izvorišta… Centar ‘Kolašin 1450’ nalazi se u dolini Paljevinske rijeke, koja teče prema izvorištu Mušovića rijeka, iz kog se pijaćom vodom snabdijeva vodovodni sistem Kolašina. S toga su zahtijevani stroži uslovi za prečišćavanje i ispuštanje otpadnih voda u ovoj zoni”, piše u Elaboratu.

Iz državnog Ski-centra tvrde da prečišćena voda ide u rijeku

U državnom Ski-centru “Kolašin 1600” tvrde da su vodili mnogo računa o zaštiti i očuvanju životne sredine, i kada je riječ o tretmanu otpadnih voda.

Odabran je, tvrde, “najefikasnji sistem za prečišćavaje i odvod otpadnih voda, shodno strogo postavljenim ciljevima u projektnom zadatku”.

Instalacija “Biotip Kompakt 200ES”, projektovana je po najvišim standardima, uz korišćenje najsavremenije opreme, ističe izvršni direktor Skijališta Crne Gore Miloš Popović.

“To podrazumijeva postojnje separatora ulja i skupljači masti sa taložnikom mulja. Poslije prolaska otpadne vode kroz te separatore i filtere, ona dolazi do uređaja za biološko prečišćavanje. Poslije svih tih tretmana voda je prečišćena do 95 odsto. Tako biološki tretirane vode otpuštaju se u korito obližnjeg Paljevinskog potoka, te ne mogu ni na jedan način uticati na kvalitet i bezbjednost vodoizvorišta, sa kojih se pijaćom vodom snabdijevaju stanovici Kolašina”.

Bonus video: