Udruženje „Stana“ za veću vidljivost lezbejki, biseksualnih, trans i kvir žena

Posljednja istraživanja u Crnoj Gori pokazuju da bi mali broj građana i građanki bio spreman da podrži odmah i u potpunosti svoje dijete kada sazna za njegovu ili njenu drugačiju seksualnu orijentaciju, odnosno većina njih bi svom djetetu pomogla u pravcu da se ona izmijeni, ističe Dedivanović
2727 pregleda 4 komentar(a)
Sa pres konferencije, Foto: PR Centar
Sa pres konferencije, Foto: PR Centar

Žene u crnogorskom LGBTIQ pokretu su ostale nevidljive, iako su kreirale njegovu istoriju, zbog čega će se Udruženje lezbejki, biseksualnih, trans i kvir (LBTQ) žena „Stana“ u narednom periodu zalagati za njihovu veću vidljivost i zaštitu prava u crnogorskom društvu.

To je saopšteno na pres konferenciji povodom osnivanja nevladine organizacije Udruženje LBTQ žena „Stana“.

Izvršna direktorka Udruženja LBTQ žena “Stana”, Ana Dedivanović, pojasnila je da je to udruženje nastalo iz neformalne grupe LBTQ žena “kvirA” koja je, kako je podsjetila, svoje djelovanje uglavnom sprovodila kroz aktivnosti organizacije Kvir Montenegro.

„Iako ne govorimo o posebnosti karakterističnoj samo za Crnu Goru, važno je napomenuti da smo kroz naš rad na pravima, ali i u zajednici, primijetili da vidljivost LGBTIQ osoba uglavnom znači vidljivost muškaraca iz pokreta, naglašavanje njihovih identiteta, potreba i prepreka sa kojima se suočavaju, sa posebnim akcentom na verbalnom i fizičkom nasilju i diskriminaciji“, kazala je Dedivanović.

Sa druge strane, kako je dodala, istorija LGBTIQ pokreta u Crnoj Gori kreirana je od strane LBTQ žena već godinama unazad.

„Ipak, žene su ostale nevidljive, iako su u velikom broju slučajeva predstavljale katalizatore, te sprovodile skoro sve aktivnosti implementirane u ovoj oblasti“, istakla je Dedivanović.

Dedivanović
Dedivanović(Foto: PR Centar)

Prema njenim riječima, tri su razloga zbog koji se organizacija zove “Stana”.

„Stana je jedno od imena koje je pored imena Dostana, Stanka, Stanojka uglavnom dato novorođenim djevojčicama u porodicama koje su do tada imale samo žensku đecu sa namjerom da se taj lanac prekine. Gdje je njihovo dalje rađanje kao takvih, zbog njihovog pola i roda, bilo neželjeno. Posebno napominjemo da nas naš rod i pol čini ponosnim građankama ove zemlje, te da aktivistička scena Crne Gore u ženama ima važnu pokretačku snagu“, rekla je Dedivanović.

Ona je ukazala da posljednja istraživanja u Crnoj Gori pokazuju da bi mali broj građana i građanki bio spreman da podrži odmah i u potpunosti svoje dijete kada sazna za njegovu ili njenu drugačiju seksualnu orijentaciju, odnosno većina njih bi svom djetetu pomogla u pravcu da se ona izmijeni.

„Mi smo rođene drugačije, nemamo mogućnost da to promijenimo, ali imamo mogućnost da utičemo na društvo da shvati zašto je važno da svaka djevojčica koja je lezbejka, biseksualna, trans ili kvir ima mogućnost da živi srećan i ispunjen život“, navela je Dedivanović.

Ona je kazala da treći razlog ide u pravcu da homofobija, transfobija, mizoginija, kao i sve druge negativne pojave koje direktno utiču na živote LBTQ žena, ali i žena uopšte u našem društvu, stane.

„Mi ćemo, kao organizacija koja se bavi ljudskim pravima LBTQ žena, upravo sa tim ciljem sprovoditi sve naše aktivnosti“, poručila je Dedivanović.

Osnivačica Udruženja LBTQ žena “Stana”, Staša Baštrica, kazala je da će u narednom periodu “Stana” biti posvećena smanjenju nivoa homofobije i transfobije u društvu, kao i unapređenju crnogorskog LGBTIQ pokreta u kom će se LBTQ žene aktivno i trajno zalagati za zaštitu svojih ljudskih prava.

„“Stana“ će biti posvećena i unapređenju rodne ravnopravnosti i ljudskih prava žena, sa posebnim akcentom na LBTQ žene u Crnoj Gori, postizanju pune vidljivosti I jednakosti LBTQ žena u Crnoj Gori u domenu zdravstvenih usluga, i fizičkog i mentalnog zdravlja žena, socijalnih usluga, njihove održivosti i socijalne zaštite“, navela je Baštrica.

Baštrica
Baštrica(Foto: PR Centar)

Ona je kazala i da će „Stana“ biti posvećena postizanju pune participacije LBTQ žena u procesima donošenja odluka i kreiranja politika koje se tiču ljudskih prava LGBTIQ osoba i žena, kao i suzbijanju svih oblika nasilja zasnovanog na homofobiji, transofobiji i mizoginiji.

„Naše udruženje će biti posvećeno i unapređenju položaju i zaštita prava LBTQ žena sa iskustvom svih oblika rodno zasnovanog nasilja i/ili zločina iz mržnje, kao i unapređenju kvir umjetnosti i kulture i drugih manifestacija kroz kreiranje sadržaja koji će se fokusirati na potrebe i interese LBTQ žena u Crnoj Gori“, istakla je Baštrica.

Ona je kazala da će u okviru projekta „Doprinos osnaživanju ženskog LBTQ pokreta u Crnoj Gori“ raditi na na osnaživanju, jačanju kapaciteta, umrežavanju i udruživanju svih žena u Crnoj Gori, „posebno obraćajući pažnju na smanjenje diskriminacije sa kojom se žene susrijeću i po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“.

„Lezbejke, biseksualne, transrodne i kvir žene su često zanemare u incijativama za osnaživanje žena, te je ovaj projekat od izuzetne važnosti u oblasti zaštite ljudskih prava - upravo iz razloga što targetira jedne od najmarginalizovanih i najnevidljivih žena u društvu, odnosno LBTQ žene“, rekla je Baštrica.

Ona je najavila da će Udruženje LBTQ žena “Stana” u narednom periodu sprovesti niz aktivnosti namjenjene LBTQ ženama.

Udruženje LBTQ žena “Stana” je osnovano uz podršku nevladinih organizacija Queer Montenegro i NVO Juventas, kroz projekat “Doprinos osnaživanju ženskog LBTQ pokreta u Crnoj Gori, koji je podržan od Ministarstva za ljudska i manjinska prava.