UNAPREĐENJE KVALITETA PRIVATNOG SMJEŠTAJA

TO Budva izdvaja 100 hiljada eura da pokrije kamate vlasnicima privatnog smještaja

Lokalna TO objavila je javni poziv za dobijanje podrške pokrivanja dijela fiksne kamatne stope turističkih hipotekarnih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka koji će se namjenski koristiti za adaptaciju postojećih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluga i izgradnju novih kapaciteta u turističke svrhe u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva u 2020. godini
3392 pregleda 3 komentar(a)
Stari grad u Budvi, Foto: Boris Pejović
Stari grad u Budvi, Foto: Boris Pejović

Turistička organizacija opštine Budva (TO) spremna je da izdvoji sto hiljada eura, kojima će pokrii dio kamata na turističke kredite koje uzimaju vlasnici privatnog smještaja kako bi podigli nivo usluga.

Lokalna TO objavila je javni poziv za dobijanje podrške pokrivanja dijela fiksne kamatne stope turističkih hipotekarnih kredita za fizička lica kod komercijalnih banaka koji će se namjenski koristiti za adaptaciju postojećih kapaciteta i podizanje kvaliteta usluga i izgradnju novih kapaciteta u turističke svrhe u individualnom smještaju na teritoriji opštine Budva u 2020. godini.

Pod individualnim smještajem podrazumijevaju se smještajni objekti koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima (individualni turistički smještaj, odnosno tzv. “privatni smještaj“), a koji prema Zakonu o turizmu podrazumijevaju smještajne jedinice sa najviše 20 ležajeva i čiji su vlasnici fizička lica

Kako je pojašnjeno, korisnici podrške mogu biti komercijalne banke koje u svom proizvodnom programu za fizička lica imaju hipotekarne kredite sa fiksnom kamatnom stopom.

“Sredstva se mogu koristiti isključivo za pokrivanje dijela troškova fiksne kamatne stope turističkih hipotekarnih kredita za fizička lica. Banka kao korisnik sredstava mora usloviti korisnika kredita da za minimum 50 odsto utrošenih sredstava iz kredita priloži odgovarajuće fiskalne račune. Sredstva se isplaćuju do realizacije opredijeljenog budžeta, tako što komercijalna banka sa kojom TO Budva sklopi ugovor, podnosi zahtjev za isplatu sredstava uz koji prilaže ugovor sa klijentom o turističkom hipotekarnom kreditu i potvrdu da je novac po osnovu ugovora prenesen klijentu. TO Budva izabranoj banci isplaćuje jednokratno 50 odsto kamatne stope za ukupno vrijeme trajanja hipotekarnog kredita. U slučaju da banka sklopi više ugovora sa istim klijentom za adaptaciju ili izgradnju istog objekta u turističke svrhe i podnese više zahtjeva, TO Budva neće isplaćivati sredstva po tom osnovu“, navedeno je u javnom pozivu.

100 hiljada eura iznosi ukupan iznos sredstava za realizaciju podrške pokrivanja dijela fiksne kamatne stope turističkih hipotekarnih kredita za fizička lica, kazali su u TO Budva.

Preporučujemo za Vas