za mandatni period 2020-2023. godine

UCG: Dekan Filozofskog fakulteta Tatjana Novović, dekan FDU Edin Jašarović

"Shodno donijetim odlukama, profesorica Novović na dužnost dekana stupa 22. avgusta, a Jašarović 20. jula 2020. godine", kazao je predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica, kažese u saopštenju
3126 pregleda 3 komentar(a)
UCG, Foto: UCG
UCG, Foto: UCG

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je danas, na osnovu predloga vijeća fakulteta i rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića, donio odluke o izboru prof. dr Tatjane Novović za dekana Filozofskog fakulteta i doc. dr Edina Jašarovića za dekana Fakulteta dramskih umjetnosti, za mandatni period 2020-2023. godine, saopšteno je iz te ustanove.

"Shodno donijetim odlukama, profesorica Novović na dužnost dekana stupa 22. avgusta, a Jašarović 20. jula 2020. godine", kazao je predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica, kaže se u saopštenju.

"Prema njegovim riječima, pored kadrovskih pitanja, na sjednici Upravnog odbora UCG razmatrano je i finansijsko poslovanje na Univerzitetu Crne Gore, te se, između ostalog, Upravni odbor upoznao sa pregledom troškova Rektorata UCG po osnovu međunarodnih projekat", kaže se u saopštenju.

Kako saopštavaju, "data je saglasnost Institutu za biologiju mora za zaključenje ugovora sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, koji je prihvatio ponudu Instituta po raspisanom javnom pozivu za uslugu praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju u 2020. godine"

Kako dodaju, "Institutu za biologiju mora je data saglasnost da podnese ponudu po javnom pozivu Centra za regionalne aktivnosti Ujedinjenih nacija sa sjedištem u Splitu, u Hrvatskoj, a za pružanje usluga u vezi s procjenom stanja i pritisaka na morske biološke raznolikosti u Crnoj Gori, u okviru međunarodnog projekta GEF Adriatic".

"Tema sjednice danas su bili i izvještaji službi za unutrašnju reviziju UCG i organizacionih jedinica u postupku kontrole pojedinih poslovnih procesa na Univerzitetu Crne Gore, zahtjevi za oslobađanje od školarine i raspolaganje imovinskim pravima UCG", zaključeno je u saopštenju.