u skladu sa preporukama Vlade

FZO donio više privremenih mjera

Radno vrijeme za rad sa osiguranicima biće privremeno ograničeno, što podrazumijeva skraćenje i poseban režim ulaska u prostorije Fonda
6940 pregleda 0 komentar(a)
Nabavka vrijedna blizu pola miliona eura: FZO, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković
Nabavka vrijedna blizu pola miliona eura: FZO, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) je u skladu sa preporukama Vlade Crne Gore za sprovođenje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja korona virusa, na osnovu člana 17 Statuta direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Sl. list CG“ br. 31/17) donio više privremenih mjera.

1. Radno vrijeme za rad sa osiguranicima biće privremeno ograničeno, što podrazumijeva skraćenje i poseban režim ulaska u prostorije Fonda.

Radno vrijeme za prijem zahtjeva stranaka je od osam do 11 sati. Ulazak će biti naizmjeničan (po jedan osiguranik), o čemu će se starati ovlašćeni zaposleni Fonda.

2. Iz Fonda apeluju na sve osiguranike da bez prijeke potrebe ne dolaze u prostorije Fonda, kako bi zaštitili sebe i druge.

3. U narednih 15 dana, osiguranici nijesu u obavezi da dolaze u područne jedinice/filijale Fonda, radi ličnog prisustva Ljekarskim komisijama za vrijeme odlučivanja o pravu na bolovanje. Medicinsku dokumentaciju će i dalje podnosti u zakazanom terminu, na arhivi nadležne područne jedinice/filijale Fonda, na isti način kao i do sada. Obavještenje o nalazu komisije po osnovu bolovanja osiguranici će dobiti putem telefona, kao i kod izabranog doktora prilikom preuzimanja doznaka.

4. Fond apeluje na osiguranike da zahtjeve za ostvarivanje drugih prava iz zdravstvenog osiguranja (pomagala, refundacije putnih troškova, lijekova, zdravstvenih usluga, upućivanje na medicinsku rehabilitaciju i sl.) privremeno odlože, osim ako se ne radi o hitnosti.

5. Apeluju na poslodavce da podnošenje zahtjeva za refundaciju isplaćenih naknada zarada za vrijeme bolovanja, privremeno odlože, osim ako se ne radi o isteku roka zastarjelosti koji ističe u roku od tri godine.

6. Fond za zdravstveno osiguranje će u naredna dva dana obezbijediti tehničko rješenje, koje će svim osiguranicima omogućiti slanje elektronskih zahtjeva za dobijanje PIN-a, u svrhu korišćenja elektronskih servisa u zdravstvu.

Ovo znači da će putem portala (www.ezdravlje.me) i mobilnih aplikacija „eZdravlje“ osiguranici biti u prilici da elektronskim putem dostavljaju zahtjeve, bez potrebe odlaska kod izabranog doktora ili u područnim filijalama Fonda. Ovo će umnogome smanjiti rizik širenja infekcije, naročito kod hroničnih bolesnika koji servise mogu koristiti za naručivanje terapije.

Prijava na sistem i slanje zahtjeva podrazumijevaće unošenje sljedećih podataka:

  • JMBG(Jedinstveni matični broj);
  • LBO (Broj zdravstvene knjižice);
  • Broj telefona (na koji se šalje PIN putem SMS-a).

Dodatne i detaljne instrukcije biće dostupne na portalu www.ezdravlje.com i web sajtu Fonda www.fzocg.me

7. Privremene mjere stupaju na snagu danom donošenja i iste će se mijenjati u skladu sa preporukama Vlade i zdravstvenih vlasti.

Preporučujemo za Vas