NE PREPORUČUJU SE ZDRAVIM OSOBAMA

Kada i kako nositi medicinsku masku

Osobe koje imaju respiratorne simptome treba da nose medicinsku masku i potraže pomoć ako dobiju povišenu temperaturu, kašalj i otežano disanj
39075 pregleda 6 komentar(a)
Tokom upotrebe, treba izbjegavati dodirivanje maske, Foto: Shutterstock
Tokom upotrebe, treba izbjegavati dodirivanje maske, Foto: Shutterstock

Infekcija COVID-om 19 među ljudima se prenosi putem kapljica i direktnog kontakta, pokazuju trenutno dostupni podaci. Osoba koja je u bliskom kontaktu (na odstojanju manjem od jednog metra) sa nekim ko ima respiratorne simtpome kao što su kijanje i kašalj, u riziku je da bude izložena potencijalno infektivnim česticama.

Medicinske maske ne preporučuju se zdravim osobama i njihova upotreba nije dovoljna da bi se obezbijedio odgovarajući nivo zaštite i treba usvojiti i druge mjere, kao što su higijena ruku i ostale mjere za sprečavanje i suzbijanje prenosa infekcije između ljudi.

Nošenje medicinskih maski kada one nijesu preporučene građanima može prouzrokovati nepotrebne troškove, teret nabavki i stvaranje lažnog osjećaja sigurnosti koji može dovesti do zanemarivanja drugih važnih mjera prevencije kao što je higijena ruku. Takođe, nepravilno korišćenje maske može umanjiti njenu efektivnost u smanjenju rizika od prenosa virusa.

Osobe koje imaju respiratorne simptome treba da nose medicinsku masku i potraže pomoć ako dobiju povišenu temperaturu, kašalj i otežano disanje.

Preporuke u zajednici

Osobe bez respiratornih simptoma treba da:

- izbjegavaju duži boravak u zatvorenim prostorijama u kojima boravi veliki broj ljudi, - održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od osobe koja razvije simptome COVID-19 (npr. kašalj, kijavica), - često peru ruke, koriste dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ako ruke nisu vidno zaprljane ili ih prati sapunom i vodom kada su vidno zaprljane, - prilikom kašlja ili kijanja nos i usta pokriju laktom ili papirnom maramicom, koju odmah nakon upotrebe treba baciti i potom obaviti higijenu ruku, - izbjegavaju dodirivanje usta i nosa, - medicinska maska nije potrebna, jer nema dostupnih dokaza o njenoj efektivnosti u zaštiti neoboljelih osoba. Međutim, maske se mogu nositi u nekim zemljama zbog lokalnih kulturoloških navika. Ako se maske koriste, treba poštovati proceduru njihovog pravilog stavljanja, skidanja i odlaganja uz obavljanje higijene ruku nakon skidanja (pogledajte niže navedene savjete). Osobe sa respiratornim simptomima treba da: - nose medicinsku masku i potraže medicinsku pomoć ukoliko razviju povišenu temperaturu, kašalj i otežano disanje, što je prije moguće ili u skladu s lokalnim protokolima,

Kućna njega

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da se sumnjivi slučajevi COVID 2019 hospitalizuju iz predostrožnosti, kako bi se primijenile mjere izolacije i monitoringa pacijenta. Ovo bi obezbijedilo sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite (u slučaju pogoršanja simptoma pacijenta), kao i javno-zdravstvenu bezbjednost.

maska, medicinska maska
Ilustracija(Foto: Shutterstock)

Međutim, iz više mogućih razloga, uključujući i situacije kada bolnička njega nije dostupna ili manje sigurna (ograničeni kapaciteti i resursi nisu u mogućnosti da zadovolje potražnju za uslugama zdravstvene zaštite) ili u slučaju odbijanja hospitalizacije, treba razmotriti mogućnost pružanja zdravstvene zaštite u kućnim uslovima.Tada treba pratiti posebne smjernice za sprečavanje i suzbijanje infekcije u uslovima kućnog liječenja. Osobe za koje se sumnja da imaju blagu infekciju COVID-19 treba da:

- često peru ruke ili koriste dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ako ruke nisu vidno zaprljane; ruke treba prati sapunom i vodom kada su ruke vidno zaprljane, - drže se što dalje od zdravih osoba (na udaljenosti od najmanje jedan metar), - zadržavaju respiratorne sekrete, nose medicinsku masku što je duže moguće (ako je mogu tolerisati); osobe koje ne podnose masku trebalo bi strogo da primenjuju respiratornu higijenu, odnosno prekrivaju usta i nos prilikom kašljanja ili kijanja jednokratnom papirnom maramicom, koja se nakon upotrebe baca; nakon kontakta sa respiratornim sekretima ruke treba odmah oprati, - što češće provjetravaju prostorije. Osobe koje su u bliskom kontaktu sa sumnjivim slučajevima COVID-19 sa blagim respiratornim simtpomima treba da: - često peru ruke ili koriste dezinfekciono sredstvo na bazi alkohola ako ruke nisu vidno zaprljane; ruke treba prati sapunom i vodom kada su ruke vidno zaprljane, - drže se podalje od oboljele osobe koliko god moguće (na odstojanju od najmanje jedan metar), - nose medicinsku masku kada su u istoj sobi sa oboljelim, - odložiti materijal odmah nakon upotrebe; oprati ruke odmah nakon kontakta sa respiratornim sekretima, - poboljšaju protok vazduha u životnom prostoru što češćim otvaranjem prozora.

Pravilna upotreba maski

Ukoliko se nose medicinske maske, njihovo pravilno korišćenje i odlaganje je suštinski važno kako bismo obezbijedili njihovu efikasnost i izbegli rizik od prenošenja infekcije.

Zaštitna maska
Ilustracija(Foto: Shutterstock)

Preporuke o pravilnoj upotrebi medicinskih maski proizlaze iz prakse u zdravstvenim ustanovama, i to su:

-pažljivo stavite masku da prekrije usta i nos i pričvrstite je vezivanjem tako da minimalizujete prostor i zmeđu maske i lica - tokom upotrebe, izbegavajte dodirivanje maske - uklonite masku pomoć u od govaraju će tehnike (tj. ne dodirujte prednju stranu, već uklonite traku od pozadi) - nakon skidanja maske ili ukoliko je nehotice dodirnete rukama, odradite dezinfekciju ruku sredstvom na bazi alkohola ili operite ruke sapunom i vodom ukoliko su vidno zaprljane - zamijenite masku novom čistom, suvom maskom čim postane vlažna - nemojte ponovo koristiti masku za jednokratnu upotrebu - masku za jednokratnu upotrebu odmah nakon skidanja bacite Maske od platna (npr. pamuk ili gaza) se ne preporučuju ni pod kojim okolnostima.

Tekst: Vodič Svjetske zdravstvene organizacije, 29. januar 2020/Institut za javno zdravlje

Preporučujemo za Vas