BOLOVANJA SE PORDUŽAVAJU PO AUTOMATIZMU

Fond za zdravstveno osiguranje privremeno obustavlja prijem zahtjeva osiguranika na šalterima područnih jedinica

Osiguranici na šalterima područnih jedinica/filijala Fonda od 8 do 11 časova mogu da podnesu zahtjev za izdavanje zdravstvene knjižice novorođenom djetetu i zahtjev za odobravanje ljekova sa Liste ljekova koje odobrava Komisija za ljekove Fonda
2893 pregleda 0 komentar(a)
Fond zdravstva, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević
Fond zdravstva, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore obavjestio je osiguranike da se u skladu sa objavljenim naredbama za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja virusa u zemlju privremeno obustavlja prijem zahtjeva osiguranika na šalterima područnih jedinica/filijala, u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Privremeno se obustavlja prijem:

- zahtjeva za refundaciju troškova lijekova i zdravstvenih usluga,

- zahtjeva za naknadu putnih troškova,

- zahtjeva za izdavanje potvrda o odobrenju medicinsko-tehničkih pomagala,

- zahtjeva za upućivanje na HBO liječenje,

- zahtjeva za upućivanje na liječenje van Crne Gore, osim u životno ugroženim slučajevima,

- zahtjeva za upućivanje na specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju,

- zahtjeve za izdavanje potvrde o ostvarivanju zdravstvene zaštite u inostranstvu,

- zahtjeva poslodavaca za refundaciju naknada zarada za vrijeme privremene spriječenosti za rad i

- zahtjeva za izdavanje odrđenih potvrda .

Osiguranici na šalterima područnih jedinica/filijala Fonda od 8 do 11 časova mogu da podnesu zahtjev za izdavanje zdravstvene knjižice novorođenom djetetu i zahtjev za odobravanje ljekova sa Liste ljekova koje odobrava Komisija za ljekove Fonda.

"Osiguranicima koji se nalaze na bolovanju (otvoreno bolovanje) koje ocjenjuje Prvostepena ljekarska komisija, bolovanje će se prudužiti do 30.04.2020. godine, po automatizmu, bez dolaska u Fond zbog podnošenja medicinske dokumentacije i bez prisustva Prvostepenoj ljekarskoj komisiji, a na osnovu zahtjeva upućenog ID".

Iz Fonda su pojasnili da osiguranici kojima je bolovanje utvrdio izabrani doktor i još uvijek se nalaze u periodu trajanja utvrđenog bolovanja, u slučaju potrebe za privremenom spriječenošću za rad preko 30 dana, mogu da se obrate izabranom doktoru putem digitalne platforme eZdravlje (portal www.ezdravlje.me i mobilne aplikacije eZdravlje), i upute online zahtjev za produženje bolovanja ili putem telefona ili ličnim odlaskom, za produženje bolovanja do 30.04.2020. godine, na sledeći način:

- osiguranik je u obavezi da podnese zahtjev izabranom doktoru putem novog servisa, koji se nalazi u okviru postojećeg servisa eNaručivanja, kao četvrta stavka: “eNaručivanje Bolovanja”;

- napominjemo da osiguranik naručuje svaku uslugu posebno (terapija, doznake, bolovanje, potvrda) ali se u jednom danu može naručiti samo jedna usluga;

- nakon naručene usluge, obavještenje na ekranu za osiguranika glasi: “Uspjesno ste izvršili naručivanje bolovanja! Putem SMS poruke dobićete informaciju kada Vaš zahtjev bude realizovan.”

- Servis će biti u pušten u rad 26.03.2020. godine.

- osiguranik može zahtjev za produženje bolovanja uputiti izabranom doktoru i putem telefona, odnosno ličnim odlaskom;

- izabrani doktor će primljeni zahtjev osiguranika proslijediti Fondu za zdravstveno osiguranje, radi produženja bolovanja do 30.04.2020. godine.

- Nakon ovog datuma javnost će biti blagovremeno upoznata o novim ili dodatnim mjerama, u skladu sa razvojem situacije.

"Ističemo da je osnovni cilj ove privremene mjere – nedolazak osiguranika izabranom doktoru ili ljekarskoj komisiji zbog produženja bolovanja. Fond za zdravstveno osiguranje će u skladu sa kretanjem epidemiološke situacije i novim naredbama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, blagovremeno obavjestavati osiguranike o promjenama u režimu rada i načinu prijema zahtjeva osiguranika i poslodavaca", navodi se u saopštenju koje potpisuje direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić.

Preporučujemo za Vas