MJERA NACIONALNOG KOORDINACIONOG TIJELA

Policija kontroliše međugradski saobraćaj

Zaposleni u privrednim subjektima kojima je dozvoljen rad, u skladu sa Obavještenjem za prevoz lica u službene svrhe, izuzeti su od zabrane prevoza u međugradskom putničkom saobraćaju, ukoliko se prevoze od mjesta prebivališta do radnog mjesta i nazad
9499 pregleda 1 komentar(a)
Detalj sa putnog pravca Podgorica - Danilovgrad, Foto: Screenshot
Detalj sa putnog pravca Podgorica - Danilovgrad, Foto: Screenshot

Saobraćajna policija sprovodi mjeru Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti - zabrana putničkog međugradskog saobraćaja  

Zaposleni u privrednim subjektima kojima je dozvoljen rad, u skladu sa Obavještenjem za prevoz lica u službene svrhe, izuzeti su od zabrane prevoza u međugradskom putničkom saobraćaju, ukoliko se prevoze od mjesta prebivališta do radnog mjesta i nazad, kao i u slučaju službenih međugradskih putovanja neophodnih za obezbjeđenje redovnog funkcionisanja sistema i usluga. 

"Za ove privredne subjekte se podrazumijeva i da je dozvoljeno prisustvo u grupama većim od dva lica na javnim mjestima u slučaju potrebe obavljanja radnih zadataka na otvorenom", pojašnjenje je Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa.

U tom cilju, potrebno je obezbijediti:

- putne naloge za sve ekipe koje putuju u cilju isporuke robe ili pružanja usluga dozvoljenih naredbom;

- potvrde zaposlenima koji putuju do radnog mjesta sa naznačenim mjestom prebivališta i radnim mjestom;

- radne naloge svim ekipama koje izlaze na javne površine u cilju obavljanja radnih zadataka, bilo da se radi o Vašim, ili zaposlenim iz outsourcing kompanija koje su angažovane sa Vaše strane.