REKTOR UCG-A DANILO NIKOLIĆ ZA "MAGAZIN"

Nastava u realnom vremenu iz virtuelne učionice

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić za “Magazin” o odvijanju nastavnih aktivnosti u vrijeme epidemije virusa korona
6276 pregleda 2 komentar(a)
Prof. dr Danilo Nikolić, Foto: UCG
Prof. dr Danilo Nikolić, Foto: UCG

U skladu sa novonastalom situacijom prouzrokovanom mjerama za sprečavanje nastanka i širenja koronavirusa, tradicionalna nastava na Univerzitetu Crne Gore (UCG) zamijenjena je online nastavom, a prema riječima rektora, prof.dr Danila Nikolića, profesorima i saradnicima su za početak predložena tri internet servisa: portal Univerziteta Crne Gore (ucg.ac.me), Distance Learning system Moodle (dl.ucg.ac.me) i Zoom video conference system (zoom.us), a komunikacija sa studentima se ostvaruje i putem društvenih mreža i studentskog e-maila.

Učenje na daljinu, kako je Nikolić kazao u razgovoru za “Magazin”, kada je Univerzitet u pitanju, nije novost.

“Univerzitet Crne Gore, prateći evropske i svjetske trendove još od 2005. godine u svoju nastavu uključuje razne oblike učenja na daljinu (distance learning) koja omogućava da se kreiraju kursevi za predmete, postave nastavni materijali, kreiraju multimedijalne prezentacije, postave video materijali, da se kreiraju e-testovi, kvizovi... Platforma za učenje na daljinu omogućava studentima učenje u svako vrijeme i na svakom mjestu, gdje god imaju pristup internetu”, ističe Nikolić.

Predloženi Zoom video conference system omogućava, objašnjava rektor, kreiranje virtuelne učionice i organizaciju nastave u realnom vremenu na način kao što predavač drži u normalnim uslovima.

“Ova dva sistema su kompatibilna tako da nastavnici mogu, koristeći Zoom, da snime predavanje, a zatim da ga postave u Moodle platformu, što omogućava studentima da odgledaju predavanje više puta. Organizovan je i help-desk u Centru Informacionog Sistema (CIS) UCG koji pruža tehničku podršku svim korisnicima sistema putem e-maila nastava@ucg.ac.me. Do sada su zaposleni u Centru odgovorili na više hiljada pristiglih zahtjeva, pa je CIS UCG prethodne sedmice razvio SMS servis za aktivaciju naloga dostupan na adresi www.aktivirajnalog.edu.ucg.ac.me. Tako je omogućeno dostavljanje kredencijala na bezbjedan način, poštujući privatnost korisnika”, kaže Nikolić.

Fakulteti su u obavezi da jednom sedmično izvještavaju Rektorat o načinu sprovođenja nastave na daljinu, a prema do sada podnesenim izvještajima, zaposleni na UCG najviše koriste mogućnosti Moodle platforme, dok su se za virtuelnu učionicu opredijelili u manjoj mjeri.

“Moodle platforma je studentima i nastavnicima poznata od ranije, tako da je bilo i za očekivati da se oni najlakše priviknu na ovaj način komuniciranja. Trenutno na našoj Moodle platformi postoji više od 20.000 registrovanih korisnika. Ova platforma je vezana za centralni sistem identifikacije u CIS-u, tako da njoj mogu pristupiti isključivo studenti i zaposleni UCG”, ističe Nikolić.

Online nastava na Uiverzitetu Crne Gore
Online nastava na Univerzitetu Crne Gore(Foto: UCG)

Iako je Zoom platforma manje zastupljena, Nikolić kaže da ona ipak izaziva najviše interesovanja među studentima i zaposlenima.

“Na ovaj način nastava se organizuje u realnom vremenu, uspostavlja se interakcija između svih učesnika, a nastavne materijale u elektronskoj formi moguće je bez poteškoća demonstrirati studentima tokom časa. Kako je ovaj vid nastave na daljinu najbolja zamjena za nastavu u učionici, UCG će u narednom periodu insistirati da je koriste svi profesori i saradnici”.

Praktična nastava i vježbe postoje na gotovo svim studijskim programima a, prema riječima Nikolića, zavisno od prirode nauke ili umjetnosti, na nekim fakultetima bilo je moguće modifikovati praksu na način da se ona ipak odradi online, dok na drugima to po prirodi stvari nije moguće.

“Pojedini fakulteti su započeli snimanje laboratorijskih vježbi koje će moći da postave na Moodle platformi. Drugi koriste već snimljene materijale ili materijale dostupne preko interneta. U drugim slučajevima, praktična nastava će biti naknadno odrađena kroz intenzivnu kondenzovanu nastavu i na slične načine koji će, s obzirom na okolnosti, garantovati najveći kvalitet”, kaže Nikolić.

Iako su oblici učenja na daljinu na UCG zastupljeni od 2005.godine, mada ne u mjeri koja se sada koristi, rektor ističe da je i za nastavno osoblje i za studente, kao i za tehničku službu podrške, izazov bio da obezbijede kontinuirano i kvalitetno održavanje online nastave.

“Vjerujem da je tom izazovu odgovoreno na zadovoljavajući način. Veoma sam zadovoljan načinom, intenzitetom i kvalitetom održavanja nastave na daljinu. Svakako da ova nastava predstavlja, u normalnim okolnostima, dopunu a ne potpunu zamjenu za klasičnu nastavu, tako da su neki nedostaci koji nastaju kada ne postoji direktan kontakt između nastavnika i studenata tu, posebno kada se radi o provjerama znanja i načinu vrednovanja rada studenata, ali u ovakvom vremenu, kada se zahtijeva i brz ali i kvalitetan odgovor na potpuno neočekivan slijed događaja na koji mi ne možemo uticati, mislim da je urađen i da se radi dobar posao”, zaključuje Nikolić.

Junski i septembarski rok kada se za to steknu uslovi

Pošto Zakon o visokom obrazovanju i Statut UCG, kada je riječ o učenju na daljinu, propisuje da se ispiti moraju održati u prostorijama fakulteta, Nikolić kaže da će ispiti u junskom i septembarskom roku biti organizovati kada se za to steknu uslovi.

“Studenti će imati mogućnost da najveći dio predispitnih obaveza završe korišćenjem online platformi za učenje i ispitivanje, kroz usmeno ispitivanje, izradu domaćih zadataka, seminarskih radova, eseja, online testova... Naravno da će oblik pokazivanja znanja zavisiti i od vrste gradiva koje se izučava u okviru predmeta. Naše statistike pokazuju da najveći broj studenata ima mogućnosti da prati online nastavu, ima pristup internetu, email-u i elektronskim materijalima, što je od izuzetnog značaja za uspjeh kompletnog procesa. Smatramo da će značajan broj studenata biti u mogućnosti da uspješno i blagovremeno završi svoje obaveze na ovaj način”.