"NEZAKONITA ODLUKA"

Ćeman: AZLP potvrdio da je izabrao Vladinog funkcionera za direktora

"Markoviću nije bio dovoljan Radonjić na čelu Savjeta, već je želio da uspostavi potpunu kontrolu postavljajući direktno čovjeka iz Vlade, što je suprotno i članu 49 stav 2 Zakona o zaštiti podataka ličnosti koji propisuje da je Agencija nezavisna i samostalna u vršenju svojih poslova"
2463 pregleda 1 komentar(a)
Albin Ćeman, Foto: Demokrate
Albin Ćeman, Foto: Demokrate
Ažurirano: 05.04.2020. 20:06h

Potpredsjednik Demokratske Crne Gore, Albin Ćeman rekao je da je "Agencija za zaštitu ličnih podataka potvrdila da je izabrala Vladinog funkcionera za direktora što je nezakonito."

On je reagovao na saopštenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u kojem se navodi da je Savjet izabrao Ivana Medojevića u skladu sa Zakonom.

"Agencija za zaštitu ličnih podataka u svom poslednjem reagovanju nije iznijela ubjedljive argumente u odbranu izbora Ivana Medojevića za direktora ovog organa, naprotiv. Prije svega tvrdnja Agencije da se ograničenje za izbor direktora odnosi na onog kandidata kome je Vlada povjerila mandat, a nikako na onoga ko je određen da privremeno vrši dužnost nije tačna. U članu 54 Zakona o zaštiti podataka ličnosti propisano je da za predsjednika i člana Savjeta Agencije, a koja se pravila u skladu sa članom 58 stav 2 istog zakona odnose i za direktora, ne može biti imenovano lice koje je imenovala ili postavila Vlada Crne Gore. Dakle niti piše na mandat, dva ili tri. Bitna je samo činjenica da li ga je imenovala Vlada Crne Gore ili nije. A gospodina Ivana Medojevića Vlada je na 142.sjednici, dana 7.novembra 2019.godine, imenovala za v.d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT). Dakle, ovo je jedna jasna i nesporna situacija. Drugo, to što je gospodin Medojević imenovan za v.d starješine organa, to nije od uticaja jer v.d pored istih uslova, ima i ista ovlašćenja, tako da je institut vršioca dužnosti legitimno i zakonito sredstvo imenovanja do 6 mjeseci, što je Vlada iskoristila. Ali niko ne može reći da nije imenovan, ako je imenovan za vršioca dužnosti. Dakle, i to je imenovanje", rekao je Ćeman.

Kaže da je članom 61 stav 5 Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisano da za vrijeme vršenja dužnosti, vršilac dužnosti ima ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti starješine organa uprave, odnosno službe ili lica koje vrši poslove visokog rukovodnog kadra.

"Ovo je dokaz da je gospodin Medojević imao funkciju i pun kapacitet ovlašćenja kao starješina organa u izvršnoj vlasti. I upravo je ovu funkciju vršio u vrijeme kada je prihvaćena njegova kandidatura od strane Savjeta Agencije. Mišljenje Ministarstva javne uprave u konkretnom slučaju nije ispravno i očito je da je ono poslužilo samo kao partijski mehanizam za podupiranje izbora Medojevića. Agencija je u poslednjem reagovanju zapravo dodatno potvrdila nezakonit izbor. Jasno je vidljivo da se iza svega krije partijska kombinacija Marković-Radonjić u sprovođenju agende porobljavanja institucija. Markoviću nije bio dovoljan Radonjić na čelu Savjeta, već je želio da uspostavi potpunu kontrolu postavljajući direktno čovjeka iz Vlade, što je suprotno i članu 49 stav 2 Zakona o zaštiti podataka ličnosti koji propisuje da je Agencija nezavisna i samostalna u vršenju svojih poslova. To sasvim sigurno neće biti sa Radonjićem koji se proslavio i već pokazao stepen nezavisnosti na čelu ASK-a, ali ni sa Medojevićem koji je do juče bio Vladin funkcioner", zaključio je Ćeman.