PREDLOŽILI SET MJERA

URA: Na 90 dana opštine da ukinu naplatu poreza na nepokretnosti, komunalne takse, rente poslovnih prostora...

"Odlaganje naplate naknade za održavanje grobalja na period od 90 dana, kao i umanjenje cijene pogrebnih usluga za 50% tokom trajanja epidemiološke situacije", navodi se u saopštenju građanskog pokreta
4126 pregleda 3 komentar(a)
Građanski pokret URA, Foto: URA
Građanski pokret URA, Foto: URA
Ažurirano: 06.04.2020. 09:26h

URA pisala lokalnim upravama: 15 mjera za pomoć građanima i privredi

U sklopu mjera podrške privredi i građanima, Građanski pokret URA uputio je svim crnogorskim lokalnim samoupravama i Zajednici opština novi predlog daljih aktivnosti, u cilju ublažavanja posljedica pandemije izazvane koronavirusom (COVID 19).

URA je pozdravila napore pojedinih lokalnih samouprava, poput Berana i par crnogorskih opština, koje su već preduzele konkretne aktivnosti.

Set mjera koje URA predlaže podrazumijeva:

"- Odlaganje naplate poreza na nepokretnost za 90 dana i omogućavanje plaćanja u tri rate, na zahtjev obveznika;

- Ukidanje naplate lokalnih komunalnih taksi na period od 90 dana, za sve zakupce javnih površina (ljetnjih bašti, zatvorenih bašti, vitrina, pokretnih tezgi i sl.), kao i reklamnih panoa i bliborda, koji zbog epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost;

- Ukidanje rente zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu lokalne samouprave ili preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine na period od 90 dana, za sva pravna i fizička lica koja zbog epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost;

- Umanjenje računa za vodu u iznosu od 50% za sva domaćinstva, na period od 90 dana;

- Umanjenje računa za izvršene usluge odvoza komunalnog otpada na period od 90 dana za sva fizička lica, kao i za pravna lica koja zbog epidemiološke situacije ne obavljaju djelatnost;

- Oslobađanje naplate pijačnih naknada i tezgi na period od 90 dana, za sva fizička i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije nisu u mogućnosti da obavljaju svoju privrednu djelatnost;

- Preusmjeravanje sredstava planiranih za službena putovanja u prvoj polovini 2020. godine i sredstava budžetske rezerve, za sanaciju složene socio-ekonomske situacije;

- Odlaganje naplate naknade za održavanje grobalja na period od 90 dana, kao i umanjenje cijene pogrebnih usluga za 50% tokom trajanja epidemiološke situacije;

- Odlaganje naplate usluge održavanja stambenih zgrada trećim licima, od strane nadležne agencije ili preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine, na period od 90 dana;

- Ukidanje naplate taksi za licencu taksi udruženjima ili preduzetnicima koji obavljaju usluge taksi prevoza na period od 90 dana;

- Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za sva pravna i fizička lica na period od 90 dana;

- Odlaganje prinudne naplate za sva pravna i fizička lica, na period od 90 dana;

- Ukidanje naplate parkinga do stabilizacije epidemiološke situacije;

- Ukidanje naplate naknade za privremene objekte koji zbog epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost, na period od 90 dana;

- Ukidanje naplate naknade za privremene objekte koji ne obavljaju privrednu djelatnost zbog epidemiološke situacije, na period od 90 dana", navodi se u saopštenju građanskog pokreta URA.

Mjere pomoći privredi, odnosile bi se na sva pravna i fizička lica koja zbog mjera Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za borbu protiv zaraznih bolesti nisu u mogućnosti da obavljaju svoju privrednu djelatnost, naveli su iz URE.

Oni ističu da je u ovim trenucima posebno važno iskazati solidarnost sa pogođenim građanima i privredom, kako bi se ublažile brojne negativne posljedice koje pandemija Korona virusa ostavlja po socio-ekonomski život Crne Gore.

Preporučujemo za Vas