DEKANICA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

Rakočević: Solidarnost i kolektivna odgovornost

“S obzirom na to da je sadašnjica u znaku IC tehnologija, na Fakultetu koriste različite načine online komunikacije i interakcije sa studentima i razmjene materijala sa njima, koja je, imajući u vidu specifičnost obrazovanja u inženjerskoj struci obavezno dvosmjerna”, rekla je Rakočević
810 pregleda 0 komentar(a)
Studenti Građevinskog fakulteta, Foto: Univerzitet Crne Gore
Studenti Građevinskog fakulteta, Foto: Univerzitet Crne Gore

Solidarnost, podrška i kolektivna odgovornost od ključnog su značaja u restriktivnim i teškim okolnostima zbog pandemije koronavirusa, kazala je dekanica Građevinskog fakulteta, Marina Rakočević.

Ona je rekla da je nastavno osoblje Građevinskog fakulteta na raspolaganju studentima i daje sve da nastavni proces bude bez značajnih zastoja i sa nesmanjenim kvalitetom.

“S obzirom na to da je sadašnjica u znaku IC tehnologija, na Fakultetu koriste različite načine online komunikacije i interakcije sa studentima i razmjene materijala sa njima, koja je, imajući u vidu specifičnost obrazovanja u inženjerskoj struci obavezno dvosmjerna”, rekla je Rakočević.

Kako je navela, nastavno osoblje dostavlja studentima nastavni materijal, a studenti nastavnom osoblju svoje individualne, grafičke ili seminarske radove čijim pregledom prate njihov rad i napredak u toku semestra.

Rakočević je kazala da se prema preporukama Rektorata i Centra informacionog sistema UCG, nastavni materijal postavlja na veb stranici Građevinskog fakulteta, u okviru zvaničnog sajta UCG, potom na Moodle platformi, ili u okviru Zoom aplikacije.

“U primjeni novih tehnologija se još uhodavamo, ali smo već zadovoljni prvim reakcijama studenata na predavanja koja se održavaju u realnom vremenu putem Zoom aplikacije. Vjerujemo da će manje tehničke poteškoće u korišćenju Moodle platforme biti uskoro efikasno prevaziđene“, kazala je Rakočević.

Kako je navela, za razmjenu materijala sa studentima na fakultetu koriste i e-mail komunikaciju, kao i društvene mreže za razmjenu osnovnih informacija, što je, kako je navela, u izvjesnoj mjeri, bilo primjenjivano i ranije, paralelno sa klasičnom nastavom u učionici.

“Značajnu pomoć u informisanju studenata nam pružaju odgovorni predstavnici studenata, po godinama i studijskim programima, koji svojim kolegama prosljeđuju informacije od nastavnika, i obratno, čime u mnogome olakšavaju i ubrzavaju komunikaciju, naročito za predmete sa velikim brojem studenata“, rekla je Rakočević.

Prema njenim riječima, kvalitetno obrazovanje građevinskog inženjera, nezamislivo je bez valjane interakcije nastavnog osoblja i studenata.

“S obzirom na to da je ona realno otežana u uslovima online nastave, to smatramo najvećom poteškoćom u ovom trenutku i intenzivno radimo na njenom prevazilaženju. Zato su nam od značaja opcije koje omogućavaju predavanje u realnom vrenenu, gdje možemo ostvariti kolektivnu usmenu komunikaciju”, kazala je ona.

Rakočević je navela da na Građevinskom fakultetu intenzivno razmišljaju o načinu na koji bi mogao biti organzovan sistem ocjenjivanja u slučaju da vanredna situacija potraje.

“U ovom trenutku je važno da naši studenti redovno prate nastavu, da rade svoje individualne zadatke koje redovno dobijaju, a koje nastavno osoblje redovno provjerava i ocjenjuje, pa ukoliko bude neophodno, u saradnji sa odgovarajućim službama UCG i predstavnicima studenata, biće definisani načini ispitivanja, kazala je Rakočević.