UO UCG PRIHVATIO INCIJATIVU STUDENTSKOG PARLAMENTA

Produžen rok za uplatu preostale rate za školarinu

„Uzimajući u obzir opštepoznate okolnosti, s ciljem zaštite materijalnog položaja studentske populacije, Upravni odbor UCG-a ocijenio je opravdanim da se inicijativa prihvati”, naveo je Bjelica
738 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) prihvatio je inicijativu Studentskog parlamenta za produženje roka za uplatu preostale rate za školarinu za studijsku 2019/20. godinu, zbog trenutne epidemiološke situacije.

Predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica je na elektronskoj sjednici kazao je da je rok od 15. aprila pomjeren do 1. juna.

„Uzimajući u obzir opštepoznate okolnosti, s ciljem zaštite materijalnog položaja studentske populacije, Upravni odbor UCG-a ocijenio je opravdanim da se inicijativa prihvati”, naveo je Bjelica.

Prema njegovima riječima, ta odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na sajtu i u Biltenu UCG-a i dostaviti organizacionim jedinicama na realizaciju, kao i Studentskom parlamentu.

Kako je saopšteno, na predlog rektora Univerziteta Danila Nikolića i uz mišljenje stručnih službi, donešena je i odluka kojom se na 90 dana obustavlja primjena pojedinih opštih pravnih akata UCG-a i utvrđivanja prava na varijabilu.

“U periodu važenja ograničenja, organi rukovođenja Univerziteta i njegovih organizacionih jedinica, neće donositi odluke kojima se zaposlenima utvđuje pravo na varijabilni dio zarade”, kaže se u saopštenju.

Pravna akta čija je primjena obustavljena su, pravilnici o dodacima za aktivnosti u funkciji realizacije nastave i o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju UCG-a.

“Obustavljena je primjena Odluka o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana komisije, radnog tijela ili drugog oblika rada na Univerzitetu”, navodi se u saopštenju.

Za realizaciju te odluke, Upravni odbor UCG je obavezao rektora Univerziteta i rukovodioce svih organizacionih jedinica.