počela gradnja na Seljanovu

Grade pet, a DUP predviđa četiri sprata

Nakon 14 godina, počela gradnja nove stambeno-poslovne zgrade na Seljanovu, Opština Tivat bi trebalo da dobije 30 odsto izgrađenog prostora
6321 pregleda 2 komentar(a)
U međuvremenu, projekat narastao mimo DUP-a, Foto: Siniša Luković
U međuvremenu, projekat narastao mimo DUP-a, Foto: Siniša Luković

Na do sada neuređenoj velikoj poljani u tivatskom naselju Seljanovo preko puta hotela “Tivat“ počeli su radovi na izgradnji nove velike stambeno-poslovne zgrade, čiji je suinvestitor i Opština Tivat.

Zgrada se gradi na paceli ukupne površine 5.740 kvadrata čiji je većinski vlasnik sa pet osmina udjela u idealnom dijelu Opština, a po jedna osmina placa pripadaju Kotoraninu Andriji Saulačiću, Antoniji Ilić iz Risna i Erneu Galu iz Ljubljane. Svi oni, uključujući i Opštinu, svojevremeno su ovlastili Saulačića da ih zastupa u poslu zajedničkog traženja investitora sa kojim bi u partnerstvu, izgradili DUP-om predviđeni veliki poslovno-stambeni objekat na atraktivnoj lokaciji, neposredno uz Jadransku magistralu na Seljanovu.

tttt
U međuvremenu, projekat narastao mimo DUP-a(Foto: Siniša Luković)

Odlukom tadašnje DPS-SDP-HGI vladajuće koalicije u Tivtu na predlog tadašnjeg gradonačelnika Dragana Kankaraša (DPS), lokalni parlament je donio odluku da se Opština, iako je većinski vlasnik vrijednog placa na Seljanovu, u potpunosti osloni na jedno privatno lice - Saulačića i njemu prepusti posao traženja investitora spremnog da uloži novac u gradnju DUP-om predviđenog objekta.

Opština je u ljeto 2007. sa Saulačićem, Ilićevom i Galom sklopila ugovor o zajedničkoj izgradnji objekta na toj parceli po kojem je pristala da u taj posao uloži svojih pet osmina zemljišta plus vrijednost komunalija koje bi investitor trebalo da plati Opštini, a da zauzvrat, grad Tivat dobije 30 odsto ukupnih površina u novoizgrađenom objektu.

Posao je ugovoren u ljeto 2007. sa tivatskim biznismenom Radom Gagom Arsićem sa kojim je Saulačič u svoje i ime ostalih suvlasnika zemljišta sklopio ugovor o zajedničkoj izgradnji, pritom se izborivši da za sebe i ostala dva fizička lica, svoje rođake, dobije veći udio u novoj zgradi nego što će ga Opština Tivat dobiti za svoj većinsku dio zemljišta i oslobađanje investitora obaveze plaćanja komunalija koja se u ovom slučaju, koji se mjeri sa nekoliko stotina hiljada eura.

Naime, u ugovoru koji je potpisao Saulačić, Opština će za svojih pet osmina placa plus komunalije, dobiti 30 odsto površina u novom objektu, Arsić koji ima obavezu da o svom trošku finansira kompletnu gradnju zgrade doniće 47,5 odsto njene površine, dok će Saulačiću, Ilićevoj i Galu za njihove ukupno tri osmine placa, pripasti čak 22,5 odsto površine novog objekta. Iako je ugovor koji je on prethodno sklopio sa Opštinom Saulačića obavezivao da on, pored ostalog, o svom trošku izradi investiciono-tehničku dokumentaciju za novi objekat, on je i to prebacio na Arsića kao investitora. Zanimljivo je da oba ugovora iz 2007, i onaj između Opštine i Saulačiča i onaj između Saulačiča i Arsića, nisu sadržali odredbu koja bi definisala rok u kojem mora da počne izgradnja objekta kojeg zajednički grade, te se tome pristupilo tek sada, skoro 14 godina kasnije.

U međuvremenu, lani su zbog izmjene urbanističko-tehnilkih uslova na toj lokaciji i stupanja na snagu novog Zakona o planiranju prostora i izgradni objekata, rađen i aneks originalnog ugovora između Saulačića i Arsića iz 2007, na koji je mišljenje dao i Sekretarijat za imovinu Opštine, a formalnu saglasnost u ime lokalne uprave na kraju iskazao i aktuelni gradonačelnik Siniša Kusovac (DPS).

Podgorička firma „Marcca“ koju je angažovao Arsić je izradila idejno rješenje novog objekta na koji je 1. avgusta prošle godine formalnu saglasnot dao i glavni državni arhitekta Dušan Vuksanović.

Po idejnom rješenju sa kojim se saglasio državni arhitekta, “Marcca” je zamislila objekat u tri lamele, ukupne bruto građevinske površine 9.168 kvadrata, što je ispod maksimalne bruto građevinske površine od 9.778 kvadrata predviđene DUP-om za urbanističku parcelu na kojoj će se ovaj objekat graditi, te maksimalne spratnosti G +P+4 a koju dozvoljava važeći DUP “Seljanovo”.

Međutim, po info-tabli koja je postavljena na gradilištu, na ovoj lokaciji će se praviti objekat znatno većih gabarita - spratnosti G+P+5 što je etaža više nego što dozvoljava DUP i bruto građevinske površine od čak 13.332 kvadrata.

Za sada je nepoznato kako je “Marcca” kao izrađivač tehničke dokumnetacije za novu zgradu došla do tako značajno uvećanog njenog glavnog projekta u odnosu na idejna rješenja na koja je dobijena saglasnot državnog arhitekte, odnosno kako je revident - firma “Civile Engineer” iz Podgorice odobrila prijekat koji nije usklađen sa DUP-om i idejnim riješenjem.

Nova zgrada, inače, imaće podzemnu garažu za 118 automobila, poslovne prostore u prizemlju i zelenu pijacu, dok će na spratovima biti stanovi za prodaju na tržištu.