Profesorica plagirala dva rada, tri na čekanju zbog obijenog depoa

Pravni fakultet je uputio dopis Etičkom komitetu u kojem ističe da nijesu u mogućnosti postupiti po njihovom zahtjevu za preostala tri rada, jer su u Osnovnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta povodom obijanja bibliotečkog depoa. Iz CGO pozivaju UCG da raskine radni odnos sa Lakićević Đuranović
24548 pregleda 27 komentar(a)
Lakićević Đuranović, Foto: Savo Prelević
Lakićević Đuranović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 08.04.2020. 14:32h

Etički komitet (EK) utvrdio je u dva slučaja da je profesorica Pravnog fakulteta Bojana Lakićević Đuranović plagirala radove svojih studenata, dok za još tri nije mogao da utvrdi kršenje akademskog integriteta zbog nepotpune dokumentacije.

Etički komitet objašnjava da je dokumentacija za tri preostala slučaja nepotpuna nakon obijanja depoa Pravnog fakulteta u decembru 2019.

Iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), koji je pokrenuo priču oko spornih radova, kazali su da očekuju od Univerziteta Crne Gore da hitno pokrene adekvatne postupke prema Lakićević Đuranović i raskine radni odnos.

“Kako ne bi dalje urušavala ugled te institucije, odnosno da rukovodstvo UCG konačno preduzme konkretne korake i prestane da prebacuje ‘lopticu odgovornosti’ na druge”, poručila je viša pravna savjetnica Snežana Kaluđerović.

Sa Univerziteta su poručili da će se pozabaviti ovim slučajem kad dobiju odluke EK.

“Nakon što dobije odluku sa obrazloženjem, UCG će se izjasniti i postupiti prema Zakonu i Statutu UCG”, saopšteno je “Vijestima” iz institucije na čijem je čelu rektor Danilo Nikolić.

Dva rada - direktni plagijarizam

Etički komitet je konstatovao da je u slučaju dva rada, od kojih je jedan objavljen u beogradskom “Pravnom životu” a drugi u sarajevskom “Zborniku radova Pravnog fakulteta”, ona doslovno preuzela djelove specijalističkih radova Đorđija Drinčića i Danila Spahića, te da se “radi o kršenju akademskog integriteta - oblik direktni plagijarizam”.

Članovi Etičkog komiteta su koristili neposredni metod poređenja njenih članaka i radova dvojice studenata.

“Etički komitet je nedvosmisleno zaključio da je Bojana Lakićević Đuranović doslovno preuzela tekst iz specijalističkog rada studenta, a da pri tom specijalistički rad studenta nije u radu nijednom citiran, niti se nalazi u spisku literature. Takođe, prilikom preuzimanja teksta iz specijalističkog rada, nijesu korišćena uobičajena pravila označavanja preuzetog teksta upotrebom znaka navoda”, navodi se u obrazloženju odluke koju potpisuje njegov predsjednik Bogdan Ašanin.

U slučaju rada Drinčića, profesorica je poručila da to nije plagijat već da je njegov rad potekao od prezentacija sa njenih predavanja, da je rad koautorski koji je ona objavila, ali da je greškom izostavljeno i njegovo ime.

U slučaju rada Spahića, poručila je da navode u vezi sa njegovim radom neće komentarisati, uzimajući u obzir da nije imala vremena da se s njim upozna budući da joj je dostavljen dan prije sjednice.

Iz CGO, ističu da su odluke u slučaju Drinčića i Spahića “jedine bile i moguće, jer su dokazi bjelodani.”

“Slučaj plagiranja rada Drinčića je javnosti poznatiji, a u toku je i sudski postupak po krivičnoj prijavi CGO-a koji je morao biti već okončan. Odluka Etičkog komiteta je još jedna i to treća zvanična potvrda da se nesumnjivo radi o plagijatu, a želimo da vjerujemo da će Lakićević Đuranović konačno prestati da odugovlači postupak jer je sada makar jasno da nema tog nadležnog organa koji može reći da je njen rad autentičan i time sebe diskreditovati”, kazala je za “Vijesti” Kaluđerovićeva.

Smatra i da svako odugovlačenje ovog postupka može otvoriti opravdanu sumnju da ona ima neku posebno zaštitu u sistemu.

“I u slučaju Spahića, CGO je podnio krivičnu prijavu protiv Lakićević Đuranović krajem 2019. i očekujemo da Tužilaštvo i sud ovo procesuiraju daleko efikasnije”, kazala je ona.

Obijen depo, tužilaštvu proslijeđena dokumentacija

Etički komitet, koji je prošle godine imenovala Vlada u skladu sa Zakonom o akademskom integritetu, ispitivao je u još tri slučaja zbog sumnji da je profesorica prilikom podnošenja dokumentacije za izbor u akdemsko zvanje kao autentično svoje predstavila specijalističke radove studentkinja Zorane Dragović, Itane Vukčević i Ane Vuković.

Članovi komiteta su tražili od Pravnog da dostave primjerak radova – njen “Prednosti i nedostaci članstva u Evropskoj uniji” i istoimeni rad studentkinje Vuković, oba objavljena 2015, zatim njen “Položaj Evropske komisije u institucionalnom okviru EU” objavljen 2017. i godinu dana ranije odbranjen rad Dragovićeve gotovo istog naziva “Položaj Komisije u institucionalnom sistemu EU” i, treći, “Izazovi i očekivanja Crne Gore na putu ka EU” objavljen 2017. i rad “Vukčevićeve istog naziva koji je odbranjen dvije godine ranije.

S obzirom na to da je fakultet dostavio skenirane, deponovane i elektronske spcijalističke radove, Etički komitet se obratio tom fakultetu da se izjasni koje su od tri verzije specijalističkih radova studentkinja za njih relevantna i originalna.

“Pravni fakultet je uputio dopis Etičkom komitetu... u kojem ističe da nijesu u mogućnosti postupiti po zahtjevu EK jer su u Osnovnom državnom tužilaštvu formirani spisi predmeta povodom obijanja bibliotečkog depoa u suterenu Pravnog fakulteta. Iz izvještaja Komisije za popis bibliotečke građe u depou navodi se da se sva tri deponovana primjerka specijalističkih radova razlikuju u odnosu na prethodno skenirane, odnosno studentske verzije specijalističkih radova”, navodi se u obrazloženju.

“Vijesti” su u drugoj polovini januara objavile da su, prema izvještaju Komisije za popis bibliotečke građe u depou, tri studentska rada zamijenjena tokom provale sredinom decembra.

Lakićević Đuranović je EK dostavila odgovor u kojem poručuje da je neistinita tvrdnja da je prilikom podnošenja dokumentacije za izbor u zvanje dostavila bilo kakve netačne podatke.

“Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, kao i to da Etički komitet bez izjašnjenja Pravnog fakulteta nije u mogućnosti da odredi koja verzija specijalističkih radova imenovanih studenata je vjerna originalu, Etički komitet je odbacio predlog UCG”, navodi se u dokumentu.

Predstavnica CGO smatra da odluka kojom se odbacuje predlog za pokretanje postupka u ova tri slučaja iz tehničkih razloga “zahtijeva veći stepen angažovanja istražnih organa”.

“Ti organi moraju utvrditi pod kojim uslovima su ova tri rada zamijenjena u jednoj verziji u depou Pravnog i to nakon što je CGO ukazao univerzitetskim organima na ove slučajeve. Ostavljamo javnosti da procijeni ko je tu imao najveći interes i nadamo se ovog puta bržem i sadržajnijem radu nadležnih organa, a posebno policije”, poručuje Kaluđerović.

CGO: UCG da ne prebacuje lopticu odgovornosti na druge

Upravni odbor UCG juče je imao elektronsku sjednicu, ali se u saopštenju ne pominje slučaj vanredne profesorice Pravnog fakulteta.

"CGO očekuje da UCG hitno pokrene adekvatne postupke prema Lakićević Đuranović i raskine radni odnos sa njom kako ne bi dalje urušavala ugled te institucije, odnosno da rukovodstvo UCG konačno preduzme konkretne korake i prestane da prebacuje 'lopticu odgovornosti' na druge", poručuje Kaluđerović.