TRAJAĆE DVIJE GODINE

U Pljevljima se realizuje projekat za djecu i mlade ometene u razvoju

Kroz projekat će se ojačati međusektorska saradnja, saradnja između pružaoca usluga i ljudski resursi, obezbjediti prostorni uslovi i uslovi za dobijanje licenci za pružanje usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina i savjetodavno terapijskih i socijalno-edukativnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.
502 pregleda 0 komentar(a)
Projekat u Pljevljima, Foto: Printscreen
Projekat u Pljevljima, Foto: Printscreen
Ažurirano: 10.04.2020. 14:38h

Javna ustanova  Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja realizuje projekat "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima". 

Projekat se realizuje u okviru programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Partner na projektu je NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ a dio sredstava za kofinansiranje projekta je obezbjedila i opština Pljevlja. Početak realizacije projekta je 01.03.2020. godine a trajaće 24 mjeseca.

Projekat je usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Postojanje i dostupnost odgovarajućih usluga u lokalnoj zajednici doprinijeće da djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom, kao i njihove porodice, dobiju odgovarajuću podršku koja će poboljšati kvalitet njihovog života i doprinijeti razvoju socijalne inkluzije.

Kroz projekat će se ojačati međusektorska saradnja, saradnja između pružaoca usluga i ljudski resursi, obezbjediti prostorni uslovi i uslovi za dobijanje licenci za pružanje usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina i savjetodavno terapijskih i socijalno-edukativnih usluga  za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Nakon licenciranja u Pljevljima će se pružati nove dvije licencirane usluge za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina. 

U okviru projekta razvijena je ICT platforma za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite. Platforma će se koristiti za saradnju sa korisnicima usluga JU Centar za dnevni boravak Pljevlja, NVU „Zračak nade“ Pljevlja, njihovim roditeljima/starateljima, kao i drugim dnevnim centrima, udruženjima roditelja i organizacijama osoba sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore.

Zbog urgentnosti reakcije u novonastaloj situaciji zbog pojave COVID-19, ova platforma je aktivirana ranije nego što je planirano pa je trenutna verzija platforme ograničenih mogućnosti i nisu još razvijeni svi moduli. Platforma za početak ima dio za online savjetovanje – komunikaciju sa psihologom, stručnim radnicima i ostalim osobama koje mogu da podijele značajne informacije i dio za razmjenu materijala između stručnih radnika, roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Usljed pojave virusa COVID-19, po preporuci Nacionalnog koordinacionog tijela, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom, prestale su da se pružaju usluge u prostorijama dnevnih centara, udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom. Oni se sada nalaze u kućama i naročito im je neophodno pružiti pomoć i podršku kako bi prevladali novonastalu situaciju, jer je njihov ritam dana na koji su navikli narušen. 

Dnevni centri, Udruženja roditelja i Organizacije osoba sa invaliditetom pružaju podršku svojim korisnicima i članovima u skladu sa potrebama, telefonom, preko vibera, fejsbuka, sajta ili preko drugih aplikacija. Obavještavaju ih o preporukama NKT, dostavljaju im materijale za rad, prate ponašanje u kućnim uslovima, daju savjete i sl.

Pošto su svi već razvili neke načine pružanja podrške u ovoj situaciji ova platforma će omogućiti da svi koji pružaju podršku korisnicima i članovima rade po sličnom principu jer će biti omogućena razmjena iskustava i korišćenje primjera dobre prakse.

Na platform su obezbijeđeni posebni pristupi za Udruženja roditelja, Dnevne centre i Organizacije osoba sa invaliditetom zbog različitih tipova podrške koja je potrebna korisnicima i članovima uz mogućnost dijeljenja sadržaja.