12.000 HEKTARA

Usklađuju se granice prirodnog i kulturnog područja Kotora

Granice područja Kotora obuhvataju 9,5 hiljada hektara kopna i 2,5 hiljada morske površine na teritorijama Kotora, Herceg Novog, Tivta i Cetinja
101 pregleda 0 komentar(a)
Kotor, Foto: Shutterstock.com
Kotor, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 18.02.2018. 16:40h

Zakonom o zaštiti prirodnog i kulturnog područja Kotora, koji obuhvata 12 hiljada hektara, usklađuju se njegove granice sa zvaničnim koje je usvojio UNESCO i detaljnije uređuje imenovanja i razrješenja članova Savjeta.

Granice područja Kotora obuhvataju 9,5 hiljada hektara kopna i 2,5 hiljada morske površine na teritorijama Kotora, Herceg Novog, Tivta i Cetinja.

Prema Zakonu, koji je usvojio parlament, Savjet ima predsjednika i deset članova.

Savjet imenuje i razrješava Vlada, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove kulture.

U Savjet po jednog predstavnika imenuju organi državne uprave nadležni za kulturu i zaštitu životne sredine, organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i očuvanjem Kotora i pet predstavnika kotorske Skupštine.

Predsjednik Opštine Kotor je po funkciji predsjednik Savjeta.

Mandat članovima Savjeta je četiri godine.

Zakonom se detaljnije uređuje imenovanje Savjeta, razrješenja predsjednika i članova Savjeta pojedinačno, kao i razrješenje Savjeta kolektivno.

Pojačana je odgovornost predsjednika i članova Savjeta, u odnosu na Vladu koja ih imenuje i razrješava.

"Propisuje se ko preuzima poslove predsjednika Savjeta u slučaju razrješenja predsjednika, rok u kojem je subjekat obavezan da dostavi prijedlog novog kandidata u slučaju razrješenja svog člana u Savjetu“, kaže se u obrazloženju.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu do 30 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi isplati, prema statističkim podacima.

Zakonom je preciziran način na koji se obezbjeđuju sredstva za administrativno - tehničke poslove za postrebe Savjeta.

"Sredstva obezbjeđuje organ državne uprave nadležan za poslove kulture, u iznosu od 12,5 hiljada eura i Opština Kotor u istom iznosu“, navodi se u Zakonu.

Preporučujemo za Vas