pozivaju se na Zakon o putevima

MZ Gospoština: Oslobodite nam staze pored “Avale”

“Molimo da nam se omogući ponovno korišćenje javnih puteva - pješačke staze - stepeništa od Starog Grada ka Vidikovcu i Jadranskoj magistrali, i pristup ulicom Gospoština istom stepeništu
1688 pregleda 1 komentar(a)
Sporna staza, Foto: MZ
Sporna staza, Foto: MZ
Ažurirano: 27.04.2020. 12:12h

Višegodišnji problem uzurpacije javnih pješačkih staza od strane hotela “ Avala”, trebao bi biti riješen ako postoji odlučnost Opštine Budva.

Na to insistira Mjesna zajednica "Gospoština" koja je uputila zahtjeve predsjedniku Opštine Budva Marku Careviću i Sekretarijatu za pravnu zaštitu. Traže da lokalna uprava vrati u upotrebu javni put koje je korišten stotinama godina kao jedina komunikacija između Seoca, Komoševine i Prijevora sa Starim Gradom i morem, a koje je uzurpirao hotel " Avala"

“Molimo da nam se omogući ponovno korišćenje javnih puteva - pješačke staze - stepeništa od Starog Grada ka Vidikovcu i Jadranskoj magistrali, i pristup ulicom Gospoština istom stepeništu. Oba javna puta, i navedena pješačka staza i opstinski put-ulica Gospoština do ove pješacke staze, postojali su kao javni putevi, dok je stara pješačka staza-stepenište, jedini pješački put i veza naselja Seoce,Komoševina i Prijevor ka moru i Starom Gradu", navodi se u dopisu MZ.

Oni se pozivaju na Zakon o putevima u kome jasno piše:

-“Na javnim putevima se ne može sticati pravo svojine, niti druga stvarna prava po bilo kom osnovu” (Član 3 stav 2 Zakona o putevima).

-“Opštinski put je javni put namijenjen povezivanju naselja u lokalnoj zajednici ili povezivanju sa naseljima u susjednim lokalnim zajednicama ili povezivanju djelova naselja, prirodnih i kulturnih znamenitosti, pojedinih objekata i slično na nivou lokalne zajednice. Opštinski putevi su: lokalni putevi, kao i ulice u naseljima.”(član 4 tačka 6 Zakona o putevima)

Kako ističu u konkretnom slučaju, nesumnjivo se radi o povezivanju naselja u lokalnoj zajednici i o povezivanju istih sa sa prirodnim i kulturnim znamenitostima, te o opštinskim putevima definisanim ovim Zakonom.

"Obzirom na navedeno, te da su ova dva puta ukinuta i očigledno bez pravnog osnova prisvojena od strane vlasnika hotela Avala,molimo da Opština ponovo uspostavi posed/raspolaganje nad ovim putevima i omogući nam korišćenje istih", ističe se u dopisu.