MZ Gospoština traže od lokalne uprave

Oslobodite nam staze pored “Avale”

“Molimo da nam se omogući ponovno korišćenje javnih puteva - pješačke staze - stepeništa od Starog grada ka Vidikovcu i Jadranskoj magistrali, i pristup Ulicom Gospoština istom stepeništu. Oba javna puta, i navedena pješačka staza i opštinski put - Ulica Gospoština do ove pješačke staze, postojali su kao javni putevi, dok je stara pješačka staza-stepenište, jedini pješački put i veza naselja Seoce, Komoševina i Prijevor ka moru i Starom gradu”, navodi se u dopisu MZ
1423 pregleda 1 komentar(a)
Staza ispod “Avale”, Foto: MZ Gospoština
Staza ispod “Avale”, Foto: MZ Gospoština

Budvanska Mjesna zajednica Gospoština zatražila je o lokalne uprave da riješi višegodišnji problem javnih pješačkih staza koje je uzurpirao hotel “Avala”.

Oni su u dopisu predsjedniku Opštine Marku Careviću i Sekretarijatu za pravnu zaštitu zatražili da lokalna uprava vrati u upotrebu javni put koje je korišten stotinama godina kao jedina komunikacija između Seoca, Komoševine i Prijevora sa Starim gradom i morem, a koje je uzurpirao hotel “ Avala”.

“Molimo da nam se omogući ponovno korišćenje javnih puteva - pješačke staze - stepeništa od Starog grada ka Vidikovcu i Jadranskoj magistrali, i pristup Ulicom Gospoština istom stepeništu. Oba javna puta, i navedena pješačka staza i opštinski put - Ulica Gospoština do ove pješačke staze, postojali su kao javni putevi, dok je stara pješačka staza-stepenište, jedini pješački put i veza naselja Seoce, Komoševina i Prijevor ka moru i Starom gradu”, navodi se u dopisu MZ.

Oni se pozivaju na Zakon o putevima u kome jasno piše: “Na javnim putevima se ne može sticati pravo svojine, niti druga stvarna prava po bilo kom osnovu (Član 3 stav 2 Zakona o putevima). Opštinski put je javni put namijenjen povezivanju naselja u lokalnoj zajednici ili povezivanju sa naseljima u susjednim lokalnim zajednicama ili povezivanju djelova naselja, prirodnih i kulturnih znamenitosti, pojedinih objekata i slično na nivou lokalne zajednice. Opštinski putevi su: lokalni putevi, kao i ulice u naseljima (član 4 tačka 6 Zakona o putevima)”.

Kako ističu, u konkretnom slučaju, nesumnjivo se radi o povezivanju naselja u lokalnoj zajednici i o povezivanju sa prirodnim i kulturnim znamenitostima, te o opštinskim putevima definisanim ovim Zakonom.

“S obzirom na navedeno, te da su ova dva puta ukinuta i očigledno bez pravnog osnova prisvojena od strane vlasnika hotela “Avala”, molimo da Opština ponovo uspostavi posjed/raspolaganje nad ovim putevima i omogući nam korišćenje istih”, ističe se u dopisu.