provjerili postupanje policije prema poslaniku

Savjet: U Danilovićevom postupku nema elemenata prekršajnog ili krivičnog djela

Kako bi se postupanje policije u konkretnom slučaju sagledalo objektivno, Savjet je podsjetio da su osnovni policijski poslovi zaštita bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih prava i sloboda, sprječavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, održavanje javnog reda i mira i obezbjeđivanje javnih okupljanja visokog bezbjednosnog rizika
4237 pregleda 2 komentar(a)
Danilović, Foto: Boris Pejović
Danilović, Foto: Boris Pejović

Poslanik Goran Danilović javno je najavio sopstvenu protestnu šetnju kako bi ukazao na potrebu zaštite ustavnih prava i sloboda, a to je uradio na pažljiv način i u njegovom postupku se ne prepoznaju elementi nekog prekršajnog ili krivičnog djela.

To su saopštili iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Oni su, na osnovu interesovanja građana  na društvenim mrežama i medijskim portalima, provjerili postupanje policijskih službenika Centra bezbijednosti (CB) Podgorica u odnosu na pozivanje i prikupljanje obavještenja od Danilovića.

Saopštili su da su, povodom tog slučaja,  direktno komunicirali sa načelnikom CB Podgorica Milovanom Pavićevićem.

Konstatovali su da je Danilović  političar i javna ličnost čije javno oglašavanje može i već izaziva pažnju javnosti:

"Pa se kod sljedbenika i poštovalaca njegove političke ideje može prepoznati i kao poziv da se pridruže. Zato, isključivo u tom kontekstu treba i tumačiti i sagledati postupanje policijskih službenika CB Podgorica pri čemu treba uzeti u obzir zakonom definisane policijske poslove i činjenicu da su i dalje na snazi privremene protivepidemijske mjere. Policija je dužna da sprječava i otkriva krivična djela i prekršaje pa je pozivanje poslanika zbog prikupljanje obavještenja u svojstvu građanina učinjeno zbog potrebnih razjašnjenja najavljene aktivnosti. O svemu je prije i nakon preduzetih aktivnosti blagovremeno obaviješten nadležni državni tužilac", kazali su iz Savjeta.

Kako bi se postupanje policije u konkretnom slučaju sagledalo objektivno, Savjet je podsjetio da su osnovni policijski poslovi zaštita bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih prava i sloboda, sprječavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, održavanje javnog reda i mira i obezbjeđivanje javnih okupljanja visokog bezbjednosnog rizika.

"Kad je to neophodno zbog obavljanja policijskih poslova, policija može pozvati svako lice za koje postoji vjerovatnoća da raspolaže odgovarajućim obavještenjima. Imaju u vidu privremene zdravstvene mjere i odredbe Zakona u unutrašnjim poslovima, Zakona o krivičnom postupku i Zakona o javnim priredbama i okupljanjima, pozivanje i prikupljanje obavještenja od poslanika u Skupštini Crne Gore Gorana Danilovića predstavlja dužnost i posao policije pa Savjet kostatuje da su policijski službenici CB Podgorica postupali zakonito i profesionalno.Savjet je obaviješten da poslanik Goran Danilović nije imao primjedbi na postupanje policije i istakao je korektan odnos službenika prema njemu",saopštio je  predsjednik Savjeta Aleksandar Saša Zeković.

Preporučujemo za Vas