DRI analizirala rad Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat

DRI: Pozitivno mišljenja na rad Centra za socijalni rad

„Finansijskom revizijom utvrđeno je da je godišnji finansijski izvještaj Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa shodno tome nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj, navodi se u izvještaju
481 pregleda 0 komentar(a)
Centar za socijalni rad za tri opštine, Foto: Csrcg.me
Centar za socijalni rad za tri opštine, Foto: Csrcg.me

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat za prošlu godinu.

Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, koji je bio i rukovodilac Kolegijuma i senator dr Branislav Radulović, kao član Kolegijuma, izrazili su i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Centra za 2019. godinu.

„Finansijskom revizijom utvrđeno je da je godišnji finansijski izvještaj Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Budva i Tivat za 2019. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa shodno tome nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na godišnji finansijski izvještaj. Pažnja je skrenuta na to da je revizijom pravilnosti utvrđeno da Centar nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosila na nedosljednu primjenu Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Uredbe o kancelarijskom poslovanju, Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština“, navodi se u izvještaju.

Dodaju da je iz tog razloga kolegijum DRI izrazio uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Centra za prošlu godinu.

“Na izražavanje uslovnog mišljenja uticalo je to što Centar u 2019. nije, shodno članu 7 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, odredio lice odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola, nije shodno članu 14 Zakona uspostavio registar rizika i nije odredio lice za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima. Centar nije donio Plan unapređenja upravljanja i kontrola za 2019. kako je to propisano članom 11 Zakona i nije shodno članu 18 Zakona Ministarstvu finansija dostavio godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2019“, navodi se u izvještaju.