Nova knjiga Milana Popovića ,,Kosmos u zrnu peska"

Kosmos u zrnu peska je zbornik tekstova napisanih i objavljenih u periodu 2015-2020
1790 pregleda 0 komentar(a)
Nova knjiga Milana Popovića "Kosmos u zrnu peska,,
Nova knjiga Milana Popovića "Kosmos u zrnu peska,,
Ažurirano: 20.05.2020. 15:03h

Kosmos u zrnu peska je zbornik tekstova napisanih i objavljenih u periodu 2015-2020. Osim dva teksta posvećena BiH (BiH i svet 2019-2029 i Klauzula haosa), svi ostali tekstovi ovog zbornika prvobitno su objavljeni u kolumni AlterVizija, u crnogorskom nezavisnom nedelj­niku Monitor. Posle zbornika Genezis, objavljenog 2015, Kosmos u zrnu peska je novi, drugi zbornik AlterVizije.

Glavni, mada veoma diverzifikovani predmet tekstova u ovom zborniku, jeste glokalni, to jest globalni (svetski, evropski, regionalni/balkanski) i lokalni (crnogorski), posthladnoratovski, društveni i politički razvoj, u njegovoj drugoj, multipolarnoj, ali podivljaloj, antidemokratskoj i apokaliptički opasnoj fazi. Glavni, povezujući i integrišući metod svih ovih, predmetno i tematski veoma diverzifikovanih tekstova, i u ovom zborniku tekstova, jeste analiza, teorija i sociologija svetskog sistema američkog sociologa Imanuela Volerstina.

Po obimu, razvijenosti i žanru, svi tekstovi u ovom zborniku razvrstani su u tri distinktna dela. Prvi deo zbornika (Analize) donosi tri naj­obimnija i najrazvijenija teksta, koji obrađuju tri glavna aspekta rečenog razvoja, naime njegov ekonomski (Veliki kontrakt), politički (Lažni centar), i ideološki aspekt (Mračna komora). Drugi deo zbornika (Skice) sa­stavljen je od pet kraćih ali još uvek relativno obimnih i razvijenih skica za dalja istraživanja (BiH i svet 2019-2029, Klauzula haosa, Univerzitet u nesvesti, Slučaj državni udar, Tehnološka renta). Treći i poslednji deo ovog zbornika (Komentari) sadrži mnoštvo kratkih, ali sa prethodna dva dela tesno povezanih komentara, u svoje vreme aktuelnih i intrigantnih pojedinačnih događaja.

Bonus video: