REAGOVANJE

UCG: Netačni navodi CGO-a, finansijsko poslovanje baziramo na pozitivnoj zakonskoj regulativi

"Univerzitet Crne Gore u zadnje tri godine posluje pozitivno, nakon saniranja višemilionskog duga, reinvestira značajna sopstvena sredstva u osavremenjivanje nastavne i naučne infrastrukture i odgovorno se stara o poboljšanju materijalnog i profesionalnog položaja svojih zaposlenih", zaključeno je iz UCG-a
2200 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada UCG, Foto: UCG, UCG, UCG, UCG
Zgrada UCG, Foto: UCG, UCG, UCG, UCG

Univerzitet Crne Gore (UCG) saopštio je da nijesu tačni navodi Centra za građansko obrazovanje (CGO) da UCG nije na adekvatan način odgovarao na predmetne zahtjeve CGO, "već je to radio u skladu i na način predviđen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama."

UCG je reagovao na današnje saopštenje CGO-a u kojem ta NVO "izražava zabrinutost zbog sasvim izvjesnog izbora Danila Nikolića za novi mandat rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) u periodu 2020 - 2023.godina, saopšteno je danas iz te nevladine organizacije (NVO). "

"Univerzitet Crne Gore svoje finansijsko poslovanje bazira na pozitivnoj zakonskoj regulativi: Zakonu o budžetu, Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Pravilniku o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, MRS za javni sektor, Zakonu o visokom obrazovanju i internim aktima Univerziteta. Univerzitet je u obavezi da sastavlja konsolidovani finansijski izvještaj, koji uredno dostavlja nadležnom državnom organu - Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija na kvartalnom i godišnjem nivou", saopšteno je iz CGO-a.

Kažu da Upravni odbor UCG razmatra i usvaja godišnje Izvještaje o novčanim tokovima (Obrazac 4 i Obrazac 5) koji su javno dostupni na web sajtu www.ucg.ac.me.

"Svaka Odluka o usvajanju Godišnjih izvještaja o novčanim tokovima se objavljuje u zvaničnom glasilu – Biltenu Univerziteta Crne Gore. Ugovoreni nacionalni i međunarodni naučnoistraživački projekti objavljeni su na web sajtu www.ucg.ac.me svih fakulteta i instituta koji su ih dobili, kao i kod drugih relevantnih institucija (Ministarstvo nauke). Na web sajtu www.ucg.ac.me i na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki objavljeni su podaci o izdacima koji prate redovno poslovanje Univerziteta, a koji se odnose na ponuđače - dobavljače za nabavku roba, radova i usluga, kao i na sklopljene ugovore o nabavci istih. Univerzitet Crne Gore u zadnje tri godine posluje pozitivno, nakon saniranja višemilionskog duga, reinvestira značajna sopstvena sredstva u osavremenjivanje nastavne i naučne infrastrukture i odgovorno se stara o poboljšanju materijalnog i profesionalnog položaja svojih zaposlenih", zaključeno je iz UCG-a.