"IZVRŠITI PREDSELEKCIJU"

Radnik Deponije, Slobodan Lončar: Građani, posebno odvajajte čvrsti i tečni komunalni otpad

"U reciklažnom centru vršimo selektirnje otpada, odvajamo karton, pet ambalažu po bojama, miksanu plastiku, metal, aluminijum i drugo", kazao je Lončar
2463 pregleda 1 komentar(a)
Lončar, Foto: Glavni grad Podgorica
Lončar, Foto: Glavni grad Podgorica

Radnik Privrednog društva Deponija d.o.o Podgorica Slobodan Lončar poručio je građanima da prilikom odlaganja otpada izvrše predselekciju, da u kontejnerima posebno odvajaju čvrsti i tečni komunalni otpad, kako bi olakšali rad zaposlenim u Deponiji i povećali prinos sekundarnih sirovina tokom čitavog dana.

Iz Glavnog grada Podgorica je saopšteno da se Privredno društvo Deponija d.o.o Podgorica bavi poslovima izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklažom metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i prometom sekundarnih sirovina, a koji su od javnog interesa za grad i njegove građane.

Slobodan Lončar sa 38 godina radnog staža, u ovom preduzeću je poslovođa u recikažnom centru i govorio je  o organizaciji i načinu funkcionisanja društva u svim okolnostima.

"Ovo je radna organizacija Deponije koja se bavi prijemom i preradom čvrstog komunlnog otpada. U njoj postoji nekoliko cjelina – pogon za vozila van upotrebe gdje se vrši demontaža polovnih vozila, postoji pogon za odcjedne vode koje se sakupljaju sa kada i vrši se njhovo pečišćavanje. Takođe postojii reciklažni centar gdje radi oko 30  radnika u kom vršimo selekciju komunalnog otpada. Dnevno oko 60 do 70 tona komunalng otpada prođe kroz reciklažni centar, a ukupna količina koju primimo u toku jednog dana je oko 250 tona", ističe Lončar, dodajući da je s obzirom na rast broja stanovnika za očekivati da će količina prijema otpada biti još i veća.

U saopštenju Glavnog grada se dodaje da Strateškim planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore, deponija u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

Navodi se i da je Regionalni reciklažni centar izgrađen kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina, a u okviru Regionalnog reciklažnog centra izgrađen je Pogon za tretman vozila van upotrebe koji posjeduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada.

"U reciklažnom centru vršimo selektirnje otpada, odvajamo karton, pet ambalažu po bojama, miksanu plastiku, metal, aluminijum i drugo", kazao je Lončar.

Iz Glavnog grada su kazali da je izgradnja savremenog reciklažnog centra na deponiji u Podgorici u funkciji same sanitarne deponije, što u potpunosti korenspondira sa Strateškim master planom upravljanja otpadom na državnom nivou, što je i propisano direktivama EU iz ove oblasti.

Lončar je govorio i o složenim uslovima u kojima su radnici Deponije radili tokom epidemije koronavirusa, ali da su posao obavljali odgovorno i uspješno.

"Želim sa zadovoljstvom da kažem da smo u vrijeme koronavirusa maksimalno zaštitili svakog radnika i ispoštovali mjere izdate od strane Ministarstva zdravlja", poručio je on.

Preporučujemo za Vas