Predviđene brojne olakšice za preduzeća i građane

Budžet Opštine Pljevlja tanji 530.000 eura zbog virusa

Skupština bi 4. i 5. juna trebalo da raspravlja o setu mjera Opštine Pljevlja donesenih u ciju umanjenja negativnih posljedica po građane i privredu izazvanih epidemijom koronavirusa
1675 pregleda 0 komentar(a)
Predviđene brojne olakšice za preduzeća i građane: Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Predviđene brojne olakšice za preduzeća i građane: Pljevlja, Foto: Goran Malidžan

Prihodi budžeta Opštine Pljevlja biće manji za oko 530 hiljada eura, zbog mjera koje je predložila lokalna uprava u ciju umanjenja negativnih posljedica po građane i privredu izazvanih epidemijom koronavirusa.

Opština će dodatno iz budžeta izdvojiti oko 320.000 eura za subvencije komunalnim preduzećima, preduzetništvu i poljoprivredi.

To je navedeno u obrazloženju predloga mjera koji će se pred odbornicima naći na sjednici lokalnog parlamenta zakazanoj za 4. i 5. jun. Sjednica će se zbog mjera preduzetih zbog epidemije koronavirusa, umjesto u skupštinskoj sali, biti održana u sali Doma kulture.

Novac koji će biti izdvojen za te namjene biće nadoknađen kroz smanjenje tekućih izdataka u vezi s kulturnim i sportskim manifestacijama, rashodima za tekuće održavanje i transfere javnih preduzeća vezanim za obavljanje određenih poslova koji nisu realizovani u uslovima epidemije.

Opština Pljevlja će subvencionisati preduzećima Vodovod i Čistoća troškove računa za vodu i odvoz smeća za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice, kao i naknade dijela izgubljenih prohoda od privrednih društava čija je djelatnosti zabranjena.

Opština će subvencionisati do 50 odsto zarade zaposlenih u opštinskim predzećima za tri mjeseca koji su zbog epidemije bili na plaćenom odsustvu, a Čistoći i dio naknade po osnovu Parking servisa.

Preduzeću Komunalne usluge refundiraće naknade po osnovu zakupa poslovnih prostora i tezgi za period od tri mjeseca, a Grijanju subvencionirati troškove usluge grijanja za privredne subjekte koji zbog mjera Ministarstva zdravlja nisu obavljali djelatnost. Osim privrednih subjekata, plaćanja grijanja za ovaj period biće oslobođeni i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice.

Opština će izdvojiti i 25.000 eura opštinskim komunalnim preduzećima za javne radove na teritoriji Opštine.

Odlaže se naplata poreske obaveze po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica za poreske obveznike koji nijesu u mogućnosti da izmire obaveze po ovom osnovu usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom za period od 90 dana od dana dospjeća obaveze za mart, april i maj 2020.

Obveznici lokalne komunalne takse koji nisu bili u mogućnosti koristiti pravo za koje je predviđeno plaćanje lokalne komunalne takse, usljed zabrane rada predviđene Naredbom Ministarstva zdravlja, neće biti zaduženi obavezom po tom osnovu za period nemogućnosti korišćenja tog prava.

Navedena oslobađanja se odnose na bašte uz ugostiteljski objekat, privremene objekte koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, korišćenje prostora na taksi stajalištima i ostale oblike korišćenja javnih površina za koje je navedenim propisima predviđeno plaćanje lokalne komunalne takse srazmjerno vremenu korišćenja prava.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate po osnovu lokalne komunalne takse do 1. septembra, a obveznici godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskih i nekategorisanih puteva, neće biti zaduženi obavezom po tom osnovu za period nemogućnosti korišćenja tog prava.

Opština neće pokretati postupak prinudne naplate, za dospjele obaveze za mart, april i maj mjesec 2020. godine do 1. septembra, po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za komunalno opremanje za bespravne objekte za investitore koji imaju zaključene ugovore sa dinamikom plaćanja u ratama.

Neće pokretati postupak prinudne naplate po osnovu poreza na nepokretnosti za fizička i pravna lica do 1. septembra. Budžetska pozicija subvencije za poljoprivredu, u okviru postojećih mjera, se uvećavaju za iznos od 100.000 eura.

Uprava lokalnih javnih prihoda neće pokretati postupak prinudne naplate članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja za dospjele obaveze.

Oslobađaju se fizička i pravna lica plaćanja naknade za komunalno opremanje za privremene objekte i plaćanja zakupa javne površine na kojoj je postavljen privremeni objekat za period od mart, april i maj, ukoliko ih zakupac nije koristio obavljanje privredne djelatnosti.

Oslobađaju se plaćanja zakupnine zakupci poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Pljevlja, za period od tri mjeseca.

Opština će opredjeliti dodatnih 25.000 eura Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta, a 20.000 eura biće izdvojeno za preduzetnike.

Preporučujemo za Vas