SLABO INTERESOVANJE GRAĐANA ZA JAVNU RASPRAVU

Luštica Development gradi dva vještačka jezera

Prema projektu iza kojeg stoji Luštica Development iz Tivta, za irigaciju (navodnjavanje) kompleksa šampionskog golf igrališta sa 18 rupa, kao i brojnih zelenih površina u okolnim naseljima i hotelima, gradiće se kompleksan sistem pumpi, potisnih vodova i cjevovoda za zalivanje zelenila u ukupno tri faze
1300 pregleda 0 komentar(a)
Sa rasprave u zgradi Opštine Tivat, Foto: Siniša Luković
Sa rasprave u zgradi Opštine Tivat, Foto: Siniša Luković

Slabo interesovanje građana obiježilo je centralni okrugli sto koji je u postupku javne rasprave o nacrtu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu Glavnog sistema za irigaciju golf terena u kompleksu Luštica Bay, organizovan u zgradi Opštine Tivat.

Elaborat je uradio Institut za istraživanja i razvoj u oblasti zaštite na radu iz Podgorice, a primjedbe i sugestijena taj dokument primaju se do 28. maja kada se završava proces javne rasprave. 

Najznačajnije karakteristike Elaborata i projekta su učesnicima okruglog stola predstavili Željko Spasojević i Milutin Dragutinović, članovi autorskog tima koji je radio taj dokument. 

Prema riječima Dragutinovića, nakon sagledavanja svih karakteristika projekta i načina na koji će se on realizovati, zaključeno je da izgradnja sistema za navodnjavanje budućih golf terena na Luštici neće imati značajnije negativne uticaje na životnu sredinu ili lokalno kulturno-istorijko nasleđe.

Prema projektu iza kojeg stoji Luštica Development iz Tivta, za irigaciju (navodnjavanje) kompleksa šampionskog golf igrališta sa 18 rupa koje se proteže na preko milion kvadrata u tom kompleksu, kao i brojnih zelenih površina u okolnim naseljima i hotelima, gradiće se kompleksan sistem pumpi, potisnih vodova i cjevovoda za zalivanje zelenila u ukupno tri faze, na 14 katastarskih parcela u katastarskim opštinama Radovići, Nikovići i Gošići.

Budući da je ovo predio bez prirodnih vodoizvorišta, sva voda za navodnjavanje golf terena će se prema projektu, uzimati na izlasku iz dva postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – velikog PPOV za Tivat i Kotor na Klačini, odnosno manjeg PPOV za sam kompleks Luštica Bay na Luštici. 

Ta voda mora da zadovolji važeće standarde čistoće. Dodatno, prečišćena voda uzeta sa ispusta PPOV Tivat-Kotor prema Traštama, kako je rečeno na okruglom stolu, će se dezinfikovati tretiranjem UV zračenjem prije nego što se iskoristi za navodnjavanje terena.

Za navodnjavanje će na samim golf terenima biti napravljena i dva manja vještačka jezera na istoku i zapadu koja imaju karakter tzv. kompenzacionih bazena, a sistem za irigaciju ima zadatak da preko pumpnih stanica, kompeznacionih komora i potisnih cjevovoda, transportuje prečišćenu vodu iz PPOV-a do vještačkih jezera. 

Sistem je projektovan da zadovolji potrebe za navodnjavanjem cijelog golf terena koji se u periodu maksimalnih potreba za vodom, procjenjuje na 2.500 kubika dnevno. 

Procjene su da će trebati i 1.627 kubika vode dnevno za navodnjavanje svih ostalih zelenih površina u cijelom kompleksu Luštica Bay, pa će se realizacija izgradnje irigacionog sistema odvijati kroz tri faze.

Prva faza podrazumijeva izgradnju pumpne stanice u tzv. Gornjem selu Luštica Bay-a koja prepumpava vodu uzetu nakon ispusta iz tivatsko-kotorskog PPOV-a, internog PPOV Luštica Bay kao i sakupljenu kišnicu iz atmosferske kanalizacije u ovom dijelu kompleksa.

Ta pumpna stanica će biti kapaciteta 4.500 kubika dnevno, a od nje do mjesta gdje će se formirati istočno vještačko jezero, gradiće se potisni cjevovodo promjera 280 milimetara i dužine skoro jedan ipo kilometar.

Predviđena je i izgradnja potisnog cjevodova manjeg profila za irigaciju zelenih zona u Gornjem selu, dužine 1.410 metara.

Predstavnik Luštice Development Marko Ristanović je mještanima nagovijestio da bi se pored ove, istovremeno mogla raditi i Faza II koja podrazumijeva infrastrukturu za tzv. glavni zahvat vode sa ispusta PPOV Tivta i Kotora i njeno "podizanje" pumpanjem kroz cjevovod sa kote nadmorske visine od 30 metara, do nadmorske visine od 90 metara u Gornjem selu, ali da će to zavisiti od konačne odluke investitora koliki dio od ukupnog golf terena od 18 rupa će se graditi u narednih godinu-dvije.

Preporučujemo za Vas