Politika kao preporuka za akademsko zvanje?

Poslanik DPS-a Dragutin Papović mogao bi uskoro biti izabran u zvanje docenta za predmete Istorija Crne Gore u srednjem vijeku i Opšta istorija starog vijeka, iako je njegov dosadašnji rad bio isključivo u vezi s istorijom 19. i 20. vijeka
1784 pregleda 0 komentar(a)
Ima li potrebne reference: Papović (u sredini), Foto: Boris Pejović
Ima li potrebne reference: Papović (u sredini), Foto: Boris Pejović

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Dragutin Papović mogao bi uskoro biti izabran u zvanje docenta na Filozofskom fakultetu za predmete Istorija Crne Gore u srednjem vijeku i Opšta istorija starog vijeka, iako je njegov dosadašnji rad bio isključivo u vezi s istorijom 19. i 20. vijeka.

Prema Uslovima i kriterijumima za izbor, u akademsko zvanje može biti izabrano lice koje ima doktorat nauka za oblast za koju se bira. U referatu za izbor u zvanje Papovića, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta Crne Gore (UCG) od 16. marta, navodi se da je Papović magistrirao na temi “Protivnici vlasti u Crnoj Gori 1945 - 1948”, a doktorirao na temi “Intelektualci i vlast u Crnoj Gori 1945-1990”.

U istom Biltenu piše i da su njegovi recenzenti Đorđe Borozan, Saša Knežević i Nenad Perošević. Izvori “Vijesti” sa UCG i Filozofskog fakulteta nezvanično tvrde da ni oni takođe nemaju eskpertizu za oblasti za koje se poslanik DPS-a bira u zvanje docenta.

Papović nije htio da odgovori na naša pitanja.

“Procedura je u toku, tako da nemam komentar”, kazao je kratko.

Na pitanja “Vijesti” u vezi s izborom Papovića nisu odgovorili iz Naučnog odbora Senata UCG. Članovima Naučnog odbora upućena su pitanja da li dosadašnji rad Papovića preporučuje za predmete za koje se bira u zvanje docenta, da li je jedan njegov rad iz 2016, koji jeste na SCI listi, iz oblasti starog i srednjeg vijeka i u skladu sa pravilima UCG, te da li, u skladu sa pravilima Univerziteta, kandidat za izbor u zvanje mora imati rad iz oblasti iz koje se bira.

Nisu odgovorili i na pitanje da li je u skladu sa pravilima to što se nijedan član recenzentske komisije usko ne bavi istorijom starog i srednjeg vijeka.

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” - da li je tokom sjednice Vijeća Filozofskog fakulteta koja je održana 18. maja, bilo članova koji su bili protiv odluke da se Papović bira u zvanje docenta, a zbog toga što nema iskustva i radove objavljene u oblastima, odnosno za predmete za koje se bira, dekan Goran Barović kazao je da “ni na jednom glasanju, niko nije bio protiv, niti je bilo kakvih pitanja ili komentara”.

Prema navodima sagovornika “Vijesti”, ali i izvorima koji su javno dostupni, uža naučna oblast recenzenta - prof. dr Borozana i prof. dr Kneževića je 19. vijek, dok je uža nauča oblast prof. dr Peroševića 20. vijek.

Oni su dali pozitivnu ocjenu na prijavu Papovića. U tekstu koji je naveden u Biltenu, nigdje nije napisano i da je, osim što je u pitanju za izbor za oblast Nacionalna istorija i Opšta istorija, u pitanju konkretno istorija srednjeg vijeka, kako je to predviđeno konkursom. Konkurs za izbor u akademsko zvanje docenta na koji se Papović javio, objavljen je u dnevnom listu “Pobjeda” krajem prošle godine.

Prema tvrdnjama sagovornika, Papović tokom akademskog školovanja na magistarskim i doktorskim studijama na nikšićkom Filozofskom fakultetu nije imao nijedan predmet koji se tiče predmeta koji su predmet konkursa - opštu istoriju starog vijeka i istoriju Crne Gore u srednjem vijeku.

U biografiji Papovića koja je objavljena u Biltenu, navodi se da je on od 2003. do 2013. bio saradnik u nastavi, a od 2014. angažovan je kao honorarni nastavnik na Studijskom programu istorija na Filozofskom fakultetu. U ljetnjem semestru studijske 2013/2014. Papović je, kako se navodi, pod mentorstvom izvodio predavanja na predmetima Istorija Crne Gore od kraja XII do kraja XV vijeka i Pomoćne istorijske nauke II.

Tokom naredne tri studijske godine na osnovnim studijama Istorije, pored ostalog, izvodio je predavanja na predmetima Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka, Istorija Crne Gore od kraja XII do kraja XV vijeka. Tokom studijske 2017/18, 2018/19. i 2019/20. angažovan je i na predavanjima Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka, Istorija Crne Gore od kraja XII do kraja XV vijeka.

Sudeći prema listi objavljenih radova, koju je priložio uz prijavu na konkurs za izbor u akademsko zvanje, Papović se u tim radovima dominantno bavio prilikama iz druge polovine 20. vijeka.

Recenzenti su pozitivnom ocijenili njegovu prijavu, te iako uslovi za izbor kažu da u akademsko zvanje može biti izabrano lice koje ima doktorat za oblast za koju se bira, što sa Papovićem nije slučaj, poslanika DPS-a preporučili za izbor.

Bonus video: