"INSTITUCIJE ODOBRAVAJU NEMILOSRDNU DEVASTACIJU"

NVO Green Home: Spriječiti devastaciju Cetinjskih parkova

"Krajnje je apsurdno da se radi Lokalni plan biodiverziteta Cetinja, biodiverzitetski monitoring za zaštitu „autohtone i alohtone dendroflore“, a prethodno ulazi u zahvate koji podrazumijevaju sječe drveća u parkovima i uklanjanje drvoreda", kaže se u saopštenj

1832 pregleda 1 komentar(a)
Cetinje, Foto: Shutterstock
Cetinje, Foto: Shutterstock

Parkovi Cetinja pored toga što predstavljaju jedan od najljepših ambijenata Crne Gore, imaju visokovrijedni kulturni i ekološki značaj. Crnogorci i Cetinjani čuvaju ove parkove još od vremena kralja Nikole, dok današnje institucije odobravaju nemilosrdnu devastaciju, prilikom koje će stanovništvo izgubiti gotovo polovinu ovih površina, kaže se u saopštenju NVO Green home.

Kako su pojasnili, samo za potrebe prilagođavanja presjedničke rezidencije, ograđena je jedna trećina “Njegoševog parka” dok je u parku “13. Jul” planirana sječa drveća za potrebe postavljanja teretane i sa druge strane parka, dječijeg igrališta. Kada se ovome doda i planirana sječa drvoreda lipa u Banovoj ulici, plan uklanjanja visokih stabala smrče oko zgrade opštine, dobijamo ekološku katastrofu koja će pogoditi i građane, ali i zaštićeno kulturno i prirodno dobro.

"Krajnje je apsurdno da se radi Lokalni plan biodiverziteta Cetinja, biodiverzitetski monitoring za zaštitu „autohtone i alohtone dendroflore“, a prethodno ulazi u zahvate koji podrazumijevaju sječe drveća u parkovima i uklanjanje drvoreda", kaže se u saopštenju.

Pozivamo nadležne iz Sekretarijata za životnu sredinu i uređenje prostora da se vrate sa “godišnjih odmora” i hitno umiješaju u svoj posao, jer svojim nesavjesnim djelovanjem i ne vršenjem službenih dužnosti omogućavaju oštećenje životne sredine i oštećenje zaštićenog prirodnog dobra, što je osnov za krivičnu prijavu po KZ član 307 i 310.

"Podsjećamo nadležne da je u toku izrada Studije zaštite „autohtone i alohtone dendroflore“ spomenutih parkova u saradnji sa Agencijom prirode i zaštite životne sredine, obzirom da su “Njegošev park” i Park “13. Jul” zaštićeni od 1968. godine Rješenjem o zaštiti objekata prirode kao hortikulturni objekti. Podsjećamo da su parkovi zajedno sa drvoredima zaštićeni kao kulturno dobro, pripadaju istorijskom jezgru Cetinja, te da je do sada uloženo bar stotinu hiljada eura u oplemenjivanje i zaštitu njihovih prirodnih i kulturnih vrijednosti, od strane međunarodnih i domaćih organizacija", kaže se u saopštenju.

"Apelujemo na građane i nevladine organizacije da spriječe devastaciju parkovskih površina i drvoreda po ugledu na pokret “Barskih čempresa”, traže obustavljanje svih radova i aktiviraju u građanskom monitoringu parkova", kaže se u saopštenju.

Oni su dodali da apeluju na inspekcijske organe i sve institucije koje se bave zaštitom prirode da se uključe i spriječe devastacije zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara, primjene Zakone o strateškoj i procjeni uticaja na životnu sredinu (jer procjene utivaja na životnu sredinu nisu ni rađene), te isprate kontroverzno hortikulturno i arhitektonsko uređenje parkova koje Sekretarijat za kulturu sprovodi na svoju ruku.