"POTREBNO OČISTITI DESNI RUKAVAC"

Vlada usvojila informaciju o radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane

Vlada je takođe dala saglasnost da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore zaključi Sporazum o poravnanju na iznos od 133 hiljade eura, koji je prihvatio tužilac – kompanija Kroling iz Danilovgrada

291 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković usvojila informaciju o radovima na desnom rukavcu rijeke Bojane i planiranim aktivnostima do kraja ove godine. Navodi se da je za završetak planiranih aktivnosti potrebno očistiti desni rukavac u dužini još oko 1.400 metara. U dokumentu je ukazano da je radovima postignuto nekoliko efekata - pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji način za prihranjivanje plaže koja je erodirala i opet je dobijen prostor koji je tokom vremena bio izgubljen.

Vlada je takođe dala saglasnost da Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore zaključi Sporazum o poravnanju na iznos od 133 hiljade eura, koji je prihvatio tužilac – kompanija Kroling iz Danilovgrada. Vlada je, u okviru kadrovskih pitanja, konstatovala prestanak mandata dugogodišnje sekretarke Sekretarijata za zakonodavstvo Dušanke Jauković, zbog prestanka radnog odnosa usljed sticanja zakonskog uslova za penziju. Marković je zahvalio Jauković i rekao da je bilo zadovoljstvo raditi sa njom i učiti od nje.

Preporučujemo za Vas