Media centar tražio da saopšte podatke o prenosu SVEČANE AKADEMIJE "NOVE POBJEDE"

Savjet sprečava kritiku RTCG

U Media centru smatraju da je u Dnevniku 2, od 18. novembra 2019, došlo do kršenja profesionalnih standarda, odnosno da nije objavljeno njihovo saopštenje u kojem su tražili da se javnosti saopšti da li je za prenošenje svečanosti “Nove Pobjede” iz Crnogorskog narodnog pozorišta 24. oktobra te godine prihodovano novca po osnovu marketinga

4050 pregleda 26 reakcija 3 komentar(a)
Skrivaju informacije od javnosti: RTCG, Foto: Luka Zeković
Skrivaju informacije od javnosti: RTCG, Foto: Luka Zeković

Iz Nevladine organizacije Media centar ocijenili su da su Savjet i Komisija za prigovore Radio-televizije Crne Gore (RTCG) saučesnici menadžmenta u skrivanju infomacija od javnosti i sprečavanja da se bilo kakva kritika rada takozvanog medijskog javnog servisa čuje posredstvom tog medija.

“Media centar je u više navrata tražio od Savjeta RTCG da javno saopšti podatke u vezi sa direktnim prenosom svečane akademije ‘Nove Pobjede’ iz oktobra 2019, smatrajući da građani imaju pravo da znaju koliko je koštalo direktno prenošenje svečanosti privatnog medija. Za direktan prenos svečanosti angažovani su tehnika i ljudski kapaciteti TVCG, a građani imaju pravo da znaju kako se njihov novac troši, odnosno zloupotrebljava za ostvarenje privatnih interesa. Savjet RTCG, niti bilo koji njegov član, nije osjetio potrebu da saopšti podatke u vezi sa ovim kršenjem Zakona o elektronskim medijima kojim je zabranjeno skriveno reklamiranje”, saopštio je direktor Media centra Goran Đurović.

Đurović
Đurovićfoto: Boris Pejović

Komisija za predstavke i prigovore 3. aprila dostavila Savjetu preporuku da se prigovor Media centra odbije, a nakon što je urednički tim odgovorio da “TVCG nije u obavezi da prenosi saopštenja” te NVO.

Tada je takođe zaključeno da u tom slučaju nije došlo do kršenja programskih principa i profesionalnih standarda.

U Media centru smatraju da je u Dnevniku 2, od 18. novembra 2019, došlo do kršenja profesionalnih standarda, odnosno da nije objavljeno njihovo saopštenje u kojem su tražili da se javnosti saopšti da li je za prenošenje svečanosti “Nove Pobjede” iz Crnogorskog narodnog pozorišta 24. oktobra te godine prihodovano novca po osnovu marketinga.

Đurović je istakao da je čak i Agencija za elektronske medije (AEM) nedavno potvrdila da je u ovom slučaju došlo do kršenja Zakona, ali ni to nije motivisalo bilo kog člana/icu Savjeta da javno reaguje i u skladu sa ovlašćenjima zatraži odgovormost menadžmenta RTCG zbog kršenja zakona.

“U pitanju su isti Principi i standardi koje je usvojio Savjet u jednom od prethodnih saziva. Urednici su, suštinski i zakonski, nezavisni u svom radu. Upravo je to razlog zašto je ovaj prigovor odbijen. Podsjećamo da su određeni prigovori navedene NVO za koje je postojao osnov prihvaćeni. To dovoljno govori o profesionalnom radu Komisije i Savjeta”, naveli su u odgovorima “Vijestima” iz Savjeta RTCG.

Đurović je istakao da su u više navrata pozivali Savjet RTCG da saopšti podatke iz istraživanja javnog mnjenja iz novembra 2019. kako bi građani znali koliko je povjerenje u rad takozvanog javnog servisa. Niko od članova Savjeta RTCG nije iskoristio ovlaštenja i samoinicijativno objavio podatke o stavovima građana i povjerenju u RTCG, ni nakon više ponovljenih zahtijeva te NVO.

“Kada su konačno, nakon više mjeseci, objavljeni podaci iz istraživanja, Media centar je ukazao javnosti na upozoravajuće nizak stepen povjerenja građana u RTCG. Povjerenje je na nivou iz 2012. godine, pa ni digitalizacija koja je koštala građane više od 17 miliona eura, nije doprinijela da se ovo povjerenje poveća”.

Media centar je Komisiji za prigovore RTCG u više navrata dostavio žalbe povodom kršenja profesionalih standarda ukazujući na činjenicu da urednici TVCG ne dozvoljavaju da se kritika rada javnog servisa čuje u informativnim emisijama.

“Komisija za prigovore RTCG, na čijem je čelu Milan Radović, uvijek je prihvatala obrazloženje uredničkog tima da oni nisu dužni da prenose saopštenja NVO u svojim informativnim emisijama. Upravo zbog zabrane prenošenja saopštenja i reagovanja Media centra kojima se kritikuje rad javnog servisa, građani ostaju uskraćeni za informacije o kršenju zakona i lošim rezultatima menadžmenta RTCG. Isto tako, Komisija za prigovore RTCG ne smatra da javnost ima pravo da zna ni stavove Vlade SAD povodom RTCG jer su oni kritički nastrojeni i ukazuju da vlast kontroliše javni servis...”, kazao je Đurović.

Iz Savjeta su “Vijestima” odgovorili da javnost treba da bude upoznata sa tim na koji način je RTCG poslovao sa privatnim medijem: “Savjet je sugerisao menadžmentu da objavi ugovore. Zahtjev za dostavljanje informacija u vezi sa fakturama je, prema nadležnostima, potrebno uputiti generalnom direktoru. Naravno, sigurni smo da su podnosioci prigovora upoznati da ove informacije nisu nadležnost Savjeta već generalnog direktora. Podsjećamo i da je ovdje riječ o sredstvima manjim od iznosa koji su u nadležnosti Savjeta i na koje Savjet daje saglasnost. Generalni direktor je finansijski nalogodavac i lice odgovorno za zakonitost poslovanja prema zakonu”.

Naglasili su da ostavljaju javnosti da procijeni da li riječ o pokušaju pritisaka na Savjet, posebno u svjetlu usvajanja izmjena i dopuna Zakona o RTCG i želje za kreiranjem određenih neadekvatnih percepcija u javnosti.

“Posebna odgovornost” na članovima iz NVO sektora

Đurović je ocijenio da posebnu odgovornost imaju članovi/ce Savjeta koji se deklarišu kao predstavnici NVO - Milan Radović, Bojana Jokić i Goran Sekulović. Istakao je da se od predstavnika NVO očekuje da imaju posebno naglašen osjećaj za javni interes i objektivno informisanje, i da na tome aktivno insistiraju i traže odgovornost.

“Izgleda da svi članovi Savjeta RTCG, bez obzira koga navodno predstavljaju u ovom tijelu, svoj posao svode na primanje mjesečnog honorara, ne pokazujući želju da se mijenja loša situacija. Jednaku odgovornost za ovakvu situaciju imaju i nevladine organizacje koje su predložile sadašnje predstavnike u Savjet RTCG. Predstavnici NVO u Savjetu RTCG, kao i u drugim tijelima i regulatornim organima, treba da budu dokazani, kredibilni aktivisti spremni da istrajno i javno brane interes javnosti po bilo koju cijenu. Zbog toga, Media centar smatra da je neophodno mijenjati Zakon o RTCG i pooštriti kriterijume prilikom izbora članova Savjeta RTCG kao i da članovima aktuelnog Savjeta RTCG treba skratiti mandat po sili zakona. Media centar je predložio amandmane na predlog Zakona o RTCG, a od volje vlasti zavisi hoće li se RTCG učiniti profesionalnom institucijom ili će, kao i do sada, biti propagandni punkt vladajućih partija”.