Bogdanović: Njegoš i njegova djela najbolji su garant naših multietničnih i multikonfesionalnih vrijednosti

„Njegoš je između ostaloga promovisao ideje 'brat je mio, koje vjere bio' i smatrao da se sve naše različitosti moraju okupljati."

1614 pregleda 10 komentar(a)
Bogdanović u Skupštini, Foto: Skupština Crne Gore
Bogdanović u Skupštini, Foto: Skupština Crne Gore

„Ako promociju multietničnosti i multikonfesionalnosti u sklopu evroatlantske agende koju promoviše ova Vlada smatrate 'zatiranjem tradicionalnih crnogorskih vrijednosti' onda se naša polemika svodi na Vaš bezuspješan pokušaj ubiranja političkih poena. Jer, upravo su Petar Drugi Petrović-Njegoš i nastavljači njegova djela najbolji garant tih naših vrijednosti“, kazao je danas u Skupštini ministar kulture Aleksandar Bogdanovi, odgovarajući na pitanje poslanika DF-a Veljka Vasiljevića da li Vlada Crne Gore stoji iza marginalizacije Njegoša i ko je iz trenutne vladajuće većine nosilac i inicijator zatiranja tradicionalnih crnogorskih vrijednosti.

Ministar Bogdanović naglasio je da Vlada niti stoji iza marginalizacije Njegoša, niti podržava bilo kakav vid otklona od našeg najvećeg pjesnika, već se prema njemu odnosi s dužnom brigom i poštovanjem kakvo zaslužuje jedan crnogorski vladar, filozof, pjesnik i duhovnik, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

„Njegoš je između ostaloga promovisao ideje 'brat je mio, koje vjere bio' i smatrao da se sve naše različitosti moraju okupljati. Ako mislite da je Njegoš samo ono što promoviše vaš politički savez, onda vaše tumačenje Njegoša nije ništa drugo do obično političko instrumentalizovanje crnogorskog pjesničkog velikana. A takvih smo se instrumentalizacija opasno nagledali devedesetih godina 20. vijeka“, kazao je ministar Bogdanović.

Na pitanje poslanice DPS-a Maje Bakrač, kada će početi valorizacija Tvrđave Španjola u Herceg Novom, ministar Bogdanović saopštio je da je Ministarstvo kulture fokusirano na valorizaciju kulturne baštine Crne Gore kroz savremeni model njenog upravljanja.

U tom kontekstu, napomenuo je Bogdanović, da je analizom nepokretnih kulturnih dobara na crnogorskoj obali tvrđava Španjola prepoznata kao pogodna za uspostavljanje međunarodnog umjetničkog haba sa rezidencijalnim centrom. Kazao je i da Ministarstvo kulture namjerava da, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi i drugim međunarodnim partnerima, nastavi aktivnosti na valorizaciji ove tvrđave.

„To zahtijeva poštovanje zakonom propisanih procedura i veoma složen proces u sprovođenja kompleksnih konzervatorskih mjera, koje se definišu kroz izradu konzervatorskog projekta i tehničke dokumentacije, a na osnovu rezultata arheoloških i konzervatorskih istraživanja. Ipak, vjerujemo da ćemo na ovaj način stvoriti neophodne preduslove za adekvatnu zaštitu, ali i valorizaciju ovog lokaliteta, sa posebnim akcentom na međunarodni segment“, kazao je ministar Bogdanović.

Na pitanje poslanice DPS-a Marije Ćatović, hoće Ii Ministarstvo kulture podržati inicijativu Opštine Kotor da se palata Drago ustupi za potrebe Istorijskog muzeja, koji formalno postoji u okviru OJU "Muzeji Kotor - Perast", ministar Bogdanović saopštio je da će Ministarstvo kulture, u saradnji sa Opštinom Kotor, nastaviti sa realizacijom aktivnosti na stvaranju adekvatnih prostornih uslova za funkcionisanje JU Muzeji Kotor, cijeneći da objekat Palate Drago upravo to i jeste.

Poslanicu Ćatović interesovalo je i da li je planirana izrada strategije nastavaka radova na arheološkom lokalitetu Carine u Risnu, kao i sanacija Palate Ivelića koja je namjenski bila određena za arheološki institut. U tom kontekstu, ministar Bogdanović podsjetio je na godišnji Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kroz koji je od 2012. do 2020. za projekat „Arheološka istraživanja u Risnu (lokaliteti Carine i Gradina)” izdvojeno 158.500 eura.

„Jasno je zaključiti da je Ministarstvo kulture opredijeljeno za kontinuitet ulaganja u višegodišnje projekte čiji su realizatori reprezentativne nacionalne ustanove iz oblasti kulturne baštine, koje su i sa aspekta struke i nauke prepoznale ulogu i značaj ne samo lokaliteta Carine u Risnu, već i drugih arheoloških nalazišta u Crnoj Gori“, kazao je ministar Bogdanović.

Kada je u pitanju Palata Ivelić, podsjetio je na višegodišnju saradnju Varšavskog univerziteta sa Univerzitetom Crne Gore na lokalitetima u Risnu, te da se Ministarstvo kulture saglasilo da se palata, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti zaštite kulturnih dobara, ustupi na korišćenje Varšavskom univerzitetu radi obnove i osnivanja međunarodnog arheološko-istraživačkog centra.

„To bi doprinijelo da Risan dobije na značaju, kako kao svjetski naučno-istraživački centar, tako i sa turističkog aspekta, što bi unaprijedilo ekonomsku valorizaciju grada. Značajno je pomenuti da je sredstva za revitalizaciju Palate Ivelić u iznosu od 750.000 eura trebalo da obezbijedi Varšavski univerzitet“, kazao je ministar Bogdanović.

Odgovarajući na pitanje poslanika DF-a Budimira Aleksića, hoće li Vlada Crne Gore konačno početi da finansira naučne i kulturne institucije srpskog naroda u Crnoj Gori, ministar Bogdanović podsjetio je da se podrška iz državnog budžeta za rad naučnih i kulturnih institucija, obezbjeđuje svima - pod jednakim uslovima, uz princip ravnopravnosti i transparentnosti, stručnih kompetencija i referenci, te doprinosa afirmaciji multikulturalnih vrijednosti Crne Gore.

„Po utvrđenim principima će se i ubuduće sprovoditi mjere podrške kulturnom i naučnom sektoru, odnosno sprovodiće se politika koja se ne zasniva na nacionalnoj opredijeljenosti i specijalnom tretmanu bilo koje institucije sa nacionalnim prefiksom, već njegovati i razvijati zajedničke tekovine svih naših naroda i štititi potrebe i javni interes u kulturi i nauci svih građana Crne Gore, bez obzira na to kako se oni nacionalno izjašnjavaju“, poručio je ministar Bogdanović.

Bonus video: